Stanovisko SND k informáciám v bulvárnych médiách v súvislosti s ochorením niektorých hercov na covid

Stanovisko SND k informáciám v bulvárnych médiách v súvislosti s ochorením niektorých hercov na covid Ilustr. foto: SND

Vedenie SND reaguje na články bulvárnych médií o ochorení členov divadla na covid:

Vážené novinárky a novinári, milí čitatelia a čitateľky (aj bulvárnych médií),

 práca žurnalistov je dôležitou súčasťou budovania demokracie, kontroly mechanizmov, postupov, odhaľovania nekalých praktík či klamstiev v štátnej a neštátnej sfére, prinášania dôležitých, objektívnych informácií. Táto služba verejnosti je nezastupiteľná a vyžaduje vzdelanie, trpezlivosť, dôslednosť v dohľadávaní faktov a najmä etiku.

Všetci rozumieme, že mediálny svet má svoju šírku, rôznosť žánrov a podôb a nie každý novinár a novinárka pracuje práve s touto etikou. Práve Vaša práca má obrovský dosah na celú spoločnosť, môže zmierňovať vášne, ale aj vyostrovať napätie či podporovať isté typy rétorík. V každom prípade je dôležité opierať sa o fakty a písať pravdu.

Podrobnosti: Magda Vášáryová: Bulvár, ešte stále točíte, že moja sestra Emília je strašne chorá? Klamete

Činohra Slovenského národného divadla málokedy reaguje na články bulvárnych médií, ktoré takmer vždy krutým spôsobom zasahujú do súkromia našich členov, ktoré prinášajú neoverené a nepravdivé fakty získané z označenia „zdroj z divadla“. Takýmito článkami prispeli niektoré bulvárne médiá k nepravdivému obrazu divadla a toho, čo sa v ňom deje, k lynču osobností, ktoré budovali a budujú značku SND, ktoré budujú kvalitu kultúry na Slovensku práve svojím pôsobením v Činohre SND.

Divadlo, tak ako iné kultúrne inštitúcie, sa snaží v rámci možností a schopností reagovať na opatrenia v súvislosti s pandémiou a prispôsobovať svoje fungovanie platným nariadeniam. Nie je to jednoduché pri zabezpečení inštitúcie s vyše 800 zamestnancami, ktorí majú špecifický druh práce.

Počas každej vlny pandémie sme sa aj my neraz konfrontovali s nákazou zamestnancov umeleckých, technických i administratívnych zložiek. Snažili sme sa, aby to čo najmenej pocítili diváci, ale napriek snahe sme boli nútení rušiť predstavenia aj tesne pred ich začiatkom, meniť predstavenia či robiť náhle záskoky. Toto fungovanie v permanentnom napätí je ťažké, ale stále sa o to pokúšame. Nechceme zanevrieť na kultúrnosť.

Kultúrnosť by sa však mohla odrážať aj v tom, ako sa píše o zdravotnom stave našich zamestnancov a za akých okolností. Sme svedkami toho, že prístup niektorých médií je dôsledne nekultúrny a nepravdivý. Sme toho názoru, že nie je správne informovať o zdravotnom stave členov Činohry SND. Je to súkromná vec. O to desivejšie je dozvedať sa nepravdy o ich stave práve v novinách, ktoré zjavne nehovoria pravdu a podporujú psychózu v spoločnosti. Je to veľká nezodpovednosť.

V tejto chvíli by sme radi prekročili rámec taktnosti a budeme reagovať na nepravdivý článok o zdravotnom stave našich zamestnancov. Myslíme si, že je správne, aby sa dané médiá dotknutým osobám verejne ospravedlnili a najmä zobrali zodpovednosť za fakt, že klamali. Aby nevytvárali v spoločnosti ďalšiu paniku, že tretia dávka vakcíny je ohrozením, že očkovanie je ohrozením. Naše kolegyne sú doma, cítia sa dobre, dodržujú lekárom nariadenú izoláciu a priebeh ochorenia covid má u nich práve vďaka očkovaniu mierny priebeh. Mrzí nás, že sa ich ochorenie dotklo, a sme veľmi radi, že to má takýto mierny priebeh, pretože dáta hovoria aj o celkom iných priebehoch ochorenia.

Takéto nepravdivé články v snahe získať bombastickú titulku a pozornosť tak iba vydesia rodinu, kolegyne a kolegov aj zamestnávateľa a dokonca aj divákov a klamú čitateľa. Práca novinárov by nemala čitateľov viesť k zavádzaniu. Tak ako naša práca divadelníkov by nemala viesť k zneužívaniu či manipulovaniu s divákom.

Verím, že autori či autorky článkov, ktorí sa nezvyknú podpísať svojím menom a ktorí nemajú tendencie byť v skutočnosti investigatívnymi novinármi a novinárkami, zvážia, ako informovali o takej súkromnej veci, ako je zdravotný stav. A možno sa v budúcnosti radšej odhodlajú písať o Činohre SND a jej členoch výsostne v pracovnom kontexte a nie bulvárnom a súkromnom.

 

Matej Drlička, generálny riaditeľ SND

Miriam Kičiňová, riaditeľka Činohry SND