Program zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 6. 3. 2019

01.03.2019 11:56 | Tlačové správy | TS RVR

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 205/SKL/2019 (pôvodne 1117/SKL/2018) zo dňa 12. 9. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 814/SL/2018, Sťažnosť č. 1022/SL/2018, Sťažnosť č. 1023/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote číslo licencie: TKR/100

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 673/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s. číslo licencie: TKR/257

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 709/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: TKR/255

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 393/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Kalná KTR, s.r.o. číslo licencie: TKR/230

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 394/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Nelson Services, s. r. o. číslo licencie: TKR/335

7/ SK č.: 206/SKL/2019 (pôvodne 1118/SKL/2018) zo dňa 12.9.2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 795/SL/2018, Sťažnosť č. 946/SL/2018, Sťažnosť č. 948/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o. číslo licencie: R/91

8/ SK č.: 371/SKL/2019 (pôvodne 1483/SKL/2018) zo dňa 5. 12. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 1184/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Marek Petráš číslo licencie: R/93, RD/28

9/ SK č.: 439/SKI/2019 zo dňa 9. 1. 2019
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: D.EXPRES, k.s. číslo licencie: R/112

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 499/SO/2019
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 16. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 520/SO/2019 a 521/SO/2019
(na vysielanie programu Na telo s Michalom Kovačičom zo dňa 20. 1. 2019, Dobré ráno, Slovensko zo dňa 15. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17
RTVS - vysielateľ na základe zákona RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 410/SO/2019
(na vysielanie programu Harry Potter a Kameň mudrcov - upútavky Elysium zo dňa 29. 12. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 516/SO/2019
(na vysielanie programu Flinstonovci 2 zo dňa 20. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 432/SO/2019
(na vysielanie programu Láska Nebeská zo dňa 23. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 444/SO/2019
(na vysielanie programu Hviezdna brána zo dňa 9. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1502/SO/2018
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 26. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 480/SO/2019
(na vysielanie Kinet TV z dní 28. – 31. 12. 2018 a 4. – 7. 1. 2019)
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o. číslo licencie: TD/195

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 533/SO/2019
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 446/SO/2019
(na vysielanie programu Dr. House zo dňa 9. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/7

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 449/SO/2019
(na vysielanie programu Čertoviny zo dňa 1. a 3. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: T/41, TD/17

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 407/SO/2019
(na vysielanie zo dňa 24. 12. 2018)
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s r. o. číslo licencie: R/84, RD/24

22/ SK č.: 401/SKO/2019 zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1142/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/30.9.2018/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

23/ SK č.: 296/SKO/2019 (pôvodne 1316/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1051/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex/19. 7. 2018 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 357/SKO/2019 (pôvodne 1458/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa č. 1280/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Noviny/Oprava ciest prioritou/ 22. 10. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

NEVEREJNÉ:

25/ SK č.: 1518/SKL/2018 zo dňa 19. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: GeCom, s.r.o., Michalovce

26/ SK č.: 756/SKL/2019 zo dňa 25. 2. 2019
Žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: MAXMEDIA s.r.o. číslo licencie: R/114

27/ SK č.: 668/SKL/2019 zo dňa 11. 2. 2019
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s. číslo licencie: R/113, RD/27

28/ SK č.: 638/SKL/2019 zo dňa 8. 2. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce číslo licencie: TD/90

29/ SK č.: 664/SKL/2019 zo dňa 12. 2. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o. číslo licencie: TD/98

30/SK č.: 581/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. číslo licencie: TKR/300

31/ SK č.: 560/SKL/2019 zo dňa 30. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom, s.r.o. číslo licencie: TKR/239

32/ SK č.: 626/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov číslo licencie: TKR/127

33/ SK č.: 605/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov číslo licencie: TKR/204

34/ SK č.: 589/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA, a.s. číslo licencie: TKR/282

35/ Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.zoznam.sk
Oznámenie č. 599/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Zoznam, s.r.o.

