Komunálne voľby 2018 v Bratislave: Kompletný zoznam kandidátov na poslancov

08.11.2018 23:02 | Tlačové správy |

Bratislava – kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Volebný obvod 1 (Staré Mesto - volia sa štyria poslanci):

1. Zuzana Aufrichtová (43), Ing. arch., architektka, urbanistka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Dagmar Bednáriková (56), Ing., PhD., 56 r, daňová poradkyňa, Smer - sociálna demokracia, SNS
3. Adam Berka (36), Mgr. art., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
4. Martin Borguľa (41), Ing., MBA, komunálny aktivista, nezávislý kandidát
5. Jaroslav Brada (36), JUDr., advokát, Strana moderného Slovenska
6. Michal Bucek (63), MUDr., lekár, Demokratická strana
7. Peter Cesnak (62), Ing., ekonóm, Národná koalícia
8. Viliam Denko (68), Ing., aktivista, Most - Híd
9. Miloš Domorák (48), živnostník, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
10. Ján Drinovský (27), živnostník, Smer - sociálna demokracia, SNS
11. Marián Fabuľa (42), Ing., súkromný podnikateľ, mediátor, Európska demokratická strana
12. Martin Gajdoš (40), Ing. arch., architekt, nezávislý kandidát
13. Gábor Grendel (38), Mgr., poslanec NR SR, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
14. Róbert Grožaj (42), Ing. arch., architekt, Demokratická strana
15. Štefan Holčík (74), PhDr., historik, dôchodca, Nezávislé fórum
16. Michaela Hornáčková (28), odborná zamestnankyňa, Národná koalícia
17. Samuel Janec (66), MUDr., MPH, lekár, Smer - sociálna demokracia, SNS
18. Dana Kleinert (44), Mgr. art., riaditeľka Slovak Fashion Council, občianska aktivistka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
19. Gabriel Kollár (66), Ing., dôchodca, Strana moderného Slovenska
20. Martin Kormúth (25), Mgr., právnik - protikorupčný aktivista, Strana zelených Slovenska
21. Milan Lopašovský (55), PharmDr., diplomat, Strana moderného Slovenska
22. Martin Manina (30), Mgr., PhD., advokátsky koncipient, nezávislý kandidát
23. Peter Marček (42), manager cestovného ruchu, Slovenská národná jednota - strana vlastencov
24. Andrej Martinka (29), Mgr., mestský cyklokoordinátor, nezávislý kandidát
25. Barbora Oráčová (46), PaedDr., PhD., 46 r., poslankyňa Starého Mesta, podpredsedníčka Staromestkého okrášovacieho spolku, nezávislá kandidátka
26. Marek Para (39), Mgr., , advokát, Národná koalícia
27. Luboš David Sirota (57), Ing., podnikateľ, nezávislý kandidát
28. Eva Sisková (68), PhDr., novinárka, Doma dobre
29. Robert Slezak (24), manager, Národná koalícia
30. Janka Šípošová (69), PhDr., CSc., psychologička, expertka pre obete trestných činov, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
31. Sven Šovčík (48), Mgr., riaditeľ domova sociálnych služieb, Starostovia a nezávislí kandidáti
32. Radoslav Števčík (48), Mgr., starosta Starého Mesta, nezávislý kandidát
33. Ladislav Štibrányi (72), Doc. Ing., CSc., vysokoškolský pedagóg, SDKÚ-DS
34. Juraj Štofko (65), MUDr., PhD, MBA, lekár, Smer - sociálna demokracia, SNS
35. Michal Šulek (37), senior konzultant zákazníckych riešení, Strana moderného Slovenska
36. Matej Vagač (50), Ing., ochranár Bratislava otvorene, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
37. Matúš Vallo (41), Ing. arch., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
38. Miroslav Vetrík (43), Mgr., organizátor korunovačných slávností, nezávislý kandidát

Volebný obvod 2 (Podunajské Biskupice - volia sa dvaja poslanci):

