Celoplošné testovanie: Všetky otázky a odpovede, ktoré by ste mali poznať (ZOZNAM)

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo najčastejšie otázky a odpovede o plošnom testovaní

Nové aktuálne informácie ministra obrany z 27.10:

- plošné testovanie sa uskutoční 31. októbra a 1. novembra od 7.00 do 22.00 hod.
- posledný ster bude o 21.30 hod.
- pripravených je 4901 odberných tímov na 5000 odberných miest
- v niektorých malých obciach bude testovanie trvať len jeden deň a tím sa bude môcť presunúť do inej obce
- dobrovoľníci nebudú mať nárok na finančnú odmenu
- minister neodporúča testovanie ľuďom nad 65 rokov, onkologickým pacientom či ľuďom s autizmom. Seniori však budú musieť ostať v domácej karanténe 10 dní.
- ministerstvo zdravotníctva má zoznam diagnóz, ktoré spadajú do výnimiek a ľudia s týmto hendikepom nebudú musieť podstúpiť testy a budú na nich platiť výnimky.
- tí, ktorí sa podstúpia PCR testy namiesto plošného testovania, musia mať negatívny výsledok najneskôr v piatok 30. októbra

Odporúčame aj: Celoplošné testovanie: Všetky odberné miesta v Bratislave (ZOZNAM)

Najčastejšie otázky a odpovede k testovaniu:

1. Som odkázaný na invalidný vozík, z domu takmer nevychádzam, musím sa ísť dať testovať?

Testovanie sa neodporúča osobám, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými/mentálnymi obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. V prípade, že väčšinu času trávite v domácom prostredí, odporúčame zostať v domácej izolácii až do ukončenia oboch kôl celoplošného testovania.

2. Počula som, že na odberné miesto sa budem musieť dostaviť v presne určenom čase, čo keď mi daný termín nebude vyhovovať?

Presný čas testovanie pre obyvateľov nie je stanovený, budete ale informovaný o orientačnom čase testovania, ktorý bude zriadený na základe abecedného zoznamu. V tomto smere spolupracujeme so samosprávami. Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00-12:00 a 13:00-20:00 od piatku do nedele.

3. Testovanie bude prebiehať vnútri alebo vonku?

Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.

4. Môžem si vybrať, v ktorý víkend sa dám testovať?

Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania, nakoľko prvý test v ranných štádiách nákazy nemusí spoľahlivo odhaliť vírus. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie sa na nevyhnutné minimum.

5. Musím sa dať testovať v mieste trvalého bydliska?

Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.

Odporúčame aj: Testovanie bude len v sobotu a nedeľu. Na letákoch je chybne uvedený aj piatok (FOTO)

6. Som cudzinec, ale dlhodobo sa zdržujem na Slovensku. Môžem sa dať testovať?

Áno, testovať sa môže ktokoľvek, kto sa zdržiava v čase testovania na území Slovenska. Pri testovaní je potrebné sa preukázať občianskym preukazom alebo pasom.

7. Zdržujem sa dlhodobo v zahraničí, musím pricestovať na testovanie?

Testovanie bude dobrovoľné a nie je povinnosť preň cestovať naspäť na Slovensko. Naopak, Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke

Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.

8. Zatvoria sa po celoplošnom testovaní hranice?

Opatrenia, ktoré prijme Ústredný krízový štáb po celoplošnom testovaní, budú závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

9. V čase testovania nebudem na Slovensku. Kde môžem absolvovať test?

Rovnako ako teraz, platí, že každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, konzultuje svoj zdravotný stav so svojím lekárom. V prípade indikácie podozrenia na ochorenie COVID-19 lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva je test vykonaný adarmo. V prípade, že občan žiada vyšetrenie bez indikovania lekárom, za test si v platí sám. Usmernenia sa nachádzajú na webstránke korona.gov.sk. Pre osobu vracajúcu na Slovensko platia všetky podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. V závislosti od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie po celoplošnom testovaní sa môžu meniť.

