Vajda a Fulmek chcú podiel od Penty získať späť

Vajda a Fulmek chcú podiel od Penty získať späť Foto: SME

Riaditeľ vydavateľstva Petit Pressu ALEXEJ FULMEK vidí ešte možnosť na vyjednávanie o minorite SITA, ktorá zastupuje Pentu, pri kúpe Petit Pressu, alebo aj v možnosti celkového ústupu Penty z vydavateľstva.

 

 

Aké zmeny sa dnes udiali v Petit Presse?
Polovičnému vlastníkovi Petit Pressu spoločnosti PSIS prišiel list od nemeckého spoluvlastníka - spoločnosti RBVG, v ktorom píše, že skupina vlastníkov okolo Vajdu si neuplatnila predkupné právo v súlade so stanovami spoločnosti, preto ide dokončiť transkaciu s dcérskou spoločnosťou SITA s názvom Namav. Do niekoľko mesiacov alebo týždňov bude jasné, koľko budú mať percent.
Aká je vaša reakcia druhého spoločníka PSIS (Vajda a spol.)?
PSIS cez svojich právnikov oznámi, že to považuje za porušenie svojich práv a že uplatnila svoje predkupné právo v súlade so stanovami. A požaduje predaj akcii. Napíše to jednej aj druhej strane.

Ďalej je tam aj podmienka súhlasu Protimonopolného úradu, ktorý bude skúmať legitímnosť koncentrácie. Či ju povolí, alebo nie, to nevieme. My si myslíme, že to môže trvať dlhšie, čo je ďalšií čas, keď môžme zamedziť uzatvoreniu transakcie.

My neustále rokujeme s Pentou o ich ústupe do minority a s tým súvisí moje osobné vyhlásenie, ktoré som povedal na stretnutí s Jaroslavom Haščákom, že ja ostávam vo firme do sekundy, kým je jasné, že Penta ustupuje do reálnej minority, čiže bude mať 49 percent a menej percent.

Pre mnohých v redakcii je minorita neprijateľná.

Redakcia predbieha udalosti. Vyhlásila, že v prípade, že Penta vstúpi do Petit Pressu, tak viacerí povedali, že odchádzajú. Matúš Kostolný sa s veľkou pravdepodobnosťou dnes vzdá pozície šéfredaktora. Jeho post preberie zástupca šéfredaktora do doby, keď nebude úplne jasné, že bude mať SITA (s Pentou) pripísané akcie. Do tej doby predpokladám, že nikto neodíde, takáto je dohoda, či to tak bude, ťažko povedať. Predpokladám, že veľká väčšina, ak príde Penta, dá výpoveď.

Na Facebooku pribúdajú reakcie redaktorov, kde sa už lúčia so SME. Čo na to hovoríte?
Predpokladám, že budú v normálnej výpovednej lehote, že dostanem 50-70 výpovedí, ktoré budú plynúť ku koncu decembra. ...A my budeme mať toto obdobie na to, aby sme vzťahy s Pentou uspokojivo usporiadali, to znamená, že by Penta išla do minority alebo je možné, že Penta ustúpi úplne. Lebo máme partnera, ktorý nás podporuje, len sme nemali dostatok času na to, aby sme to s ním dotiahli do konca a ak nám definitívne potvrdí, že by s nami do projektu išiel aj za tejto situácie, môžeme Pente ponúknuť odkúpenie celého 50% podielu.

Vy osobne to ako vnímate? Stáli ste pri zrode denníka.
Vnímam to ťažko. Ale nemôžem sa správať inak, lebo mám zodpovednosť voči akcionárovi, ktorý tam je 22 rokov. Nemôžem ja odísť a človeku, s ktorým robím 22 rokov, znehodnotiť akcionársky podiel.

Aktualizácia o stanovisko Prvej slovenskej investičnej skupiny:

Prvá slovenská investičná skupina oznamuje, že dňa 7.10.2014 legitímne uplatnila predkupné právo na akcie Petit Pressu v zmysle stanov spoločnosti. Spoločnosť Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH neakceptovala sposob uplatnenia predkupného práva Prvej slovenskej investičnej skupiny a hodlá predať 50% akcií Petit Pressu spoločnosti NAMAV, s.r.o. (novozaloženej spoločnosti s predmetom činnosti Predaj nehnuteľností) potom ak tento prevod prevod schváli Protimonopolný úrad SR.

Predstavenstvo Prvej slovenskej investičnej skupiny upozornilo spoločnosť Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH, že ak prevedie akcie na spoločnosť NAMAV, s.r.o, poruší uplatnené predkupné právo a spoločnosť PSIS bude nútená podniknúť všetky právne kroky, ktoré budú smerovať k náprave tohto stavu.

Prvá slovenská investičná skupina ako spoluzakladateľ denníka SME, ktorý vznikol v roku 1993 ako odpoveď na pokus vlády Vladimíra Mečiara ovládnuť denník Smena, cíti zodpovednosť za zdravý vývoj mediálneho prostredia a urobí všetko pre to, aby denník SME a ostatné noviny zostali rešpektovanými a nezávislými médiami a Petit Press jedným z najvýznamnejších slovenských vydavateľov tlačených periodík.