1. Peter Adamec (65), Ing., stavebný inžinier, Doma dobre
2. Milan Černý (41), Ing., vicepriátor hlavného mesta SR Bratislavy, nezávislý kandidát
3. Jana Grossmanová (42), Mgr., riaditeľka jaslí, Smer - sociálna demokracia, SNS
4. Martin Halás (46), Ing., ekonóm, nezávislý kandidát
5. Vladimír Holásek (50), Ing., Bc, inžinier životného prostredia, Demokrati Slovenska
6. Izabella Jégh (68), kultúrna pracovníčka, SMK-MKP
7. Sofia Karasová (21), administratívna pracovníčka, Národná koalícia
8. Kristián Kevický (47), Mgr., štátny zamestnanec vo výslužbe, Nezávislé fórum
9. Pavol Kubiš (54), zástupca riaditeľa Úradu BSK, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
10. Zoran Kupkovič (32), Mgr., dopravný expert, Smer - sociálna demokracia, SNS
11. Roman Lamoš (35), Ing., projektant, podnikateľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
12. Oto Nevický (55), RNDr., MBA, generálny sekretár AZZZ SR, Starostovia a nezávislí kandidáti
13. Alžbeta Ožvaldová (57), PhDr., starostka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
14. Tomáš Pindúr (37), Ing., vedúci oddelenia cenotvorby, nezávislý kandidát

Volebný obvod 3 (Ružinov - volia sa siedmi poslanci):

1. Igor Adamec (54), Mgr., riaditeľ TVRaRE, s.r.o., Slovenská konzervatívna strana
2. Miroslav Adamec (37), Mgr., IT špecialista, Doma dobre
3. Tomáš Alscher (34), Ing., MPH, generálny riaditeľ NOÚ, Smer - sociálna demokracia, SNS
4. Patrik Baláž (24), Bc., vysokoškolský študent, Národná koalícia
5. Vladimír Barčák (49), marketingový manažér, Smer - sociálna demokracia, SNS
6. Sylvia Beňová (41), Ing., generálna riaditeľka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR, Most - Híd
7. Kamil Bodnár (38), Mgr., IT - analytik, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
8. Michal Brat (33), Mgr., PhD, projektový manažér, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
9. Ján Buocik (41), Mgr., advokát, nezávislý kandidát
10. Marcel Černý (25), vonkajší operátor, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
11. Daniel Dömény (47), podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, SNS
12. Slavomír Drozd (53), Ing., dizajnér, Smer - sociálna demokracia, SNS
13. František Fabián (42), Ing., MBA, riaditeľ cestovnej kancelárie a vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát
14. Michal Gašaj (36), Ing., PhD., projektový manažér, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
15. Martin Chren (37), Ing., ekonóm, nezávislý kandidát
16. Pavol Jusko (54), PhDr., vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát
17. Rastislav Kalafut (52), Ing., ekonóm, Smer - sociálna demokracia, SNS
18. Branislav Kaliský (50), Ing. arch., architekt a urbanista, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
19. Martin Kostelničák (34), PhDr., doktorand UK, Smer - sociálna demokracia, SNS
20. Monika Kozelová (57), Mgr., občianska aktivistka, nezávislá kandidátka
21. Ivan Kraszkó (52), Mgr., riaditeľ firmy, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
22. Marcela Kulifajová (43), Ing., manažérka strednej školy, nezávislá kandidátka
23. Kristína Laššáková (32), asistentka poslanca NR SR, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
24. Ľubomír Lenár (62), Ing., riaditeľ Ružinovského športového klubu, p.o., Slovenská konzervatívna strana
25. Marek Machata (35), Mgr. et Mgr., projektový manažér, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
26. Jozef Matúšek (71), Mgr., občiansky aktivista, pedagog, predseda Združenia občanov, poslanec, nezávislý kandidát
27. Ivo Nemčič (53), Ing., projektant - manažér elektroniky, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
28. Petra Palenčárová (37), Mgr., manažérka komunikácie - poverená riadením oddelenia komunikácie, Slovenská konzervatívna strana
29. Martin Patoprstý (33), Ing., ružinovský poslanec a aktivista, nezávislý kandidát
30. Dušan Pekár (54), JUDr., Ing., starosta, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
31. Jana Poláčiková (51), PhDr., vysokoškolská pedagogička, projektová manažérka pre vedu a výskum, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
32. Michal Rečičár (27), oblastný riaditeľ IKON partner s.r.o., Národ a Spravodlivosť - naša strana
33. Anna Reinerová (60), Ing., ekonómka, nezávislá kandidátka
34. Vladimír Sloboda (39), Ing., manažér kvality, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
35. Maroš Smolec (44), Mgr., správca Matice Slovenskej, Smer - sociálna demokracia, SNS
36. Peter Strapák (42), Ing., IT architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
37. Martina Šimkovičová (47), PaedDr., poslankyňa, Starostovia a nezávislí kandidáti
38. Katarína Šimončičová (70), Ing., ochranárka Bratislava otvorene Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
39. Lucia Štasselová (60), Ing. arch., poslankyňa, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
40. Ivor Švihran (29), sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát
41. Tatiana Tomášková (51), Ing., pracovníčka vo verejnej správe, Slovenská konzervatívna strana
42. Jakub Vallo (34), MUDr., lekár - anesteziológ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
43. Martin Vojtašovič (34), JUDr., projektový manažér a zástupca riaditeľa projektového riadenia ŽSR, Slovenská konzervatívna strana
44. Lukáš Zajac (34), Mgr., PhD., MSc, vysokoškolský pedagóg, Starostovia a nezávislí kandidáti

