Program zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 6. 2. 2019

04.02.2019 19:55 | Tlačové správy | RVR

N á v r h p r o g r a m u zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 6. 2. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 334/SL/2019 (pôvodne 1391/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice číslo licencie: TKR/229

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 465/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C.S.M. group s.r.o. číslo licencie: R/121

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 387/SL/2019 (pôvodne 1511/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: INICIATÍVA s.r.o. číslo licencie: R/131

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1524/SO/2018
(na vysielanie TVT – Turzovská televízia zo dňa 10. 11. 2018)
Vysielateľ: T – services, s.r.o. číslo licencie: T/238

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1523/SO/2018
(na vysielanie zo dňa 10.11.2018)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s. číslo licencie: T/91

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1469/SO/2018
(na vysielanie programu Nu Spirit FM zo dňa 2. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/4

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1468/SO/2018
(na vysielanie Clavin Platinum zo dňa 1. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1491/SO/2018
(na vysielanie programu ČS má talent (repríza) zo dňa 8. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1401/SO/2018
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 15. 11. a 16. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1447/SO/2018
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1448/SO/2018
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 9. 11. 2018 – 10. 11. 2018 a Noviny zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o. číslo licencie: TD/199
MEDIA company s.r.o. číslo licencie: TD/159

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1445/SO/2018
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15. 10. 2018 a upútavky na tento program)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1404/SO/2018
(na vysielanie zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s. číslo licencie: T/91

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1402/SO/2018
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 17. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1365/SO/2018
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 10. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1465/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/SO/2018
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1489/SO/2018
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1498/SO/2018
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 4. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1497/M/2018
(Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1335/M/2018
(Večera s Havranom zo dňa 9. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/2

23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
MAC TV s.r.o.
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
C.E.N. s.r.o.

24/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

25/ SK č.: 195/SKO/2019 (pôvodne 1074/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 786/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Návštevníci 3: Revolúcia/ 8. 6. a 10. 6. 2018/JOJ PLUS, JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16, T/39,TD/1

26/ SK č.: 325/SKO/2019 (pôvodne 1376/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: štatistika o odvysielanom programe/júl, august, september 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: TD/14

27/ SK č.: 227/SKO/2019 (pôvodne 1176/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 851/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Parker/29. 6. 2018 /DAJTO
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47

NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 365/SKL/2019 (pôvodne 1475/SKL/2018) zo dňa 4. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

29/ SK č.: 464/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113

30/ SK č.: 434/SKL/2019 zo dňa 8. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o. číslo licencie: TD/181

31/ SK č.: 359/SKL/2019 (pôvodne 1463/SKL/2018) zo dňa 29. 11. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Spartak TV, s.r.o. číslo licencie: TD/8

32/ SK č.: 503/SKL/2019 zo dňa 16. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 471/SKL/2019 zo dňa 15. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT číslo licencie: TKR/233

34/ SK č.: 462/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o., Levice číslo licencie: TKR/306

35/ SK č.: 496/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák číslo licencie: TKR/279

36/ SK č.: 505/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o. číslo licencie: TKR/102

37/ SK č.: 528/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Vrbovce číslo licencie: TKR/301

38/ SK č.: 530/SKL/2019 zo dňa 24. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: ISPER Slovakia s.r.o. číslo licencie: TKR/361

39/ Oznámenie o prevádzkovaní služby splashtv.sk
Oznámenie č. 438/ITV/2019
Vysielateľ: MADWIRE, s.r.o.

40/ Rôzne

pošli na vybrali.sme.sk


Danšari. Spoznajte umenie upratovať

1. Danšari. Spoznajte umenie upratovať

Danšari je japonské umenie upratovať, ktoré ponúka návod, ako si urobiť poriadok nielen v priestore, v ktorom žijeme, ale v sebe samom. Výborne ho popísala a ponúkla aj množstvo tipov Hideko Jamašitová v knihe Danšari – umenie upratovať.

