Aj takáto reklama "zdobila" niekoľko týždňov hlavné mesto

Aj takáto reklama "zdobila" niekoľko týždňov hlavné mesto Foto: RPR


Billbord s neprirodzenou postavou takmer nahej ženy, ktorá má s photoshopom výrazne zväčšené poprsie. Tento bilbord bol niekoľko týždňov pri frekventovanej križovatke na Miletičovej ulici v Bratislave. Billbord tam už nie je, na rozdiel od ostatných plôch je zatretý bielou farbou. Rada pre reklamu ho označila za neetický.

 

 

Bilbord s názvom „Veľký priestor pre veľké nápady" propagoval firmu, ktorá prenajíma reklamné plochy. Zadávateľom je Andrej Vans. Podľa rady aj sťažovateľa reklama porušuje zásady etiky, je sexistická a urážlivá voči ženám.

„Reklama využíva fragmentáciu tela, prostredníctvom vizuálu, ktorý zachytáva len jeho vybranú časť, v danom prípade časť tela, ktorú je možné považovať za erotickú a účelovo použitú k prilákaniu pozornosti. Takéto zobrazenie považuje AK RPR za príklad dehonestácie tela v reklame a prezentáciu, ktorá znižuje ľudskú dôstojnosť, je sexistická, nesúvisiaca s propagovanou službou (prenájom reklamnej plochy)" píše rada.

Podobne dopadla aj reklama na „Zvarcentrum"od spoločnosti Micromega, ktorá propagovala zváraciu techniku s polonahou modelkou. „Modelka je v rámci vizuálu reklamy stvárnená ako sexuálna atrakcia, cieľom ktorej je pritiahnuť pozornosť, pričom jej celková štylizácia a poloha pôsobia sexisticky, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex."

Akreditačná komisia rady na svojom poslednom zasadnutí riešila sedem podnetov, z nich na sexistickú reklamu bolo päť.