Oleg Pastier v rozhlase ostáva

Oleg Pastier v rozhlase ostáva

Prepúšťanie v rozhlase sa malo dotknúť aj známeho redaktora a spisovateľa Olega Pastiera, za ktorého sa postavilo viacero osobností. Na finálnych zoznamoch prepúšťaných už nie je je.

 


V RTVS súčasnosti prebieha hromadné prepúšťanie a finalizujú sa zoznamy prepustených. Z rozhlasu a televízie bude musieť odísť viac ako 100 ľudí, väčšia časť je z televízie. Na zoznamoch prepustených bol pôvodne aj Oleg Pastier.

 

Proti jeho prepusteniu sa verejne ohradilo viacero osobností kultúrneho života. Spisovateľka Veronika Šikulová kritickým komentárom v Pravde. Otvorený list šéfovi RTVS Václavovi Mikovi poslal profesor Ján Zambor z Ústavu svetovej literatúry SAV. „Žiadam Vás o prehodnotenie rozhodnutia o prepustení kolegu spisovateľa redaktora Olega Pastiera z pracovného pomeru v RTVS," napísal v liste Zambor.
Pastier pripravoval pre rozhlas cyklus hodinových relácií Rodinné striebro, „v ktorých horela pochodeň ideálov novembra 1989 a prezentovali sa významné osobnosti a živé hodnoty modernej slovenskej literatúry a umenia. Robil to so sebe vlastným osobnostným nasadením, s vedomím zodpovednosti i pokory pred preukazným dielom," napísal Zambor, ktorý vyzdvyhol antikomerčné zameranie relácie.

„Na veci je nepochopiteľné i nevýslovne trpké, že práve Olegovi Pastierovi, ktorý v období normalizácie, vedený absolútnym mravným postojom, patril k nemnohým slovenským spisovateľom pôsobiacim v disente a publikujúcim iba v samizdatoch, sa odníma priestor pôsobenia vo verejnoprávnej inštitúcii, navyše rok a tri mesiace pred jeho možným nástupom na dôchodok," dopísal Zambor.
K výzve sa pripojil napríklad aj vydavateľ pôvodnej tvorby vydavateľ kníh Koloman Kertész Bagala. „Som vydavateľom slovenských spisovateľov 21 rokov a dennodenne pociťujem, ako klesá informovanosť o súčasnom umení - myslím si, že štátna inštitúcia RTVS by mala zamestnávať práve takýchto ľudí, ktorí sa danej problematike profesionálne roky venujú a dosahujú kvalitné výsledky - čoho dôkazom je udelenie tohoročnej Výročnej ceny Literárneho fondu v oblasti rozhlasu práve Olegovi Pastierovi, ktorého ste prepustili," napísal Bagala.
"RTVS sa nebude vyjadrovať k detailom procesu redukcie zamestnancov, práve to by totiž malo za následok, že sa na verejnosť budú dostavať neoverené a nepravdivé informácie," reagoval na otvorené listy hovorca RTVS Richard Šümeghy.
Podľa informácií Omédiách.com Pastier bol na prvých zoznamoch prepustených, na finálnych už jeho meno nie je. A podľa dôveryhodného zdroja z RTVS ostáva v rozhlase. Rovnako ako aj Zuzana Belková z literárno-dramatického centra rozhlasu, ktorá bola tiež na zozname.