Pravidlá európskej digitálnej identity nadobúdajú účinnosť

Pravidlá týkajúce sa zavedenia európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť v pondelok. Vytvoria podmienky pre všetkých občanov a obyvateľov EÚ, aby v roku 2026 mohli využívať osobnú európsku peňaženku digitálnej identity.

Európska peňaženka digitálnej identity bude pozostávať z mobilnej aplikácie vydanej v každom členskom štáte. Občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ umožní identifikovať sa online v plnom rozsahu a získať prístup k verejným a súkromným online službám v celej Európe. Po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel Komisia pripraví vykonávacie akty s cieľom zabezpečiť, aby všetky peňaženky mali rovnakú vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany údajov a bezproblémovo fungovali v celej EÚ.