Pozor zmena, od 19. apríla rúška nie sú povinné v exteriéri nad 5 metrov

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil vyhlášku, ktorá upravuje nosenie rúšok a respirátorov. Od pondelka už nebude povinné nosenie rúška v exteriéri v prípade, ak sú osoby od seba vzdialené viac ako 5 metrov alebo spolu žijú v jednej domácnosti:

Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.

Povinnosť sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
c) osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
e) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
f) osoby pri výkone športu,g)fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
h) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,i)výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
j) tlmočníkov do posunkovej reči vrámci výkonu povolania.

Odporúčame aj: COVID AUTOMAT: Nové rozdelenie okresov platné od 19.4. (MAPA)