36/ Oznámenie o prevádzkovaní služby travelchannel.sk
Oznámenie č. 1382/AMS/2018
Prevádzkovateľ: Juraj Trstenský – Travel Channel Slovakia

37/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.vychodoslovenska.tv
Oznámenie č. 596/AMS/2019
Prevádzkovateľ: KREOS, s.r.o.

38/ Rôzne

pošli na vybrali.sme.sk


Apple predstavil veľké novinky: novú TV aj spravodajskú službu a kreditnú kartu (VIDEO)

1. Apple predstavil veľké novinky: novú TV aj spravodajskú službu a kreditnú kartu (VIDEO)

Americká spoločnosť Apple dnes predstavila detaily svojej novej spravodajskej predplatiteľskej služby Apple News Plus, hernej predplatiteľskej služby Apple Arcade a nové kreditné karty. Spoločnosť tiež plánuje spustiť novú videoslužbu, ktorá by mala konkurovať Netflix, Amazonu a káblovej televízii.

Obvinený z vraždy hovoril vo výpovedi o otrávení televíznej redaktorky

2. Obvinený z vraždy hovoril vo výpovedi o otrávení televíznej redaktorky

Ján Kuciak možno nie je jediný novinár, ktorý sa stal obeťou vraždiaceho komanda Mariana Kočnera.

Majiteľ Markízy zvažuje majetkové zmeny vrátane predaja celej spoločnosti

3. Majiteľ Markízy zvažuje majetkové zmeny vrátane predaja celej spoločnosti

Spoločnosť Central European Media Enterprises (CME), ktorá prevádzkuje aj TV Markíza a českú TV Nova, začala revíziu strategických možností, vrátane prípadného predaja spoločnosti.

Šéf Penty tvrdí, že SMS o odj... čuráka nesúvisí s Kuciakom

4. Šéf Penty tvrdí, že SMS o odj... čuráka nesúvisí s Kuciakom

Haščák pre Aktuality.sk: Penta v roku 2017 takmer kúpila Markízu

Europoslanci sa budú zaoberať právnym štátom na Slovensku po vražde novinára

5. Europoslanci sa budú zaoberať právnym štátom na Slovensku po vražde novinára

Európsky parlament sa dnes večer bude zaoberať správou skupiny europoslancov, ktorá vlani navštívila Slovensko kvôli vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Vnučka výtvarníka Milera nemá licenciu ku Krtkovi, potvrdil to súd

6. Vnučka výtvarníka Milera nemá licenciu ku Krtkovi, potvrdil to súd

Smlouva, na jejímž základě poskytuje Karolína Milerová povolení k výrobě produktů s populární pohádkovou postavičkou Krtečkem, je neplatná.

Najväčšie hoaxy v zdravotníctve: Aká je pravda o očkovaní a autizme? (VIDEO)

7. Najväčšie hoaxy v zdravotníctve: Aká je pravda o očkovaní a autizme? (VIDEO)

Polícia SR pripravila rozhovor o očkovaní a hoaxoch pri téme očkovania s doktorom Mariánom Jánošom.

Kočner sa pochválil, že do sledovania novinárov investoval za rok 200 tisíc

8. Kočner sa pochválil, že do sledovania novinárov investoval za rok 200 tisíc

Marian Kočner, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, mesiace predtým platil sledovanie novinárov, medzi ktorými bol aj zavraždený novinár.

Peter Tóth, ktorý pre Kočnera sledoval novinárov, vypovedá na NAKA (VIDEO)

9. Peter Tóth, ktorý pre Kočnera sledoval novinárov, vypovedá na NAKA (VIDEO)

Bývalý siskár a komentátor denníka SME a ďalších médií Peter Tóth prišiel dnes vypovedať na Národnú kriminálnu agentúru v Nitre.

Internet oslavuje 30 rokov. Pamätáte si ešte tieto webové stránky?

10. Internet oslavuje 30 rokov. Pamätáte si ešte tieto webové stránky?

Pred 30-timi rokmi sme spoznali internet tak, ako funguje doteraz. Za úplne prvou webovou stránkou stál britský inžinier Tim Berners-Lee a na adrese info.cern.ch ju nájdete aj dnes.

Najčítanejšie