Reakcia PR Clinic na stanovisko Etickej komisie APR SR


Rozhodnutie vnímame ako komické zavŕšenie nekalého konkurenčného boja vedeného voči nám pod zámienkou etiky a pod hlavičkou profesijnej organizácie. Členstvo v Asociácii sa nebudeme snažiť obnoviť, plánovali sme ho taktiež ukončiť. Samotnú Asociáciu bez ohľadu na posledné dianie už dlhší čas považujeme za nefunkčnú organizáciu, ktorá nedokáže brandži priniesť pridanú hodnotu. Je pre nás výhodnejšie sústrediť sa na vlastnú prácu.

Etickej komisii sme poskytli informáciu o zneužití interných informácií našej agentúry konkrétnym dodávateľom online služieb, ktorý ich bez nášho vedomia využil na svoje súkromné podnikateľské aktivity sporného charakteru. Momentálne podnikáme smerom k dotyčnej osobe kroky na očistenie nášho mena, nakoľko jej postup poškodil našu reputáciu.

K podobným aktivitám z našej strany neprichádzalo, pričom Asociácia nás obvinila bez akýchkoľvek dôkazov, čo považujeme to za krajne neetické a neprofesionálne.

V budúcnosti budeme venovať ďaleko väčšiu pozornosť preverovaniu externých dodávateľov.