Minulý rok opäť klesol predaj slovenských novín

2. Minulý rok opäť klesol predaj slovenských novín

Vydavatelia vlani zaznamenali nižší predaj tlačeného vydania novín. Predaný náklad klesol oproti predchádzajúcemu roku každému z piatich sledovaných celoštátnych denníkov.

RTVS odvysiela špeciálne vydanie Reportérov (VIDEO)

3. RTVS odvysiela špeciálne vydanie Reportérov (VIDEO)

Od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej uplynie vo štvrtok 21. februára presne rok.

Markíza odvysiela duel Mistríka so Šefčovičom (VIDEO)

4. Markíza odvysiela duel Mistríka so Šefčovičom (VIDEO)

Televízia vysvetľuje, prečo v dueli nepočítala so Zuzanou Čaputovou.

Křetinský s Tkáčom kúpili za 52 miliónov známe časopisy vo Francúzsku

5. Křetinský s Tkáčom kúpili za 52 miliónov známe časopisy vo Francúzsku

Spoločnosť Czech Media Invest (CMI), ktorú spoluvlastnia hlavne český miliardár Daniel Křetínský a Patrik Tkáč z J&T, dokončila nákup francúzskych časopisov mediálnej skupiny Lagardère za 52 miliónov eur. Súčasťou kúpy je licencia na značku módneho magazínu Elle pre Francúzsko.

Fico opäť zaútočil na novinárov: Vy ste najväčší zločinci na svete! (VIDEO)

6. Fico opäť zaútočil na novinárov: Vy ste najväčší zločinci na svete! (VIDEO)

Národná rada dnes opätovne nezvolila žiadnych kandidátov na sudcov Ústavného súdu a súd sa tým stane nefunkčným.

eKasa prichádza na Slovensko

7. eKasa prichádza na Slovensko

Od 1. apríla vstúpi do platnosti nová povinnosť pre podnikateľov vo forme eKasy s online pripojením do systému finančnej správy. Štátu má priniesť zvýšenie transparentnosti výberu daní a podnikateľom zjednodušenie komunikácie so štátom a potenciál pre inovácie. Nové riešenia pokladníc okrem online pripojenia majú priniesť mnohé vlastnosti, ktoré podnikateľom môžu uľahčiť život. Všetky bločky z pokladníc budú po novom obsahovať aj QR kód, ktorý jednoduchým spôsobom umožní overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.

Komisia: Bývalý prorektor Univerzity Karlovej sa v textoch dopustil plagiátorstva

8. Komisia: Bývalý prorektor Univerzity Karlovej sa v textoch dopustil plagiátorstva

Bývalý prorektor Univerzity Karlovej v Prahe Martin Kovář sa podľa etickej komisie Filozofickej fakulty UK dopustil plagiátorstva. Na rokovaní akademického senátu Filozofickej fakulty UK to uviedla členka komisie Olga Lomová.

Cestovateľ Miroslav Zikmund oslavuje 100 rokov, na všetky miesta by sa vrátil opäť (VIDEO)

9. Cestovateľ Miroslav Zikmund oslavuje 100 rokov, na všetky miesta by sa vrátil opäť (VIDEO)

Cestovatelskou legendou se už za života stala dvojice Zikmund - Hanzelka, která společně navštívila přes 80 zemí, ve světě proslavila bývalé Československo a vozy Tatra a mimo jiné dojednala i zakázky pro československý průmysl.

O 100 dní budú Eurovoľby - kampaň prináša súťaž, špeciálnu schránku aj časomieru

10. O 100 dní budú Eurovoľby - kampaň prináša súťaž, špeciálnu schránku aj časomieru

Len niekoľko týždňov po prezidentských voľbách čakajú Slovensko ďalšie dôležité voľby – voľby do Európskeho parlamentu. Voliči na Slovensku budú v sobotu 25. mája 2019 vyberať 14 zástupcov do Európskeho parlamentu.

Najčítanejšie