Volebný obvod 4 (Vrakuňa - volia sa dvaja poslanci):

1. Tomáš Galo (43), Ing., obchodný manažér v oblasti automatizácie, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Jozef Gosť (46), Ing., zástupca vedúceho prevádzky, Smer - sociálna demokracia, SNS
3. Juraj Kaliský (65), MUDr., dentista, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
4. Ferdinand Klimsch (55), PhDr., riaditeľ, Doma dobre
5. Oľga Kubaliková (56), Ing., ekonómka, Most - Híd
6. Martin Kuruc (44), JUDr., Ing., starosta mestskej časti, nezávislý kandidát
7. Marián Nagy (38), PhDr., Mgr., sociálny pracovník, Národná koalícia
8. Martin Podrimavský (23), bezpečnostný koordinátor, Smer - sociálna demokracia, SNS
9. Soňa Svoreňová (34), Ing., manažérka cestovnej agentúry, nezávislá kandidátka
10. Milan Šindler (59), Ing., podnikateľ, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
11. Michaela Žilková (36), občianska aktivistka, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Volebný obvod 5 (Nové Mesto - volia sa štyria poslanci):

1. Katarína Augustinič (36), Ing., dopravná inžinierka, nezávislá kandidátka
2. Andrej Árva (36), Ing., ekonóm, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Mário Barna (37), Mgr., súkromný podnikateľ, mediátor, Európska demokratická strana
4. Richard Barna (39), Ing., riaditeľ pre ekonomicko-právny úsek v školstve, nezávislý kandidát
5. Marián Bauman (49), SZČO, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
6. Ján Čičmič (74), odborný referent, Doma dobre
7. Dušan Galis (68), Mgr., poslanec NR SR, Smer - sociálna demokracia, SNS
8. Miroslav Goldschmied (44), Bc., riaditeľ školy korčuľovania, Most - Híd
9. Ondrej Halás (30), podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, SNS
10. Miroslav Kolesár (35), Ing., obchodný riaditeľ, Strana moderného Slovenska
11. Tomáš Korček (42), JUDr., právnik, nezávislý kandidát
12. Caroline Líšková (47), Ing., PhD., manažérka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
13. Juraj Maxim (32), informátor, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
14. Richard Mikulec (42), JUDr., právnik, aktivista, nezávislý kandidát
15. Vladimír Mikuš (32), Mgr.,projektový konzultant, občiansky aktivista, nezávislý kandidát
16. Jakub Mrva (34), Ing., manažér, občiansky aktivista za reguláciu developerov a ochranu lesov, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
17. Ľubomír Petrík (71), JUDr., právnik , Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
18. Juraj Petrovič (47), Mgr., projektový manažér, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
19. Róbert Puk (52), bloger, nezávislý kandidát
20. Dagmar Pupalová (45), interior designer, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
21. Peter Vaškovič (55), Ing. arch., architekt-urbanista, vedúci oddelenia miestneho úradu, nezávislý kandidát
22. Martin Vlačiky (36), Mgr., Ph.D., geológ-paleontológ, občiansky aktivista, nezávislý kandidát
23. Stanislav Winkler (61), Ing., manažér, zástupca starostu, nezávislý kandidát

