Európsky parlament vyhlásil Rusko za sponzora terorizmu

Po zverstvách, ktoré vykonal režim Vladimíra Putina proti ukrajinským civilistom, europoslanci označili Rusko za štát podporujúci terorizmus.

Európsky parlament v stredu prijal uznesenie o najnovšom vývoji ruskej agresie na Ukrajine. Poslanci zdôrazňujú, že úmyselné útoky a zverstvá spáchané ruskými silami a s nimi spriaznenými bojovými skupinami proti civilistom na Ukrajine, ničenie civilnej infraštruktúry a iné závažné porušenia medzinárodného a humanitárneho práva predstavujú teroristické činy a vojnové zločiny. S ohľadom na to označili Rusko za štátneho sponzora terorizmu a za štát, ktorý „využíva teroristické prostriedky“.

Keďže EÚ v súčasnosti nemôže oficiálne označiť štáty za sponzorov terorizmu, Parlament vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zaviedli vhodný právny rámec a zvážili zaradenie Ruska na takýto zoznam. To by viedlo k viacerým významným reštriktívnym opatreniam voči Moskve a malo závažné reštriktívne dôsledky pre vzťahy EÚ s Ruskom.

Medzitým poslanci vyzývajú Radu, aby na zoznam teroristov, ktorý zostavuje EÚ, zaradila ruskú polovojenskú organizáciu Wagnerovu skupinu, 141. špeciálny motorizovaný pluk, známy aj ako „Kadyrovovci“, a ďalšie ozbrojené skupiny, milície a bojové skupiny spriaznené s a financované Ruskom.

Izolovať Rusko a dokončiť deviaty sankčný balík EÚ

Parlament vyzýva Európsku úniu, aby ďalej izolovala Rusko na medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o členstvo Ruska v medzinárodných organizáciách a orgánoch, ako je Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov. Poslanci tiež žiadajú obmedzenie diplomatických vzťahov s Ruskom, obmedzenie kontaktov EÚ s oficiálnymi ruskými predstaviteľmi na absolútne minimum a uzavretie a zákaz činnosti s Ruskom prepojených inštitúcií v EÚ, ktoré šíria propagandu vo svete.

V súvislosti s eskalujúcimi teroristickými činmi Kremľa proti ukrajinským civilistom uznesenie ďalej vyzýva členské štáty EÚ v Rade, aby urýchlene dokončili deviaty sankčný balík proti Moskve. Poslanci tiež chcú, aby krajiny EÚ aktívne predchádzali, vyšetrovali a stíhali akékoľvek obchádzanie už zavedených sankcií a spolu s Európskou komisiou zvážili možné opatrenia proti krajinám, ktoré sa snažia pomôcť Rusku obísť už zavedené reštriktívne opatrenia.