V Modre majú nové mestské Rádio Modra

V Modre majú nové mestské Rádio Modra

Rádio Modra minulý týždeň spustilo skúšobné vysielanie, od 1. októbra pôjde do éteru naostro. Rádio, ktoré založilo Mestské zastupiteľstvo Modry, nahrádza nedostatočne funkčný systém mestského rozhlasu.Myšlienka rádia vznikla pri hľadaní možností opravy mestského rozhlasu v roku 2011. Mesto Modra má štyri mestské časti, mestský rozhlas je nainštalovaný iba v dvoch z nich. Je v zlom technickom stave, na niektorých uliciach nefunguje vôbec, inde má nezrozumiteľný zvuk. Rekonštrukcia existujúceho mestského rozhlasu by vyšla na 75 tisíc eur. Rozšírenie rozhlasu do ďalších častí by podľa mesta realizáciu ešte predražilo.
„V tom čase mi napadlo použiť reproduktor, ktorý má doma skoro každý - FM rádio", povedal iniciátor myšlienky poslanec mesta Ján Jašek, ktorý to ponúkol Mestskému zastupiteľstvu v Modre. Zabezpečil úvodné merania a koordináciu frekvencie na telekomunikačnom úrade SR. Po skoordinovaní frekvencie mesto založilo spoločnosť MÉDIA MODRA, s.r.o. v auguste 2012, a schválilo do funkcie konateľa Mgr. Andreu Pelikánovú. Konateľka v spolupráci s Jašekom predložila Rade pre vysielanie a retransmisiu projekt, ktorému Rada udelila licenciu na 8 rokov. „Cieľom bolo nahradiť nekvalitné a občasné vysielanie mestského rozhlasu kvalitným, časovo neobmedzeným vysielaním vo všetkých častiach mesta, pre všetkých obyvateľov. Mestský rozhlas vysielal v čase, keď veľká časť Modranov bola v práci mimo Modry a žiadne z hlásení si nemohli vypočuť," povedal Jašek.

Správy z Modry sú pravidelne denne aktualizované a opakované každú hodinu. Rádio vysiela aj prenosy z bohoslužieb, originálne čítanie z diel modranských autorov. Pre žiakov Základnej umeleckej školy v Modre a ďalšie modranské talenty vytvorilo Rádio Modra priestor na prezentáciu ich umenia. Program dopĺňa hudba, zábava v podaní Modranského kráľovského divadla a diskusia o politike v malom.
V Rádiu Modra, ktoré prináša aktuálne informácie mesta, vysielajú dobrovoľníci bez nároku na honorár.