Reklama na O2 a článok o VÚB sú neetické, rozhodla rada

Reklama na O2 a článok o VÚB sú neetické, rozhodla rada

Za neetický označila Arbitrážna komisia Rady pre reklamu spot O2 Slovakia s názvom „Keď má otec, má celá rodina", ktorý propaguje darovanie neobmedzených volaní svojim blízkym.

Sťažovateľ uvádza, že v reklame na Youtube je zamlčané, že volania do všetkých sietí je možné darovať len niekomu, kto má O2 Paušál, a teda nie je možné darovať neobmedzené volania užívateľovi, ktorý využíva O2 Fér. Čiže „darca" musí mať O2 Paušál minimálne vo výške 45 €/mesačne a príjemca "daru" musí mať O2 Paušál minimálne vo výške 15 €/mesačne.

Odporúčame aj: Aj takáto reklama "zdobila" niekoľko týždňov hlavné mesto

Komisia čiastočne uznala námietky sťažovateľa. Súčasťou spotu je aj tvrdenie v znení: „Neobmedzené volania k vášmu O2 Paušálu môžete darovať ďalším štyrom, a to do všetkých sietí". „Spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu a domnievať sa, že ponuka nie je ničím podmienená, čo však nie pravda, lebo jej významnou podmienkou je, že neobmedzené volania môže darovať len zákazník, ktorý má Platinový alebo Diamantový paušál. Táto skutočnosť v spote uvedená nie je," píše komisia.

Tá brala do úvahy aj fakt, že pod videom na Youtube je uvedená informácia, že službu môže darovať len účastník s Platinovým paušálom. Túto však nie je možné považovať za úplnú, keďže, zadávateľ vynechal, že služba sa vzťahuje aj na Diamantový paušál, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Odporúčame aj: Všetky rozhodnutia Arbitrážnej komisie RPR

V rozpore s etickým kódexom reklamy je aj reklamný článok VÚB banky na webe Pravda.sk s názvom „Nové účty VÚB banky." Sťažovateľ namietal voči tvrdeniu: „Flexiúčty súčasných klientov zostávajú bez akejkoľvek zmeny", ktoré považuje za nepravdivé a zavádzajúce, keďže v článku sa neuvádza, že okrem ukončenia predaja Flexiúčtov k rovnakému dátumu banka z ponuky voliteľných služieb vyradila viaceré služby, ktoré existujúci klienti už nebudú môcť využívať. Komisia sa stotožnila s názorom sťažovateľa.