Rada bude rozhodovať o nových rozhlasových frekvenciách

Rada bude rozhodovať o nových rozhlasových frekvenciách Ilustr. foto: Expres

Z jedenástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o deväť.

V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby vyhlásila 10. apríla 2024, je zaradených jedenásť voľných frekvencií. Do uplynutia lehoty na podávanie žiadostí, 10. mája 2024, ich Rade doručili siedmi vysielatelia, ktorí žiadajú o pridelenie frekvencií pre sedem programových služieb.

O frekvencie v aktuálnom výberovom konaní sa neuchádza žiaden nový subjekt; všetci žiadatelia už sú držiteľmi autorizácií na vysielanie. Vysielatelia, ktorí majú viacero programových služieb, sa vo výberovom konaní uchádzajú o frekvencie len pre jednu z rozhlasových staníc, ktorých vysielanie poskytujú.

O pridelenie najväčšieho počtu frekvencií, piatich, Radu požiadal vysielateľ D.EXPRES, k.s., vo všetkých prípadoch pre programovú službu ROCK. Vysielateľ SUB FM s. r. o. podal pre programovú službu SUB FM žiadosť o tri frekvencie, vysielateľ BB FM s. r. o. sa uchádza o dve frekvencie pre účely programovej služby BB FM Rádio. Ostatní štyria vysielatelia žiadajú vždy o jednu frekvenciu pre jednu svoju programovú službu.

V prípade piatich voľných frekvencií - 95,0 MHz Trnava, 88,6 MHz Banská Bystrica, 93,0 MHz Brezno, 92,0 MHz Žiar nad Hronom a 90,4 MHz Kotešová eviduje Rada pri každej z nich žiadosti dvoch rôznych vysielateľov.

Na trnavskej frekvencii by svoje pokrytie radi rozšíri vysielatelia programových služieb SUB FM a Trnavské rádio. O frekvenciu v Banskej Bystrici sa uchádzajú vysielatelia rozhlasových staníc SUB FM a ROCK. O pridelenie breznianskej frekvencie Radu požiadali vysielatelia programových služieb ROCK a BB FM Rádio. Frekvenciu v Žiari nad Hronom by v budúcnosti radi využívali vysielatelia staníc ROCK a RADIO VIVA. O pokrytie v lokalite Kotešová vo výberovom konaní prejavili záujem vysielatelia programových služieb ROCK a Rádio Vlna. Pri štyroch zaradených frekvenciách - 105,7 MHz Levice, 98,1 MHz Zvolen, 88,1 MHz Žarnovica a 98,5 MHz Brezno Rada eviduje po jednej žiadosti. O zvyšné dve frekvencie – 92,7 MHz Žarnovica a 95,8 MHz Žiar nad Hronom sa neuchádza žiaden záujemca.

Rozhodovanie o prideľovaní frekvencií je naplánované na 18. jún 2024.