Volebný obvod 6 (Rača - volia sa dvaja poslanci):

1. Lenka Antalová Plavuchová (40), Mgr., projektová manažérka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
2. Iveta Bačićová (50), osobná asistentka, Most - Híd
3. Miloš Eliaš (64), Ing.,poradca v medzinárodnom obchode, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
4. Nadežda Fuksová (35), Ing., PhD., lektorka, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
5. Adam Hochel (47), MUDr., PhD., MPH, lekár, Demokratická strana
6. Ľubomír Krampl (62), živnostník, občiansky aktivista, Smer - sociálna demokracia, SNS
7. Róbert Pajdlhauser (51), Ing., manažér logistiky, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
8. Peter Pilinský (46), Mgr., starosta, nezávislý kandidát
9. Ján Polakovič (29), Mgr., manažér, nezávislý kandidát
10. Lucia Polakovičová (55), Ing., podnikateľka, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
11. Roman Ruhig (47), Mgr., právnik, Slovenská národná jednota - strana vlastencov
12. Filip Rybanič (26), asistent poslanca NR SR, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
13. Ingrid Vanerková (54), Ing., stavebná inžinierka, nezávislá kandidátka
14. Miroslava Vermeiren (34), Mgr.,finančná analytička IBM, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

Volebný obvod 7 (Vajnory - volí sa jeden poslanec):

1. Monika Debnárová (42), Ing., projektová manažérka, nezávislá kandidátka
2. Justín Horvatovič (35), Mgr., výrobný riaditeľ, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
3. Ján Panák (65), živnostník, nezávislý kandidát
4. Juraj Zeman (36), JUDr., právnik, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod 8 (Devín - volí sa jeden poslanec):

1. Rastislav Kunst (46), Mgr., riaditeľ ZŠ s MŠ, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Barbora Ružičková (40), Mgr., office manager, Smer - sociálna demokracia, SNS
3. Zuzana Šubová (49), Ing., manažérka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

Volebný obvod 9 (Devínska Nová Ves - volí sa jeden poslanec):

1. Martin Bavolár (46), Mgr., protikorupčný a protimafiánsky novinár, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2. Matej Dostál (24), Mgr., advokátsky koncipient, Národná koalícia
3. Peter Hanulík (58), Ing., projektant-životné prostredie, nezávislý kandidát
4. Adrian Jankovič (23), študent, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
5. Andrej Kovarík (35), Mgr., ekológ a protikorupčný aktivista, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6. Zoroslav Smolinský (49), predseda odborov, Nezávislé fórum
7. Rastislav Tešovič (40), Mgr., predseda združenia Devínska inak, nezávislý kandidát

Volebný obvod 10 (Dúbravka - volia sa traja poslanci):

1. Libor Gula (44), Ing., M.A.,ekonóm, miestny poslanec, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
2. Tomáš Hanulík (38), Ing., vedúci kultúry a športu, Strana zelených Slovenska
3. Juraj Káčer (33), Ing., ekonóm, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
4. Ľuboš Krajčír (32), PhDr., zástupca starostu, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Lilia Lohnická (54), Ing., , referentka stavebného úradu, Smer - sociálna demokracia, SNS
6. Daniela Olenočinová (46), Mgr., Bc., štátna zamestnankyňa, dobrovoľná hasička, Smer - sociálna demokracia, SNS
7. Iveta Petrušková (57), Ing., projektová manažérka, Smer - sociálna demokracia, SNS
8. Viera Psotková (47), Mgr., IT analytička, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
9. Marek Rapant (27), Mgr., LL.M, právnik, občiansky aktivista, Strana zelených Slovenska
10. Tomáš Vašek (54), Ing., IT konzultant, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
11. Michal Vavro (46), Mgr., tréner, Strana zelených Slovenska
12. Zdenka Zaťovičová (41), Mgr., projektová manažérka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod 11 (Karlova Ves - volia sa traja poslanci):