10. Bojím sa, že ma nakazí personál na odbernom mieste. Budú sa testovať?

Všetci členovia odberových tímov budú otestovaní.

11. Čo v prípade, že jedna z osôb spoločnej domácnosti bude testovaná pozitívne?

V tomto prípade si môžete vybrať, či uprednostňujete absolvovať karanténu v domácom prostredí, pričom budete rešpektovať základné opatrenia (pokiaľ je to možné, budete v samostatnej izbe, budete používať kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, budete mať vyčlenený riad, bielizeň a ďalšie osobné prostriedky, budete pravidelne vetrať a dezinfikovať spoločné priestory s cieľom eliminovať riziko prenosu nákazy), alebo pôjdete absolvovať karanténu do hotelového zariadenia, ktoré bude spĺňať nároky na karanténu. Zoznam takýchto súkromných ubytovacích zariadení pripravuje Ministerstvo dopravy SR a bude o nich včas informovať. Tento pobyt je potrebné si uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. V prípade domácej karantény platia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti rovnaké pravidlá ako dnes pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, teda povinnosť domácej karantény alebo absolvovania testu s negatívnym výsledkom.

12. Mám stan, ktorý viem požičať, máte záujem?

V prípade, že sa jedná o materiál, ktorým viete podporiť lokálne odberové miesta (stany, stoly, stolíky, vonkajšie ohrievače, ionizátory, germicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky), môžete sa obrátiť s ponukou priamo na mieste príslušnú samosprávu. V prípade, že máte záujem o poskytnutie materiálu vo väčšom množstve, odporúčame koordináciu so Združením miest a obcí Slovenska alebo Úniou miest Slovenska.

13. Chcem pomôcť, kde sa môžem prihlásiť?

Na stránke korona.gov.sk sa nachádza registračný formulár, kde môžete indikovať Váš záujem podieľať sa na testovaní ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník. V prípade potreby budete kontaktovaní.

14. Bojím sa, že sa moje dieťa nakazí v škole, kde cez víkend prebehne testovanie. Ako tomu zabrániť?

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované po ukončení celoplošného testovania v dostatočnom časovom odstupe od nasledujúcej výučby.

15. Ako by malo vyzerať miesto určené pre odberné miesto?

Vhodnosť priestorov určených pre odberové miesta bude posúdená v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným regionálnymi hygienikmi. Odporúčané sú najmä priestory, ktoré nie sú využívané na dennej báze (tzn. nepoužívať triedy základných a materských škôl) z dôvodu potreby urýchlenej dôkladnej dezinfekcie priestoru. V prípade vytvorenia odberného miesta v exteriéri je potrebné postaviť prístrešky na odoberanie sterov a na zobliekanie a dezinfekciu personálu. Pred vstupom je potrebné vytvoriť dostatočný priestor tak, aby čakajúci občania mohli dodržiavať dostatočný, minimálne 2 metrový sociálny odstup. Ideálna je dobre vetrateľná, dostatočne priestranná miestnosť so samostatným vchodom a východom. Minimálne rozmery miestností sú určené pre vstupný a výstupný priestor 25m2 a pre odberové miesto 10m2. V prípade možnosti je potrebné pre odberové miesto vyčleniť samostatnú miestnosť pre prezliekanie personálu. Pri výstupe je žiaduce zabezpečiť pre čakajúcich občanov (cca 15 minút na spracovanie testu) stoličky, alebo lavice pre minimálne 5 osôb so zachovaním 2 metrového odstupu. Miestnosť bude vybavená prevádzkovým poriadkom schváleným regionálnym hygienikom a pracovisko bude podľa usmernenia hygienika dezinfikované. Návod na vypracovanie poriadku je súčasťou Usmernenia hlavného hygienika SR. Za vypracovanie zodpovedajú regionálni hygienici/epidemiológovia.

