Aktuálne: Vláda vyhlásila núdzový stav, pozrite sa, čo bude platiť Foto: Facebook OĽaNO

Aktuálne: Vláda vyhlásila núdzový stav, pozrite sa, čo bude platiť

30.09.2020 12:33 | Stručne | mk

Na Slovensku bude od štvrtka (1.10.) platiť núdzový stav v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila s pripomienkou návrh premiéra Igora Matoviča na jeho vyhlásenie. Zatiaľ má trvať 45 dní.

"NÚDZOVÝ STAV SCHVÁLENÝ ... zatiaľ na 45 dní od 1. októbra, t.j. uvidíme, ako sa nám prejavia cestovačky cez Dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu ... t.j. máme to spoločne vo vlastných rukách," napísal na facebooku premiér Igor Matovič. Na tlačovej besede dodal, že núdzový stav vo všeobecnosti pre bežných ľudí neznamená nič.

Odporúčame aj: Začína núdzový stav. Prinášame podrobný zoznam, čo všetko platí pod pokutou do výšky 20-tisíc eur

Čo znamená núdzový stav:

Podľa zákona "núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie“. Najdlhšie môže trvať 90 dní.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího umožňuje rýchlejšie reagovať na pandémiu - napríklad rýchlejšie robiť presuny zdravotníckeho materiálu, ale aj personálu medzi nemocnicami, uľahčuje obstarávanie testov. Zdravotníci počas núdzového stavu nemôžu ísť do štrajku. Nudzový stav umožňuje obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase alebo zákazom vstupu na bezprostredne ohrozené územie, môže obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať.

„Pre bežného človeka sa vyhlásením núdzového stavu s vysokou pravdepodobnosťou nič nemení. Núdzový stav skôr slúži na to, aby mal štát možnosť zareagovať a využiť svoje zložky, ak by náhle došlo k zmene situácie,“ povedal po rokovaní vlády minister obrany Jaroslav Naď. Štát môže napríklad obmedziť vlastnícke práva - pre potreba zdravotníkov obsadiť nejakú budovu.

 

Všobecne o nových opatreniach platných od 1. októbra:

HROMADNÉ PODUJATIA: Nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia - športovej, kultúrnej, spoločenskej, cirkevnej či inej povahy nad 50 ľudí. Výnimkou sú obrady, ako je napríklad sobáš, krst, pohreb a podujatia, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne). Limit účastníkov na obradoch je ešte predmetom rokovania.

Hromadné podujatia bude možné organizovať len v tom prípade, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín a ich organizáciu treba hlásiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom.

Dôrazne sa odporúča odložiť rodinné oslavy na priaznivejšie obdobie.

RÚŠKA: Predĺži sa povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Dôrazne odporúčané sú aj pre mladšie deti.
Povinné bude nosenie rúšok v exteriéri, pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Toto opatrenie má význam aj vzhľadom na blížiacu sa chrípkovú sezónu, kedy sa očakáva zvýšený výskyt ochorení s príznakmi podobnými COVID-19. Dôrazne sa odporúča nosiť rúško aj pri športovaní v interiéri.

PREVÁDZKY: Obchody a obchodné domy budú mať opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník na 10 štvorcových metrov. Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené od 6:00 do 22:00, rozvoz a predaj cez okienko je možný nonstop. Otvorené budú môcť byť len tie, kde zákazníci sedia.

RIZIKOVÉ KRAJINY: Od 1. októbra sa zoznam menej rizikových krajín nemení.

Podrobne o všetkých opatreniach, platných od 1. 10.:

Hygienické opatrenia

• vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
• pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
• na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
• vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
• potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
• zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi v zariadení určenom pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.


Zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

V záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách sa odporúča:
• v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
• pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického zariadenia,
• vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
• ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
• vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
• nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
• prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
• nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
• využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
• pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.


Prevádzky verejného stravovania

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
• otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko,
• vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
• ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
• obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
• príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
• konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
• každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Taxislužby

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
• vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
• cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,
• odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
• vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Starostlivosť o telo, wellnes, fitness, kúpaliská

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
• zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
• upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
• po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
• ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo – wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

• zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
• vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky,
• pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

• zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
• v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

• pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
• prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
• pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
• pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
• na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
• na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či členmi rôznych domácností najmenej 2 m,
• na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,
• na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie povrchov vystavených častým dotykom (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
• pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Prevádzky akvaparkov a kúpalísk sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

• zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 návštevníkov,
• prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke.

