O voľné rozhlasové frekvencie má záujem jedenásť uchádzačov

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem jedenásť uchádzačov

O dvadsať voľných rozhlasových frekvencií, ktoré Rada zaradila do jesenného výberového konania, sa uchádza jedenásť záujemcov: INTERSONIC, C.S.M. group, Best FM Media, GES Slovakia, RADIO FORMAT CONSULTING, RADIO ROCK, RADIO ONE, Rádio LUMEN, Marek Petráš a RÁDIO KISS.

Najväčší záujem je o frekvenciu 97,0 MHz Michalovce, na ktorej do augusta 2014 vysiela RÁDIO KISS. Popri aktuálnom vysielateľovi sa o frekvenciu uchádzajú ďalší siedmi záujemcovia: C.S.M, Best FM Media, RADIO FORMAT CONSULTING, RADIO ONE, Rádio LUMEN, Marek Petráš a DRV.
Po jednom záujemcovi majú štyri z novokoordinovaných frekvencií (101,1 MHz Bratislava, 106,4 MHz Čadca, 98,7 MHz Martin a 98,7 MHz Žilina). O každú z ostatných šestnásť frekvencií sa uchádza viacero subjektov. Konkrétnu frekvenciu môže Rada prideliť vždy len jednému záujemcovi o vysielanie.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať, ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza v pondelok verejné vypočutie žiadateľov.