Program zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 6. 3. 2019

01.03.2019 11:56 | Tlačové správy | TS RVR

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 205/SKL/2019 (pôvodne 1117/SKL/2018) zo dňa 12. 9. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 814/SL/2018, Sťažnosť č. 1022/SL/2018, Sťažnosť č. 1023/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote číslo licencie: TKR/100

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 673/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s. číslo licencie: TKR/257

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 709/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: TKR/255

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 393/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Kalná KTR, s.r.o. číslo licencie: TKR/230

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 394/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Nelson Services, s. r. o. číslo licencie: TKR/335

7/ SK č.: 206/SKL/2019 (pôvodne 1118/SKL/2018) zo dňa 12.9.2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 795/SL/2018, Sťažnosť č. 946/SL/2018, Sťažnosť č. 948/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o. číslo licencie: R/91

8/ SK č.: 371/SKL/2019 (pôvodne 1483/SKL/2018) zo dňa 5. 12. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 1184/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Marek Petráš číslo licencie: R/93, RD/28

9/ SK č.: 439/SKI/2019 zo dňa 9. 1. 2019
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: D.EXPRES, k.s. číslo licencie: R/112

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 499/SO/2019
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 16. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 520/SO/2019 a 521/SO/2019
(na vysielanie programu Na telo s Michalom Kovačičom zo dňa 20. 1. 2019, Dobré ráno, Slovensko zo dňa 15. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17
RTVS - vysielateľ na základe zákona RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 410/SO/2019
(na vysielanie programu Harry Potter a Kameň mudrcov - upútavky Elysium zo dňa 29. 12. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 516/SO/2019
(na vysielanie programu Flinstonovci 2 zo dňa 20. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 432/SO/2019
(na vysielanie programu Láska Nebeská zo dňa 23. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 444/SO/2019
(na vysielanie programu Hviezdna brána zo dňa 9. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1502/SO/2018
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 26. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 480/SO/2019
(na vysielanie Kinet TV z dní 28. – 31. 12. 2018 a 4. – 7. 1. 2019)
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o. číslo licencie: TD/195

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 533/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 446/SO/2019
(na vysielanie programu Dr. House zo dňa 9. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/7

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 449/SO/2019
(na vysielanie programu Čertoviny zo dňa 1. a 3. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 407/SO/2019
(na vysielanie zo dňa 24. 12. 2018)
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s r. o. číslo licencie: R/84, RD/24

22/ SK č.: 401/SKO/2019 zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1142/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/30.9.2018/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

23/ SK č.: 296/SKO/2019 (pôvodne 1316/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1051/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex/19. 7. 2018 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 357/SKO/2019 (pôvodne 1458/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa č. 1280/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Noviny/Oprava ciest prioritou/ 22. 10. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

NEVEREJNÉ:

25/ SK č.: 1518/SKL/2018 zo dňa 19. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: GeCom, s.r.o., Michalovce

26/ SK č.: 756/SKL/2019 zo dňa 25. 2. 2019
Žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: MAXMEDIA s.r.o. číslo licencie: R/114

27/ SK č.: 668/SKL/2019 zo dňa 11. 2. 2019
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s. číslo licencie: R/113, RD/27

28/ SK č.: 638/SKL/2019 zo dňa 8. 2. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce číslo licencie: TD/90

29/ SK č.: 664/SKL/2019 zo dňa 12. 2. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o. číslo licencie: TD/98

30/SK č.: 581/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. číslo licencie: TKR/300

31/ SK č.: 560/SKL/2019 zo dňa 30. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom, s.r.o. číslo licencie: TKR/239

32/ SK č.: 626/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov číslo licencie: TKR/127

33/ SK č.: 605/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov číslo licencie: TKR/204

34/ SK č.: 589/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA, a.s. číslo licencie: TKR/282

35/ Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.zoznam.sk
Oznámenie č. 599/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Zoznam, s.r.o.

36/ Oznámenie o prevádzkovaní služby travelchannel.sk
Oznámenie č. 1382/AMS/2018
Prevádzkovateľ: Juraj Trstenský – Travel Channel Slovakia

37/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.vychodoslovenska.tv
Oznámenie č. 596/AMS/2019
Prevádzkovateľ: KREOS, s.r.o.