16. Ako budú vyzerať hygienické opatrenia na odberovom mieste?

Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odberovom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. V prípade využitia uzavretých menších priestorov odporúčame využiť počas testovania germicídne žiariče.

17. Aký bude proces testovania?

Pri vstupe na odberové miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Vypíšete formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu a odovzdá vám ho v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.
Presný postup je zverejnený v inštruktážnom videu prístupnom aj na tejto stránke www.somzodpovedny.sk

18. Aké údaje budú zbierané o testovaných?

Na odbernom mieste budú evidované nasledovné údaje: Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, číslo poisťovne, telefón a e-mailová adresa.

19. Aký bude priebeh a spôsob testovania rizikových skupín (DSS, ZPS, onkologických pacientov, ŤZP-S a obyvateľov pripútaných na lôžko)?

Testovanie imobilných, onkologických pacientov a ľudí so zníženou imunitou nebude vykonávané. Občania umiestnení v DSS a ZPS budú testovaní samostatne v gescii MPSVaR. Ich testy budú vykonávať kmeňoví zamestnanci DSS a ZPS. Rovnako pacienti nemocníc a zdravotnícky personál nemocníc budú testovaní priamo v nemocniciach v gescii MZ SR.

20. Aké budú požiadavky na personál samosprávy?

Administratívni pracovníci samosprávy budú zabezpečovať registráciu občanov. Na zabezpečenie chodu odberového miesta je potrebné vyčleniť minimálne jedného pracovníka (podľa veľkosti odberného miesta) na kontrolu OP, registráciu občanov. Zároveň zabezpečia zapísanie potrebných údajov o občanovi do zoznamu účastníkov. Administratívny pracovníci samosprávy budú odmeňovaní podobne ako v prípade účasti na voľbách, o podrobnostiach bude včas informovať príslušný okresný úrad. Po skončení plošného testovania budú všetci príslušníci odberových miest pretestovaní na COVID-19. Vítaná je pomoc mestskej polície a dobrovoľníkov z radov občanov pri usmerňovaní testovaných občanov pred vstupom do odberného miesta.

21. Aké budú požiadavky na vybavenie?

Zásoby osobných ochranných pomôcok, tlačív a testov budú zabezpečené centrálne pre všetky zložky vrátane samosprávy prostredníctvom SŠHR. Materiál bude prevezený zo SŠHR prostriedkami ozbrojených síl na regionálne veliteľstvá, kde bude následne daný materiál zmanipulovaný, rozdelený presne podľa požiadavky na vybavenie na jednotlivé odberné miesta. Zabezpečenie základného vybavenia miestnosti (stoly, stoličky, odpadkové koše…) je v zodpovednosti samosprávy, príslušníci ozbrojených síl budú konzultovať konkrétne prípady priamo s príslušnými samosprávami.

22. Kto bude určený na koordináciu s riadiacou/výkonnou právomocou pre organizáciu v jednotlivých obvodoch?

Na úrovni Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR je zriadené Spoločné operačné veliteľstvo (SOV), kde sú integrovaní príslušníci z rezortov Ministerstva vnútra SR (policajti a hasiči) a Ministerstva zdravotníctva SR a budú priebeh testovania riadiť. Súčasťou štruktúr spoločného operačného zoskupenia na území SR, ktoré bude testovanie vykonávať, sú všetky odberové miesta, v ktorých pôsobia jednotlivé zložky, vrátane samosprávy, na ich riadenie je celkovo zriadených 16 regionálnych veliteľstiev. Riadenie činnosti odberného miesta bude v kompetencii profesionálneho vojaka, veliteľa odberného miesta.

Neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia procesu testovania sú aj predstavitelia samospráv, ich zamestnanci, dobrovoľní hasiči a ďalší dobrovoľníci, bez ich aktívnej účasti by pretestovanie obyvateľstva na COVID-19 nebolo možné.