1. Tibor Balga (31), Mgr., PhD., vysokoškolský pedagóg, Smer - sociálna demokracia, SNS
2. Igor Bendík (42), Ing., elektrotechnický inžinier, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Pavol Bulla (42), Ing., ekonóm , nezávislý kandidát
4. Dana Čahojová (56), MUDr., starostka, aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, nezávislá kandidátka
5. Janka Ďurčová (66), Ing., dôchodkyňa, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
6. Milena Fejérová (57), MgA., živnostníčka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
7. Iveta Hanulíková (54), Ing., riaditeľka Inštitútu pre verejnú správu, Smer - sociálna demokracia, SNS
8. Michal Kovács (32), Ing., PhD., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
9. Peter Lenč (54), Ing., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, statik, nezávislý kandidát
10. Karol Ondriáš (66), RNDr., DrSc., vedecký pracovník, KSS
11. Ľuboš Orlický (31), Bc., riaditeľ spoločnosti, Smer - sociálna demokracia, SNS
12. Peter Palásti (26), Ing., podnikateľ, Most - Híd
13. Denis Svoboda (60), živnostník, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
14. Anton Šmotlák (35), Mgr., projektový manažér, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
15. Martin Vician (38), Ing., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
16. Branislav Záhradník (45), JUDr., PhDr., zástupca starostky, právnik, nezávislý kandidát

Volebný obvod 12 (Lamač - volí sa jeden poslanec):

1. Radoslav Olekšák, Mgr., Ing., 40 r., politológ, ekonóm, Nezávislé fórum
2. Stanislav Pánis, 68 r., hudobný skladateľ, Slovenská národná jednota - strana vlastencov
3. Igor Polakovič, 42 r., sociálny inovátor, Iniciatíva lepší Lamač, Team Vallo,
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
4. Peter Šramko, Ing., 63 r., starosta, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),
Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod 13 (Záhorská Bystrica - volí sa jeden poslanec):

1. Branislav Borovský (54), Mgr., manažér, OOĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Jozef Krúpa (55), Ing., starosta, nezávislý kandidát
3. Pavol Mikulič (59), štátny zamestnanec, Smer - sociálna demokracia, SNS
4. Roman Weinštuk (50), ekonóm, nezávislý kandidát

Volebný obvod 14 (Čunovo - volí sa jeden poslanec):

1. Gabriela Ferenčáková (64), starostka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Marián Krist (41), podnikateľ, Demokrati Slovenska
3. Lenka Maschkanová (30), Ing., event manažérka, nezávislá kandidátka
4. Martin Puhovich (38), PaedDr., PhD, manažér, Nezávislé fórum
5. Ján Vavrovič (27), Ing., krízový manažér, Strana zelených Slovenska

Volebný obvod 15 (Jarovce - volí sa jeden poslanec):

1. Viktor Béreš (41), Ing., predseda mimoparlamentnej strany Naj, ekonóm, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
2. Elena Fatulová (70), RNDr., hydrogeologička a aktivistka za ochranu vôd, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Pavel Škodler (66), Ing., starosta, Nezávislé fórum
4. Jozef Uhler (42), JUDr., Mgr., IT špecialista, nezávislý kandidát

Volebný obvod 16 (Petržalka - volí sa desať poslancov):

