Pekné pondelky pre všetkých. Nová kampaň upozorňuje na diskrimináciu v práci (VIDEO)

Pekné pondelky pre všetkých. Nová kampaň upozorňuje na diskrimináciu v práci (VIDEO) Foto z kampane

Nie každý sa teší v pondelok do práce. Mnohých totiž práve v práci čaká diskriminácia pre ich rodinnú situáciu, sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie či etnický pôvod.

 

Na problém predsudkov upozorňuje kampaň Za pekné pondelky, ktorú pripravila Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Kreatívu kampane zastrešila agentúra TRIAD.

Hlavným pilierom kampane je spot, ktorý ukazuje pondelkové ráno troch rôznych ľudí – mladého predavača so zdravotným znevýhodnením, muža v strednom veku s homosexuálnou orientáciou a ženy, pracujúcej matky. Neprekáža im ranné vstávanie, zhon ani pracovné povinnosti. Pondelky sú pre nich náročné kvôli neustálym narážkam kolegov na ich sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie alebo pohlavie, resp. materstvo. Nadácia Pontis v závere spotu vyzýva: „Postavme sa predsudkom na pracovisku. Nech máme všetci pekné pondelky.”

„Diskriminácia na pracovisku môže mať výrazný dopad na pracovný i súkromný život človeka. Zmeniť to môžeme všetci – stačí sa zbaviť predsudkov voči rôznorodosti a umožniť tak svojim kolegom či kolegyniam, aby sa v práci cítili sami sebou,“ povedala Lucia Víglašová, PR manažérka Nadácie Pontis. „Kampaňou sme chceli vyjadriť niečo, čo nás všetkých, aj napriek mnohým odlišnostiam, spája. Túto paralelu sme našli v pondelkovom ráne, ktoré býva náročné pre každého z nás,” dodala.

Z prieskumu Iniciatívy Inakosť z roku 2017 vyplýva, že 60 % LGBT ľudí na Slovensku čelilo vyhrážkam, nadávkam alebo žartom na svoju sexuálnu orientáciu. S diskrimináciou sa často stretávajú aj ľudia so zdravotným znevýhodnením – viac ako polovica z nich nenachádza uplatnenie na trhu práce*. Výnimkou nie sú ani ženy, ktoré bývajú často platovo znevýhodnené oproti mužom na rovnakých pozíciách.

Kampaň je komunikovaná najmä prostredníctvom sociálnych sietí. K podpore myšlienky sa prihlásili známe osobnosti ako Baša Števulová, Kristína Tormová, Valéria Frázová, Katarína Balážiová známa ako Becca, ale aj tenistka Anna Karolína Schmiedlová.

Súčasťou kampane je aj webová stránka www.zapeknepondelky.sk, ktorá obsahuje informácie pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Dlhodobé predsudky na pracovisku majú totiž výrazný dopad na pracovný výkon a duševné zdravie obete diskriminácie.
„Je dôležité, aby zamestnávatelia dbali na vytvorenie rozmanitého a rešpektujúceho pracoviska, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Táto „investícia“ sa im niekoľkonásobne vráti v podobe motivovanejších zamestnancov, inovácií a dobrej reputácie,“ uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum, ktoré administruje práve Nadácia Pontis. Jednou z aktivít združenia je aj Charta diverzity Slovensko – dobrovoľná iniciatíva na podporu rozmanitosti a inklúzie, ku ktorej sa svojím podpisom môže pridať každý zamestnávateľ.

Ambasádormi kampane sa stali spoločnosti Accenture, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, TESCO Stores SR, DELL, Východoslovenská energetika, aj Hlavné mesto SR Bratislava.

Vizitka kampane:

Agentúra: Triad Advertising
Strategy&Chief Creative Director: Martin Woska
Creative Director: Vlado Kurek
Digital Strategist: Ján Papač
Copywriter:  Adam Baška, Zuzana Martiniaková
Head of Art: Peter Baslík
Art Director:  Tomáš Pospíchal, Adam Majko
Fotograf: Tomáš Pospíchal
Social Media: Zuzana Martiniaková
Account Director: Petra Papajová
Account Manager: Zuzana Bosmanová
Produkcia: Playground13
Režisér: Ondrej Hraška