MHD Bratislava: Pozrite sa, na čo všetko sa musíte pripraviť od 15.2.2019!

MHD Bratislava: Pozrite sa, na čo všetko sa musíte pripraviť od 15.2.2019! Ilustr.foto: FB Hlavné Mesto BA

Od 15. februára na obdobie pol roka bude kompletne uzavretá ulica Mlynské Nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu, čo bude mať negatívny dopad na dopravu v celej východnej časti Bratislavy. Najväčší nápor na dopravu a nárast dopravy bude na Gagarinovej ulici a na Landererovej ulici, ktoré sú zároveň aj obchádzkovými trasami.

 

 

 

Bratislava stála pred problémom, ako zvládnuť ďalší nárast vozidiel na Gagarinovej ulici a ako viesť dopravu z Prievozskej na Karadžičovu ulicu, aby sa neupchala celá štvrť.

 

 

 

V oblasti Mlynských Nív preto pre MHD zriaďujeme samostatnú obchádzkovú trasu cez Páričkovu ulicu a osobnú dopravu smerom do Starého Mesta budeme viesť po Landererovej ulici. Na Gagarinovej ulici zriaďujeme dva pruhy pre verejnú dopravu. V smere do mesta vznikne pridaním tretieho pruhu k dvom existujúcim pruhom a v smere von z mesta bude jeden z dvoch existujúcich pruhov vyhradený iba pre verejnú dopravu, t.j. pre MHD a pre autobusy prímestskej dopravy. Osobná doprava na Gagarinovej ulici smerom von z mesta pôjde len jedným pruhom. Uvedomujeme si, že navrhnuté dopravné riešenie môže u časti Bratislavčanov vzbudiť obavy. Sme ale presvedčení, že je to určite lepšie riešenie, ako ponechať všetky autá, autobusy a trolejbusy v jednej súvislej zápche, ktorá by bez pochýb vznikla aj pri súčasných dvoch pruhoch pre osobnú dopravu. Takto zabezpečíme jeden spôsob dopravy, ktorý sa novým zápcham z väčšej časti vyhne a po Gagarinovej bude dokonca rýchlejší ako dnes.

 

 

K navrhnutému riešeniu nás viedli dáta. Na najkritickejšej Gagarinovej ulici môže prejsť v špičke jedným pruhom autami za hodinu cca 900 ľudí. Súčasná kapacita verejnej dopravy však dokáže v tom istom čase prepraviť jedným pruhom 4 700 ľudí (dnes prepravuje cca 3 000). Tento veľký rozdiel nás utvrdil, že pri hľadaní riešení musíme uprednostniť ten druh dopravy, ktorým na už dnes preťaženom úseku prepravíme viac ľudí. Tou dopravou je MHD a na tomto riešení sme našli širokú zhodu aj s dopravnými odborníkmi, aj s predstaviteľmi samospráv mestských častí. Pokiaľ dnes trvá prejazd Gagarinovou ulicou v špičke cca 30 min, MHD by po Gagarinovej mala aj v špičke prejsť za 6 minút. Pokiaľ cesta z Vrakune po Mlynské Nivy trvá aj hodinu, po novom verejná doprava zo zastávky Cintorín Vrakuňa prejde po Mlynské Nivy za 14 minút.

Úspech alebo neúspech dopravného riešenia záleží aj od toho, ako naň zareagujú Bratislavčania. Už prvé reakcie však svedčia o tom, že si naozaj uvedomujeme, že bez istej zmeny svojich návykov zvládnuť túto situáciu nepôjde. Pruhy pre verejnú dopravu na Gagarinovej ulici znamenajú dve dôležité veci. Pokiaľ by sme ich nezriadili, stáli by sme všetci (v autách či v MHD) v rozsiahlych zápchach. Bus pruhy ale dávajú možnosť všetkým prejsť kritickými úsekmi výrazne rýchlejšie a veríme, že ju ako Bratislavčania budeme vo väčšom počte využívať. Pruhy pre verejnú dopravu sú zároveň aj nástrojom, ktorým si my Bratislavčania vieme navzájom pomôcť a prekonať túto neľahkú situáciu. Pokiaľ tí, ktorí autom do mesta vyslovene nemusia ísť, prejdú do MHD, uľahčia zároveň aj cestu autom ostatným, ktorí ho naozaj potrebujú. A o to vás prosíme, buďme k sebe zhovievaví a buďme trpezliví, zvládneme to.

 

Ako dlho tieto dopravné obmedzenia potrvajú?

Uzávera ulice Mlynské Nivy bude na dobu jeden rok. Prvého pol roka pôjde o úplnu uzáveru ulice, druhý polrok bude táto ulica sprejazdnená pre MHD.
Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky a práce sú rozdelené do 6 etáp. Každá ďalšia etapa už bude pre dopravu využívať aj stavby postavené v predchádzajúcej etape, takže dopad na dopravu pri ďalších uzáverách by sa mal postupne znižovať.

Čo Bratislava a Bratislavčania týmito stavbami získajú?

Vonkajší obchvat Bratislavy odľahčí dopravu na vnútornom obchvate mesta (tranzit pôjde po vonkajšom okruhu) a mali by sa zmierniť každodenné ranné a popoludňajšie zápchy v smere do a z Trnavy.
Vybudovaním R7, ktorá sa napojí fakticky na Bajkalskú, odľahčíme tranzitnú dopravu cez Vrakuňu, Podunajské Biskupice a ďalšie priľahlé obce a znížime tak celodenné zápchy na Gagarinovej a Slovnaftskej ulici. Spojenie Vrakune a Podunajských Biskupíc s mestom získa výrazne novú kvalitu.
Okružná križovatka pod Prístavným mostom, ktorá je najviac nehodovým úsekom v Bratislave, bude kompletne mimoúrovňová a bezkolízna, čím sa eliminuje riziko dopravných nehôd.
Bratislava získa do užívania novú autobusovú stanicu a nový mestský bulvár, ktorý zmení dnes tranzitný charakter Mlynských nív.

Čo ešte urobíme pre to, aby cestovanie v MHD bolo v tomto čase pohodlnejšie a rýchlejšie?

Voľná kapacita MHD v špičke je 1 700 cestujúcich za hodinu, v prípade potreby vieme prepravnú kapacitu navýšením počtu autobusov a trolejbusov zvýšiť o 1 000 za hodinu.
Zabezpečili sme prioritu nielen pre MHD, ale aj pre autobusy Slovak Lines prímestskej dopravy.
Pripravujeme zľavu na týždenný cestovný lístok kúpený prostredníctvom aplikácie IDS BK a o doprave zadarmo v konkrétnych úsekoch alebo na konkrétnych linkách premávajúcich v týchto úsekoch. O podrobnostiach budeme informovať pred spustením uzáver.
Je pripravené zväčšenie kapacity záchytného parkoviska pri cintoríne Vrakuňa o 100 miest a nové parkovisko na Baltskej ulici vo Vrakuni. Spolu tieto dve parkoviská budú mať kapacitu cca 550 áut. Obidve parkoviská sú v bezprostrednej blízkosti zastávok MHD a nemal by byť teda problém odstaviť auto, prestúpiť do MHD a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým sa dostať do mesta.
Vo Vrakuni na križovatke ulíc Uzbecká a Vrakunská, kde získavali vozidlá MHD najväčšie zdržania, budú inštalované inteligentné semafory, ktoré budú linky MHD púšťať smerom do mesta prednostne.