1. Ivana Antošová (49), Mgr., kontrolórka, Smer - sociálna demokracia, SNS
2. Augustín Arnold (61), Ing., energetik, Smer - sociálna demokracia, SNS
3. Michal Babiar (65), RNDr., PhD, projektant, urbanista, Smer - sociálna demokracia, SNS
4. Vladimír Bajan (58), Ing., starosta, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Vladimír Balogh (72), MUDr., prednosta ústavu TČM LF SZU, Strana moderného Slovenska
6. Matúš Baxant (23), aktivista, Naša Petržalka, SDKÚ-DS
7. Ľuboš Brenkus (61), Ing., projektant, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
8. František Brliť (61), Ing., riaditeľ spoločnosti, projektant, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
9. Ján Bučan (38), Mgr., predseda o.z. My sme Petržalka, zástupca starostu, nezávislý kandidát
10. Ján Budaj (66), ochranár a politik, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
11. Peter Cmorej (35), Mgr., Ing., finančný analytik, iniciatíva Pre Petržalku, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
12. Eduard Demel (36), Ing., podpredseda o.z. My sme Petržalka, ekonóm v súkromnom bankovom sektore, Šanca
13. Vladimír Dolinay (37), Mgr., učiteľ, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
14. Miroslav Dragun (29), riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, nezávislý kandidát
15. Veronika Klára Endrychová (33), Mgr., učiteľka, asistentka sociálnej práce, nezávislá kandidátka
16. Ľudmila Farkašovská (55), PhDr., námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislava, nezávislá kandidátka
17. Michal Feik (39), Ing., štátny radca, hovorca, zakladateľ iniciatívy Bratislava inak, nezávislý kandidát
18. Ladislav Fogarassy (63), konateľ spoločnosti, Doma dobre
19. Milan Ftáčnik (62), Doc., RNDr., CSc., vykokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
20. Juraj Galbavý (45), Ing., lesný inžinier-projektant, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
21. Vladimír Gallo (46), JUDr., PhD., advokát, Národná koalícia
22. Mário Gogora (42), Ing., konateľ obchodnej spoločnosti, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
23. Daniel Golian (34), realitný poradca, Národná koalícia
24. Marian Greksa (59), právnik, slobodný umelec, nezávislý kandidát
25. Filip Hochel (40) Mgr., podnikateľ, Národná koalícia
26. Peter Hochschorner (66), tréner - vodný slalom, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
27. Boris Hrbáň (50), Ing., odborník v oblasti bývania a rozvoja komunít, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
28. Ján Hrčka (38), Ing., IT špecialista, Iniciatíva PRE Petržalku, nezávislý kandidát
29. Jana Hrehorová (38), občianska aktivistka OZ Petržalské ihriská iniciatíva pre Petržalku, nezávislá kandidátka
30. Slavomíra Husárová (44), JUDr., Mgr., právnička, Smer - sociálna demokracia, SNS
31. Vladimír Huska (68), Mgr., dôchodca, Národná koalícia
32. Mária Husková (72), Ing., dôchodkyňa, Národná koalícia
33. Marián Chmelár (58), Bc., právnik, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
34. Lenka Jakubčová (34), Mgr., advokátka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
35. Dušan Jaura (51), Mgr., PhD., riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
36. Ľuboš Kačírek (46), Doc., PhD., historik a kultúrny pracovník, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
37. Ján Karman (36), Ing., stavebný inžinier, iniciatíva Pre Petržalku, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
38. Viera Kimerlingová (63), Ing., ekonómka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
39. Karol Király (47), Mgr., súkromný podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, SNS
40. Roman Kollár (28), MSc, trhový analytik, aktivista, Strana zelených Slovenska
41. Peter Kovár (37), administratívny pracovník, Európska demokratická strana
42. Michala Kozáková (31), Ing. arch., Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, referát územného plánovania, investícií, verejného obstarávania a správy majetku, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
43. Stanislav Kramarič (68), Ing., ekonóm , Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
44. Denisa Krásna (42), Mgr., štátna zamestnankyňa, Smer - sociálna demokracia, SNS
45. Tatiana Kratochvílová (59), Ing., dopravná inžinierka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
46. Branislav Krištofič (36), Ing., člen o.z. My sme Petržalka, manažér v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Šanca
47. Oliver Kríž (40), PaedDr., pedagóg, Mladá Petržalka - lokálna strana
48. Jakub Kuruc (25), online manager, občiansky aktivista, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
49. Miroslav Lažo, (41), manažér hokejového centra, Národná koalícia
50. Marko Madaras (25) Bc., študent, 99% - občiansky hlas
51. Roman Masár (56), Ing., elektrotechnik, Smer - sociálna demokracia, SNS
52. Stanislava Mattová (31), Bc., tlačová hovorkyňa, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
53. Ján Mažgút (36), Mgr., hovorca strany Smer-SD, Smer - sociálna demokracia, SNS
54. Michaela Mišincová (39), team leader, vedúca pracovníčka, Národná koalícia
55. Ladislav Nedelka (37), hasič-záchranár, Vzdor - strana práce
56. Beata Novomeská (39) Mgr., asistentka predaja, KSS
57. Lýdia Ovečková (40), Ing., ekonómka, občianska aktivistka Petržalské ihriská, iniciatíva Pre Petržalku, nezávislá kandidátka
58. Tomáš Palkovič (33), Mgr., cykloaktivista, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
59. Oľga Paučová (62), štátna zamestnankyňa, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
60. Elena Pätoprstá (58), Ing. arch., Mgr. art., designerka, protikorupčná aktivistka, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
61. Drahan Petrovič (49), Ing. arch., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
62. Iveta Plšeková (47), MUDr., námestníčka primátora, nezávislá kandidátka
63. Štefan Rehák (63), Doc., RNDr., PhD., vedecký pracovník, vysokoškolský pedagóg, Smer - sociálna demokracia, SNS
64. Adam Sarlós (26), Bc., podnikateľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
65. Blanka Slaninová (65), JUDr., právnička, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
66. Tomáš Szmrecsányi (43), Mgr., PhD., podnikateľ, Národná koalícia
67. Ľubomír Ščasný (58), Ing. , ekonóm, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
68. František Šebej (71), PhDr., CSc., publicista, Most - Híd
69. Tomáš Špaček (22), študent, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
70. Robert Števuška (34), mechanik, Národná koalícia
71. Roman Tarábek (45), objektový manažér, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
72. Štefan Taragel (59), špecialista automobilového priemyslu, Smer - sociálna demokracia, SNS
73. Nina Uherčíková (30), Mgr., asistentka poslanca NR SR, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
74. Ivan Uhlár (34), Mgr., právnik, Národná koalícia
75. Milan Vetrák (43), JUDr., PhD., právnik a protikorupčný aktivista, iniciatíva Pre Petržalku, OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
76. Michal Vičan (38), profesionálny tréner, športovec, Mladá Petržalka - lokálna strana
77. Jarmila Vidová (51), Ing., PhD., vysokoškolská učiteľka, Strana moderného Slovenska
78. Ladislav Volný (36), Mgr., manažér, súkromný podnikateľ, Európska demokratická strana
79. Jozef Vydra (58), Ing., šéfredaktor, iniciatíva Pre Petržalku, nezávislý kandidát