Autoškoly

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

• vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
• po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
• pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Opatrnia v kultúre

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
• zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
• obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade.
• zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
• vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
• pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Obchodné domy

Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné:
• vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
• vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
• v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

Na účely vyššie uvedenej povinnosti sa za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Zákazy a obmedzenia hromadných podujatí

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Zároveň sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Zároveň sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

• vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
• zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
• hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
• zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
• zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
• zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
• zákaz podávania rúk,
• pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
• v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
• v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
• podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
• v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Športové kempy

Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
• každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín,
• negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora,
• organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19,
• hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú.

Bohoslužby

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
• vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
• pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
• odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
• dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),
• z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
• pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
• dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
• pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
• zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
• v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Úrady

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí, či ďalšej činnosti:
• zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
• zaistiť pri vstupe do budovy orgánov verejnej moci dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
• zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte orgánov verejnej moci,
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
• zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
• pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
• zákaz podávania rúk;
• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
• zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 V Indexe rodovej rovnosti by Slovensko dostalo známku 3–

V Indexe rodovej rovnosti by Slovensko dostalo známku 3–

Slovensko v otázke rodovej rovnosti zaostáva za väčšinou krajín Európskej únie. V rebríčku, ktorý mapuje rozdiely medzi ženami a mužmi v hlavných oblastiach politického rámca EÚ (práca, peniaze, vedomosti, čas, moc a zdravie), sa nachádzame na 26. mieste, pričom za posledných 10 rokov sme sa prepadli o sedem miest.

Súťaži Czech Press Photo dominuje téma koronavírusu

Súťaži Czech Press Photo dominuje téma koronavírusu

Nominacím 26. ročníku fotožurnalistické soutěže Czech Press Photo dominuje téma pandemie koronaviru.

Turecko pohrozilo týždenníka Charlie Hebdo za karikatúru Erdogana

Turecko pohrozilo týždenníka Charlie Hebdo za karikatúru Erdogana

Turecko pohrozilo, že podnikne právne a diplomatické kroky kvôli karikatúre, ktorá zobrazuje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Moderátor sa vo vysielaní neovládol, teraz sa ospravedlňuje (VIDEO)

Moderátor sa vo vysielaní neovládol, teraz sa ospravedlňuje (VIDEO)

Moderátor Televíznych novín Petr Suchoň z televízie Nova má za sebou ťažké dva dni.

Ministerstvo reaguje na Kotlebu: Bromhexin s vodkou COVID-19 nelieči, práve naopak (VIDEO)

Ministerstvo reaguje na Kotlebu: Bromhexin s vodkou COVID-19 nelieči, práve naopak (VIDEO)

Šéf ĽSNS Marian Kotleba donedávna šíril hoaxy a dezinformácie, ktorými spochybňoval epidemiologické opatrenia pri nákaze COVID-19. Nakoniec sám na COVID-19 ochorel.

Jaroslav Rezník je v karanténe, zasadnutie Rady RTVS sa odkladá

Jaroslav Rezník je v karanténe, zasadnutie Rady RTVS sa odkladá

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník je v karanténe, pretože bol v bezprostrednom kontakte s blízkym spolupracovníkom, u ktorého bol v rámci preventívneho testovania v RTVS odhalený pozitívny výsledok na COVID-19.

Denníka Pravda sa vráti k zverejňovaniu čísel v audite ABC SR

Denníka Pravda sa vráti k zverejňovaniu čísel v audite ABC SR

Koncom októbra začne kancelária ABC SR zverejňovať aj údaje o tlačených a predaných nákladoch denníka Pravda.

Slovenská sporiteľňa získala ocenenie za výnimočné líderstvo počas krízy od magazínu Global Finance

Slovenská sporiteľňa získala ocenenie za výnimočné líderstvo počas krízy od magazínu Global Finance

Prestížny medzinárodný magazín Global Finance včera udeľoval ocenenia pre banky a finančné inštitúcie, za reakcie na globálnu pandémiu a išli ďaleko nad rámec v pomoci klientom, pri ochrane svojich zamestnancov a ktoré súčasne poskytovali kritickú podporu celej spoločnosti, informuje banka v tlačovej správe.

Speváčka Lea Daniš je novou moderátorkou Rádia Europa 2 (VIDEO)

Speváčka Lea Daniš je novou moderátorkou Rádia Europa 2 (VIDEO)

Novou tvárou Rádia Europa 2 je moderátorka Lea Daniš, ktorá do Radio Services prestúpila z metropolitného Rádia VIVA.

Pozor, leták je chybný. Testovanie bude len v sobotu a v nedeľu (FOTO)

Pozor, leták je chybný. Testovanie bude len v sobotu a v nedeľu (FOTO)

V utorok si veľká časť obyvateľov Slovenska našlo v schránkach leták od štátu s podrobnosťami o tom, ako prebehne celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19.

Najčítanejšie