Pri vybavovaní dokladov a návšteve katastra si môžte online rezervovať termín

Pri vybavovaní dokladov a návšteve katastra si môžte online rezervovať termín Foto: MV SR

Na ministerstve vnútra funguje Univerzálny rezervačný systém, s pomocou ktorého je možné dohodnúť si termín na konkrétny čas. Okrem dopravných inšpektorátov sa dá objednať sa aj na oddelenia dokladov a pracoviskách katastra. Univerzálny rezervačný systém:

 

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/Rezervacny-system/

Systém je zabezpečený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť rezerváciu na pracovisku v dostupnosti 50 km od miesta svojho trvalého pobytu.

Pravidlá a postupy

Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu.
Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom a používateľ vyčká na pozvanie k pracovisku.
PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť.

Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom totožnosti. Ak občan nemá platný doklad /v prípade straty či krádeže OP/, o nový môže požiadať len osobne na ktoromkoľvek pracovisku dokladov. Pri agendách dopravných inšpektorátov navyše prebehne kontrola, či žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, v prípade používateľa-sprostredkovateľa bude potrebné predložiť splnomocnenie s podpisom osvedčeným na notárskom či matričnom úrade.