Až 8 medzinárodných organizácií vyzýva parlament, aby zamietol návrh zákona, ktorý by spolitizoval RTVS

Až 8 medzinárodných organizácií vyzýva parlament, aby zamietol návrh zákona, ktorý by spolitizoval RTVS Foto: Šimon Kern

Reportéri bez hraníc, Medzinárodný tlačový inštitút, Európska vysielacia únia a niekoľko ďalších medzinárodných novinárskych organizácií žiada poslancov slovenského parlamentu, aby odmietli nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorá potenciálne porušuje Európsky zákon o slobode médií. V dnešnom spoločnom vyhlásení zároveň podporili dnešný štrajk zamestnancov a spolupracovníkov RTVS proti prijatiu nového zákona:

Nový zákon sa bude prerokovať v parlamente tento týždeň, ak ho poslanci príjmu, bude znamenať koniec súčasnej RTVS. Novinárske organizácie za slobodu médií naliehajú na slovenských poslancov, aby odmietli tento návrh zákona, ktorý by napriek nedávnym zmenám viedol k politizácii vysielateľa v rozpore s Európskym zákonom o slobode médií.

Vládna koalícia v prípade prijatia zákona odvolá aj súčasného generálneho riaditeľa a dozornú radu pred skončením ich zákonných mandátov.

Nového generálneho riaditeľa vymenuje nová Správna rada STVR, ktorej piatich členov vymenúva parlament a štyroch ministerstvo kultúry. Všetky ich mandáty by začali platiť v rovnakom čase. Vládnucej väčšine by to odovzdalo účinnú kontrolu nad predstavenstvom, a teda aj nad generálnym riaditeľom, čo by viedlo k pravdepodobnej rýchlej politizácii nových verejnoprávnych televíznych a rozhlasových staníc.

Vládna koalícia vytrvalo obviňuje verejnoprávne médiá a ich novinárov zo zaujatosti a politického aktivizmu a netajila sa svojou túžbou získať nad nimi kontrolu prostredníctvom tejto „reformy“.

Pôvodný návrh zákona, zverejnený v marci, vyvolal sériu protestov novinárov RTVS, ktorí zverejnili petíciu vyjadrujúcu obavu, že nový zákon vytvorí „nástroj politickej kontroly RTVS pre akúkoľvek vládu pri moc“, pričom dodali, že „zadarmo a nezávislé verejnoprávne médiá majú slúžiť všetkým občanom Slovenska, nie mocenským ambíciám politických strán."

Prezidentka Zuzana Čaputová, podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, ako aj mnohé medzinárodné organizácie tiež vyjadrili obavy vrátane toho, že zákon môže porušovať ustanovenia o nezávislosti stanovené v Európskom zákone o slobode médií.

V dôsledku toho vláda odvtedy stiahla niektoré z najnepriaznivejších prvkov zákona vrátane ustanovenia o novej politicky menovanej programovej rade na koordináciu programovania.

Napriek týmto úpravám zákon stále počíta s politizáciou verejnoprávneho vysielateľa zo strany vlády, čo by fatálne ohrozilo jeho nezávislosť. Je preto stále v rozpore s ustanoveniami Európskeho zákona o slobode médií o nezávislosti verejnoprávnych médií.

Zákon navyše nepriniesol nič na zabezpečenie dostatočného, ​​stabilného a nezávislého financovania, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie nezávislosti STVR a na plnenie jej poslania verejnej služby. V roku 2023 Slovensko nahradilo model licenčných poplatkov priamym financovaním štátu, čím sa zvýšila jeho závislosť od vlády.

Naše organizácie videli, aké ľahké je pre vlády podkopať nezávislosť verejnoprávnych vysielateľov a aké vážne môže mať takáto politizácia dôsledky pre spoločnosť ako celok.

Tragická streľba na premiéra Roberta Fica na pozadí polarizovanej spoločnosti ukazuje, že potreba pluralitných a nezávislých verejnoprávnych médií, ktoré môžu v čase krízy uľahčiť diskusiu naprieč politickým spektrom, nebola nikdy väčšia.

Podpísané organizácie:

Medzinárodný tlačový inštitút (IPI)
Reportéri bez hraníc (RSF)
Výbor na ochranu novinárov (CPJ)
Európska vysielacia únia (EBU)
Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF)
Európska federácia novinárov (EFJ)
Free Press Unlimited (FPU)
OBC Transeuropa (OBCT)