Volebný obvod 17 (Rusovce - volí sa jeden poslanec):

1. Radovan Jenčík (40), OZ Rusovčan, mestský poslanec, nezávislý kandidát
2. Róbert Kalmár (38) Ing., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokraciaSkúma mysle psychopatov. A má nový prípad

Skúma mysle psychopatov. A má nový prípad

Neurologička, staršia zvláštna agentka Sayer Altairová, skúma mysle psychopatov. Po strelnom zranení je konečne zase v teréne. Do služby ju povolali, keď agent FBI vo voľnom čase pri prechádzke so psom špeciálne vycvičeným na hľadanie mŕtvol spadol do jaskyne plnej ľudských kostí...

Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti ruskej dezinformačnej agentúre

Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti ruskej dezinformačnej agentúre

Americky prezident Donald Trump prvýkrát potvrdil, že Spojené štáty v roku 2018 vykonali kybernetický útok proti ruskej Agentúre pre výskum internetu (AII).

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Muž čelí obžalobe zo šírenia poplašnej správy spočívajúcej v tom, že v Česku zaútočia teroristi.

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Objednať si odvoz, prípadne požičať si bicykel alebo kolobežku je bežné v zahraničí, ako aj na Slovensku. Tieto nové formy prepravy využívame počas dňa, ale napríklad aj na dovolenke v cudzine.

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Vojtěch Petráček navrhl, aby se vysoké školy složily a koupily Lidové noviny ze skupiny Mafra, která patří Agrofertu.

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński obvinil zahraničné médiá z toho, že sa pred nadchádzajúcim druhým kolom hlasovania o budúcom poľskom prezidentovi miešajú do volieb.

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Od júla 2020 nastáva zmena v top manažmente spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Očakávaná obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky známeho domčeka deduška Večerníčka sa začala 6. júla 2020.

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 sa rozhodlo radikálne zmeniť zážitok, s akým sa zákazník najčastejšie stretáva pri volaní na zákaznícke linky. Preto v týchto dňoch pristúpilo k vypnutiu prednahratých hlášok, ktoré slúžili na navigovanie zákazníka a prináša priame spojenie so zamestnancom zákazníckej linky  už od začiatku hovoru. Zákazník tak po novom nebude musieť počúvať vopred nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu, ale hneď po vytočení čísla 949 je privítaný a spojený s najbližším voľným asistentom.

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

S čiernou šatkou zakrývajúcou ústa a nos dnes prišiel na súd v Londýne hrdina Pirátov z Karibiku a hollywoodsky herec Johnny Depp.

Najčítanejšie