Vedenie VŠMU žiada ospravedlnenie od mesta Humenné

Vyhlásenie Akademického senátu VŠMU a vedenia Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súvislosti so zverejnením článku mesta Humenné o VŠMU

 

 

Vysoká škola múzických umení sa dôrazne ohradzuje proti obsahu článku s nadpisom „VŠMU sa ospravedlnila Mestu Humenné za študenta Cichu kvôli filmu ZUŠ Petra Breinera“, zverejneného na webovom sídle mesta Humenné v uplynulých dňoch (https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/VSMU-sa-ospravedlnila-Mestu-Humenne-za-studenta-Cichu-kvoli-filmu-ZUS-Petra-Breinera/).

List VŠMU adresovaný Mestskému úradu Humenné, z ktorého cituje autor článku Emil Semanco, bol zaslaný dňa 15.03.2018 ako odpoveď VŠMU na list Mestského úradu Humenné zo dňa 27. 02. 2018. V tomto čase film „Základná umelecká škola Petra Breinera“, ktorého autorom je Eduard Cicha, študent Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, ešte v žiadnej podobe neexistoval. Je teda zrejmé, že nadpis dotknutého článku, ako aj jeho obsah je klamlivý a zavádzajúci.

Zverejnením dotknutého článku s klamlivými informáciami bola VŠMU a jej rektorka vtiahnutá do predvolebného – žiaľ nečestného – súboja a do dezinformačnej kampane, čo považujeme za neprijateľné. Rektorka VŠMU doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD. listom zo dňa 07. novembra 2018 oficiálne požiadala o ospravedlnenie sa VŠMU zo strany mesta Humenné, ako aj zo strany súčasnej primátorky mesta Humenné a autora článku, jej zástupcu. Zároveň v mene VŠMU vyzvala primátorku, aby dotknutý článok stiahla z webovej stránky mesta Humenné.

Akademický senát VŠMU a jej predseda prof. Peter Pavlac berie na vedomie list pani rektorky doc. Mgr. art. .Márie Heinzovej, ArtD. zo dňa 07. N ovembra 2018, adresovaný súčasnej primátorke mesta Humenné PhDr. Jane Vaľovej a v plnej miere podporuje jej snahu ohradiť sa voči zavádzajúcim informáciám, ktoré boli zverejnené v článku prezentovanom na oficiálnom webovom sídle mesta Humenné.
Akademický senát VŠMU zároveň podporuje snahu pani rektorky o očistenie mena inštitúcie VŠMU žiadosťou o ospravedlnenie sa zo strany mesta Humenné VŠMU ako aj snahu o očistenie jej mena.
Akademický senát VŠMU sa stotožňuje aj s vyjadrením pedagógov Ateliéru dokumentárnej tvorby FTF VŠMU, uverejnenom v médiách v pondelok 5.11.201, a zároveň vyjadruje podporu absolventovi VŠMU Eduardovi Cichovi.

VŠMU je akademická inštitúcia, ktorá okrem iného vedie svojich študentov k slobodnej, otvorenej, spoločensky kritickej umeleckej tvorbe. Akademický senát VŠMU tak vyjadruje podporu nevyhnutnosti angažovanej a slobodnej tvorby, ako jednému z najpodstatnejších zmyslov existencie umelecko-akademickej inštitúcie, akou je VŠMU.

Akademický senát VŠMU sa dištancuje od zneužitia mena VŠMU aj inštitútu rektora VŠMU na akékoľvek politické praktiky.