Stanovisko k trestnému oznámeniu na Michala Havrana z júla 2018

Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o., podala 3. júla 2018, trestné oznámenie na Michala Havrana za jeho článok „Pošlite Kuffu do cirkusu“. Autori podania tvrdia, že obsahom článku verejne hanobil katolícke náboženstvo, vieru a jej predstaviteľov.

 


Konanie advokátskej kancelárie považujeme za útok na slobodu prejavu, zastrašovanie a zneužívanie právnej ochrany náboženského vyznania.

Michal Havran je teológ, ktorý sa venuje typológii apokalyptického a mileniaristického myslenia. Vo svojom texte odhaľuje spoločensky škodlivé a nebezpečné prvky tohto myšlienkového smeru vo vystupovaní Mariána Kuffu. Zároveň s publicistickým nadsadením nastavuje zrkadlo malej ochote oficiálnych predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi primerane interpretovať symbolické slová a vystupovanie Mariána Kuffu v sprievode poslanca fašistickej strany ĽSNS Milana Mazureka.

Marián Kuffa vo svojich vystúpeniach rád hovorí o perzekúcii, ktorá mu hrozí za jeho názory. Zatiaľ nie je známe, že by na neho niekto podal trestné oznámenie s cieľom obmedziť jeho slobodu prejavu. Teraz je však známe, že za otvorenú kritiku jeho názorov už trestné oznámenia padajú.

Slovenská spoločnosť po rokoch konečne začína slobodne diskutovať o vážnych hodnotových otázkach. V tejto dôležitej diskusii sa učíme otvorene a s rešpektom hovoriť o budúcom smerovaní našej krajiny a ako veriaci i ako ľudia bez otvorenej náboženskej príslušnosti sa s nádejou a tvorivým vkladom chceme zodpovedne zúčastňovať spoločenského dialógu na bioetické a spoločensko-etické témy.

Ako každý dialóg je aj tento procesom, kde vnímame ako mimoriadne dôležitú našu ochotu navzájom sa počúvať a hľadať vzájomné pochopenie. V takomto dialógu je aj priestor pre expresívne vyjadrenia. Expresívna forma vyjadrovania Mariána Kuffu je všetkým zrejmá.

Odmietame kroky, ktoré siahajú po trestných oznámeniach s cieľom zastrašiť tých, čo sa do tejto diskusie púšťajú a znemožniť tak potrebnú verejnú diskusiu. Ak inštitúcie cirkví len s rozpakmi a rozporuplne reagujú na zneužívanie zložitých etických tém extrémistami, nemôžu sa čudovať, že ich nebezpečný alibizmus niekto pomenuje označeniami, ktoré sa ich dotknú.

Náboženské inštitúcie a skupiny veriacich sa nemôžu odvolávať na ochranu náboženského vyznania, ak sú terčom spoločenskej kritiky. Vyzývame predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi aj jej angažovaných veriacich, aby sa dištancovali od krokov, ktoré smerujú k neprimeranému obmedzovaniu a sankcionovaniu iných názorov.

Naša spoločnosť potrebuje cirkvi, ktoré dôveryhodne obhajujú práva zraniteľných jednotlivcov a skupín a ktoré namiesto strachu z nového kultivujú schopnosť orientovať svojich veriacich v rýchle sa meniacom prostredí.

Z týchto dôvodov považujeme krok advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC s.r.o. za škodlivý pre spoločnosť, pre cirkvi a pre dôveryhodnosť veriacich vôbec.

V Bratislave, 3. júla 2018.

Ondrej Prostredník, evanjelický teológ
Miroslav Kocúr, teológ, editor www.aomega.sk
František Ábel, evanjelický teológ
Peter Križan, genetik a predseda OK21
Martin Kováč, starokatolícky kňaz a pracovník v oblasti PR
Anna Polcková, evanjelická farárka
Jakub Pavlús, evanjelický farár
Samuel Jezný, teológ
Daniel Pastirčák, kazateľ a spisovateľ
Peter Gabriš, penzista, programátor, zakladateľ Iuventy
Ivan Štefunko, politik
Peter Juščák, spisovateľ
Peter Tatár, lekár
Miloslav Szabo, historik
Anton Marcinčin, ekonóm
Klára Kusá, blogerka
Kristína Holčíková, dôchodkyňa
Boris Strečanský, konzultant rozvojových projektov
Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia digiQ
Radovan Geist, publicista, politolog
Egon Gál, filozof

Stanovisko ďalej podporili:

