Herci a ďalšie osobnosti zverejnili otvorený list, v ktorom sa postavili za Michala Havrana

Herci a ďalšie osobnosti zverejnili otvorený list, v ktorom sa postavili za Michala Havrana Foto: FB M. Havran

Po vyhlásení novinárov sa za novinára Michala Havrana postavili aj herci, ktorí zverejnili otvorený list.

Vyšetrovateľ NAKA začal voči Havranovi trestné stíhanie za komentár s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“ z 27. júna 2018 pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a pre prečin ohovárania. Trestné oznámenie podala advokátska kancelária Jána Čarnogurského ml., ktorá vidí za Havranom "zahraničné záujmy."

Podrobnosti: NAKA začala trestné stíhanie Michala Havrana, advokát hovorí o jeho zahraničných záujmoch

Otvorený list: Odmietame kriminalizáciu satirického textu Michala Havrana

„Obvinenie Michala Havrana za jeho článok ‚Pošlite Kuffu do cirkusu‘ vnímame ako konflikt práva na slobodu slova a práva na slobodu náboženského vyznania.

V tomto konflikte stojíme na strane Michala Havrana a požadujeme ochranu jeho práva na slobodu slova pred obvinením z hanobenia presvedčenia a z prečinu ohovárania.

Michal Havran vo svojom texte vypuklým spôsobom popisuje zneužívanie náboženskej viery a jej symbolov na potlačovanie individuálnych slobôd, ktoré sú výsledkom civilizačného vývoja našej spoločnosti smerom od nábožensky a konfesionálne monolitickej ku sekulárnej a nábožensky neutrálnej.

Uvedomujeme si, aká krehká je hranica medzi právom na slobodu slova a na slobodu náboženského vyznania. Slovo má veľkú moc. Hýbe emóciami ľudí a veľmi ľahko môže byť zneužité na upieranie ľudskej dôstojnosti a podnecovanie nenávisti proti ľuďom pre ich národnosť, náboženské alebo iné presvedčenie, či sexuálnu orientáciu.

Odtiaľ je len krôčik k fyzickému násiliu ochotnému siahať na zdravie a životy iných. Sloboda slova nemôže byť bez hraníc.

Rovnako však aj náboženské presvedčenie môže byť ľahko zneužité. Ochrana slobody náboženského presvedčenia nemôže vytvárať priestor na šírenie dezinformácií a podnecovanie odporu voči sekulárnej a liberálnej spoločnosti, ktorá sa usiluje o vytvorenie spravodlivých podmienok pre tolerantné spolužitie skupín ľudí s rôznym hodnotovým nastavením.

Za rovnako neprípustné považujeme, aby sa za ochranu náboženskej slobody skrývali práve slová siahajúce na dôstojnosť ľudí pre ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

V tomto spore je potrebný priestor na diskusiu o primeranom spôsobe argumentácie.

Nepovažujeme však za spravodlivé a ani prospešné, aby spoločnosť na jednej strane kriminalizovala vypuklé spôsoby odsudzujúce demontáž sekulárnych princípov nášho štátu a na strane druhej pod zámienkou ochrany náboženského vyznania chránila ľudí, ktorí ju zneužívajú na šírenie dezinformácií a nenávisti.“

Signatári a signatárky:

▶️ Zita Furková, herečka a režisérka
▶️ Miroslav Noga, herec
▶️ Richard Stanke, herec
▶️ Juraj Kemka, herec
▶️ Táňa Paulhofová, herečka
▶️ Alexander Bárta, herec
▶️ Henrieta Mickovičová, herečka
▶️ Ondrej Spišák, herec a režisér
▶️ Anna Šišková, herečka
▶️ Marián Miezga, herec
▶️ Jozef Danglár Gertli, výtvarný umelec
▶️ Ľuboš Kostelný, herec
▶️ Ján Koleník, herec
▶️ Dominika Kavaschová, herečka
▶️ Ady Hajdu, herec
▶️ Ondrej Kovaľ, herec
▶️ Martin Geišberg, herec
▶️ Martin Šalacha, herec
▶️ František Kovár, herec
▶️ Viera Labudová, šepkárka
▶️ Emil Horváth, herec
▶️ Boris Farkaš, herec
▶️ Peter Križan, genetik
▶️ Antonín Čech, konzultant
▶️ Ondrej Prostredník, teológ a publicista
▶️ Zora Jaurová, producentka, expertka na kultúrne politiky, PS/Spolu
▶️ Lucia Plaváková, advokátka
▶️ Miroslav Kocúr, pedagóg, teológ, a publicista, PS/Spolu
▶️ Anna Polcková, evanjelická farárka
▶️ Jakub Pavlús, evanjelický farár a publicista
▶️ Martin Kováč, starokatolícky kňaz
▶️ Samuel Jezný, teológ
▶️ Tomáš Halík, profesor teológie a sociológ
▶️ Štefan Hríb, novinár
▶️ Emil Horváth, herec
▶️ Milan Ondrík, herec