38/ Rôzne

pošli na vybrali.sme.sk


Volebné štúdiá v televíziách budú až v nedeľu (VIDEO)

1. Volebné štúdiá v televíziách budú až v nedeľu (VIDEO)

Prvé povolebné diskusie po voľbách do Európskeho parlamentu nie sú v sobotu, ako tradične po rôznych voľbách, ale až v nedeľu, keď sa končia voľby vo všetkých štátoch EU.

Prieskum: Dezinformácie na českých weboch pred eurovoľbami nepribudli

2. Prieskum: Dezinformácie na českých weboch pred eurovoľbami nepribudli

Dezinformací na českých webech v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu kvůli volbám přes původní obavy výrazně nepřibylo. Oznámil to dnes Pražský institut bezpečnostních studií na základě svého průzkumu.

Leonardo da Vinci, akého ste ešte nevideli

3. Leonardo da Vinci, akého ste ešte nevideli

Pred päťsto rokmi, presne 2. mája 1519, zomrel maliar, sochár, architekt, prírodovedec, hudobník, spisovateľ, vynálezca a konštruktér Leonardo da Vinci. Dokonalá renesančná osobnosť, ktorá mala ruky umelca a myseľ vedca. Leonardo nám zanechal rozsiahle dielo, a to veľká časť jeho výtvarných prác a vedeckých rozpráv bola zničená.

Firma Nike stiahla nový model topánok po sťažnosti domorodcov z Panamy

4. Firma Nike stiahla nový model topánok po sťažnosti domorodcov z Panamy

Americká firma Nike stiahla nový model športových topánok, ktorý sa mal začať predávať budúci mesiac.

Ako je to s kvalitou nášho piva? Odborníci a spotrebitelia sú za jedno - kvalita sa zlepšuje

5. Ako je to s kvalitou nášho piva? Odborníci a spotrebitelia sú za jedno - kvalita sa zlepšuje

Na Slovensku máme kvalitné pivo. Potvrdzujú to nielen milovníci piva, ale aj odborníci, ktorí tento týždeň v rámci 13. ročníka degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka hodnotia slovenské pivá. V nedávnom prieskume agentúry Kantar navyše tri štvrtiny slovenských pivárov potvrdili, že kultúra pitia piva sa u nás zlepšuje.

ČR sa musí ospravedlniť za Zemanov výrok v TV Barrandov

6. ČR sa musí ospravedlniť za Zemanov výrok v TV Barrandov

 Český stát se musí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poradci Zdeňkovi Šarapatkovi, rozhodl dnes Obvodní soud pro Prahu 1. Zeman v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost.

Víťazi ceny Podnikové médium roka 2018 sú známi

7. Víťazi ceny Podnikové médium roka 2018 sú známi

Klub podnikových médií vyhlásil výsledky 16. ročníka súťaže Podnikové Médium Roka 2018. Do súťaže sa zapojili firmy, podniky, agentúry, štátne aj mimovládne organizácie, mestá a obce.

Vyhlásenie LGBTI organizácií: Vyzývame Petra Pellegriniho, aby urýchlene riešil situáciu v slovenskej kultúre

8. Vyhlásenie LGBTI organizácií: Vyzývame Petra Pellegriniho, aby urýchlene riešil situáciu v slovenskej kultúre


23. mája 2019 predložilo MK do medzirezortného pripomienkového konania úplne nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo ním chce zakotviť nové pravidlá poskytovania dotácií do budúcnosti. Udialo sa tak bez akejkoľvek konzultácie, poza chrbát dotknutých subjektov a to nás utvrdzuje v tom, že snaha ministerky Laššákovej o dialóg je neúprimná a hraná.

Odhaliť falošné správy vám pomôžu tri jednoduché otázky

9. Odhaliť falošné správy vám pomôžu tri jednoduché otázky

Mnoho ľudí napomáha šíreniu dezinformácií a manipulácií nechtiac, len pod vplyvom emócií či povrchnosti. Nechajú sa strhnúť emtívnou fotkou, titulkom, či vymysleným textom.

Podrobnosti, ako budú zverejňované výsledky volieb do Európskeho parlamentu

10. Podrobnosti, ako budú zverejňované výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v štátoch EU priebežne od 23. do 26. mája. Na Slovensku budú 25. mája. Výsledky budú zverejňované postupne v jednotlivých krajinách ale aj v EP.

Najčítanejšie