Miroslav Pollák, expert na sociálnu prácu a vydavateľ
Roman Kečka, religionista
Katarína Zavacká, právnička
Juraj Mesík, analytik globálnych trendov a rizík
Marta Šimečková, OZ Projekt fórum
Andrea Puková, OZ Projekt fórum
Zuzana Bargerová, právnička
Ingrid Mayerová, dramaturgička,  profesorka na VŠMU
René Lužica, romológ, profesor na UKF Nitra
Elena Gallová Kriglerová, sociologička, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Miriam Das Lehotská, muzikologička
Mária Ničová, dôchodkyňa, členka Konfederácie politických väzňov Slovenska
Ing. Ladislav Hegyi, environmentalista 
Viera Dedíková, IT analytik
Jana Juráňová, spisovateľka a prekladateľka
Tomáš Halász, fotograf
Dušan Ondrušek, Bratislava, psychológ
Mgr. Jana Masaryková, učiteľka, Piešťany
Martin Plch, vydavateľ
Peter Kováč, docent v odbore trestné právo
Dalibor Skladan, redaktor spravodajstva TV JOJ
Vladimír Michal, kníhkupec, artforum
Jana Michalová, knihovníčka
Peter Kilian,  učiteľ
Tomáš Široký, študent Právnickej fakukty Trnavskej univerzity v Trnave
Bohdan Smieška, konzultant
Ivan Kamenec, historik
Martin Burlas, hudobník
Nataša Holinová, redaktorka
Ing. Antonín Čech, dôchodca
Eva Kowalska, historička
Tomáš Piskáček, IT analytik
Danica Sitárová, advokátka
Kristina Križanová, lekárka
Vlado Chaloupka, sociológ, poslanec MZ Bratislava-Petržalka
Tatiana Kravčenko, TV/Film produkčná
Pavol Jablonický, Bratislava, manažér 
Soňa Sz
omolányi, politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK
Ivana Havranová ml., PR specialist
Peter Markovič, Centrum pre otvorenu politiku
/COP
Mgr. Ivana Havranová, spisovateľka
Ing. Ján Graus, živnostník
Marek Leščák , scenárista , profesor na FTF VSMU
Waldemar Švábenský, grafický dizajn & fotografia
Anabela Sládek, výtvarníčka​ a VŠ pedagogička 
Eva Kováčechová, riaditeľka Centra právnej pomoci
Jana Cviková, ASPEKT
Oľga Kapustová, p
roduktová manažérka
Jana Ambrózová, etnomuzikologička
Šimon Šucha, manažér, Zvolen
Soňa Popper Tóthová, právnička
Ivan Furár, výskumný pracovník
Oleg Šuk, pedagóg
Erik Mihalčin, IT špecialista
Miloslav Špoták, pracovník s mládežou
Michal Devečka, teológ a farár CČSH
Lucia Gvozdjáková, projektová manažérka
Emil Viskupič, prekladateľ
Silvia Petöová,  herečka
Ladislav Hofreiter, profesor 
JUDr.Jozef Šuchta, právnik
Katarína Fedorová, právnička
Ján Čáni, pamiatkar
Radovan Pala, advokát 
Oľga Krištofíková, učiteľka
Paula Holotňáková, dôchodkyňa
Magda Haburová, novinárka
Ján Zima, prezident Spoločnosti priateľov Slovenska v Nórsku, prekladateľ
Roman Olekšák, scenárista a dramatik
Miroslav Kocúr, IT špecialista
Michaela Danišová, dôchodkyňa, Zvolen
Iva Kuceková, dôchodkyňa, sociologička
Ľubica Murínová, vedkyňa
Martin Murín, podnikateľ 
Jana Plchová, VŠ pedagóg
Lucia Ďurková, obchodná konzultantka
Juraj Skala, kníhkupec
Vladimír Dolinay, učiteľ
Ľubomír Kmotorka, podnikateľ
Jana Capeková, učiteľka
Ema Kakarová, umelkyňa
Yasin Hamid, softvérový vývojár
Monika
Vrzgulová, etnologička
Miriam Chlpíková, producentka
Beáta Sýkorová, IT analytik
Hubert Kožár, študent Lekárskej fakulty UK
Mária Škereňová, biochemička
Péter Hunčík, psychiater
Ivona Kollárová, historička
Zuzana Dolinayova Kutlikova, andragogička
Lenka Bollardtová, novinárka
Karol Skoumal, programátor
Tatiana Jánošiková, advokátka
Ján Babčan, šofér z povolania
Patrik Krebs, učiteľ a dramaterapeut
Rado Kovács, Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor
Alena Golian, učiteľka
Dávid Marcel, Mgr. teológie a angažovaný kresťan
Vladimír Hudák, novinár na dôchodku
Andrea Pistl Andrášová, výtvarníčka
Pavol Rýchlik, operátor výroby
Titus Andráš, archeológ
Fedor Gál, publicista
Karel Hirman, energetický analytik
Kálmán Petőcz, občiansky aktivista
Maja Smrekova, riaditeľka 1.súkromného gymnázia v Bratislave
Hana Dojčanová, žurnalistka
Rasťo Kužel, MEMO 98
Milan Vanga, hovorca a vojnový veterán
Katarína Hradská, hi
storička
Zora Bútorová, sociologička
Peter Weisenbacher, Inštitút ľudských práv
Marian Jaslovský, publicista a hudobník
JUDr. Ľubica Lešková, manažérka nehnuteľností