Slovenská mediálna rada prvýkrát uložila sociálnej sieti povinnosť odstrániť agresívny príspevok

Slovenská mediálna rada prvýkrát uložila sociálnej sieti povinnosť odstrániť agresívny príspevok Zdroj: X

Rada pre mediálne služby po prvý raz uložila povinnosť odstrániť nelegálny obsah dostupný na platforme na zdieľanie obsahu (X, predtým Twitter) a zamedziť jeho ďalšiemu šíreniu nielen na Slovensku ale aj vo všetkých členských krajinách EÚ.

Rada v stredu na zasadnutí rozhodla, že spoločnosť TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY je povinná odstrániť príspevok s rasistickým obsahom v členských štátoch EÚ okrem SR a je tiež povinná zamedziť jeho ďalšie šírenie v členských štátoch EÚ okrem SR.

Príspevok používateľa „Martin“ šírený na platforme „X“ bol v znení: „MORGOŠ JE VÄČŠÍ PROBLÉM NEŽ MEDVEĎ ‼️ ?⚠️ lebo sa ho nedá zo zákona odstreliť... #MORGOSI #CIGANI #ROMOVIA #ODSTREL #ROAMING https://instagr.am/p/ CfBI3qcqVaS/“ a v rámci neho screenshotu príspevku v znení „Ľubomír Kocúr tieto informácie o výskyte MORGOŠOV nikde niesu písané… Cigáň je väčší problém než medveď, lebo sa ho nedá zo zákona odstreliť“.

Podľa rady príspevok je nelegálnym obsahom v zmysle zákona o mediálnych službách ale aj v rozpore s ďalšími právnymi normami a dohovormi v EU a Rade Európy.

Minulý rok po preverení odkazu https://twitter.com/frano_sk/status/1538789396551434240 rada zistila, že sociálna sieť príspevok odstránila, ale len pre územie SR, preto začala nové správne konanie, o ktorom rozhodla dnes. „Možno konštatovať, že verejný záujem môže byť ohrozený šírením predmetného príspevku nielen na území SR, ale aj jeho šírením a dostupnosťou v iných členských štátoch Európskej únie, napríklad v ČR, kde žije veľké množstvo občanov SR."