Redakcia Rádia Lumen sa presťahovala

Redakcia Rádia LUMEN v Bratislave sa presunula do centra hlavného mesta. Opustila pôvodné priestory Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi a sídliť bude na Kapitulskej ulici, neďaleko Katedrály sv. Martina. Nové priestory bratislavského štúdia dnes v priamom prenose rádia požehnal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský, informuje TK KBS.

Okrem štúdia v Bratislave a hlavných priestorov v Banskej Bystrici má rádio k dispozícii aj vysielacie a nahrávacie štúdio v Košiciach.