Program zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 6. 2. 2019

04.02.2019 19:55 | Tlačové správy | RVR

N á v r h p r o g r a m u zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 6. 2. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 334/SL/2019 (pôvodne 1391/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice číslo licencie: TKR/229

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 465/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C.S.M. group s.r.o. číslo licencie: R/121

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 387/SL/2019 (pôvodne 1511/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: INICIATÍVA s.r.o. číslo licencie: R/131

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1524/SO/2018
(na vysielanie TVT – Turzovská televízia zo dňa 10. 11. 2018)
Vysielateľ: T – services, s.r.o. číslo licencie: T/238

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1523/SO/2018
(na vysielanie zo dňa 10.11.2018)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s. číslo licencie: T/91

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1469/SO/2018
(na vysielanie programu Nu Spirit FM zo dňa 2. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/4

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1468/SO/2018
(na vysielanie Clavin Platinum zo dňa 1. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1491/SO/2018
(na vysielanie programu ČS má talent (repríza) zo dňa 8. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1401/SO/2018
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 15. 11. a 16. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1447/SO/2018
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1448/SO/2018
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 9. 11. 2018 – 10. 11. 2018 a Noviny zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o. číslo licencie: TD/199
MEDIA company s.r.o. číslo licencie: TD/159

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1445/SO/2018
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15. 10. 2018 a upútavky na tento program)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1404/SO/2018
(na vysielanie zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s. číslo licencie: T/91

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1402/SO/2018
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 17. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1365/SO/2018
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 10. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1465/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/SO/2018
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1489/SO/2018
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1498/SO/2018
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 4. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1497/M/2018
(Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1335/M/2018
(Večera s Havranom zo dňa 9. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/2

23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
MAC TV s.r.o.
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
C.E.N. s.r.o.

24/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

25/ SK č.: 195/SKO/2019 (pôvodne 1074/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 786/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Návštevníci 3: Revolúcia/ 8. 6. a 10. 6. 2018/JOJ PLUS, JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16, T/39,TD/1

26/ SK č.: 325/SKO/2019 (pôvodne 1376/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: štatistika o odvysielanom programe/júl, august, september 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: TD/14

27/ SK č.: 227/SKO/2019 (pôvodne 1176/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 851/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Parker/29. 6. 2018 /DAJTO
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47

NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 365/SKL/2019 (pôvodne 1475/SKL/2018) zo dňa 4. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

29/ SK č.: 464/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113

30/ SK č.: 434/SKL/2019 zo dňa 8. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o. číslo licencie: TD/181

31/ SK č.: 359/SKL/2019 (pôvodne 1463/SKL/2018) zo dňa 29. 11. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Spartak TV, s.r.o. číslo licencie: TD/8

32/ SK č.: 503/SKL/2019 zo dňa 16. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 471/SKL/2019 zo dňa 15. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT číslo licencie: TKR/233

34/ SK č.: 462/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o., Levice číslo licencie: TKR/306

35/ SK č.: 496/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák číslo licencie: TKR/279

36/ SK č.: 505/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o. číslo licencie: TKR/102

37/ SK č.: 528/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Vrbovce číslo licencie: TKR/301

38/ SK č.: 530/SKL/2019 zo dňa 24. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: ISPER Slovakia s.r.o. číslo licencie: TKR/361

39/ Oznámenie o prevádzkovaní služby splashtv.sk
Oznámenie č. 438/ITV/2019
Vysielateľ: MADWIRE, s.r.o.

40/ Rôzne

pošli na vybrali.sme.sk


Slovensko kleslo na rebríčku slobody tlače. Príčinou sú útoky Fica, vražda novinára aj situácia v RTVS

1. Slovensko kleslo na rebríčku slobody tlače. Príčinou sú útoky Fica, vražda novinára aj situácia v RTVS

Svetová novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) dnes zverejnila pravidelný Index slobody tlače. Slovensko sa na rebríčku opäť prepadlo oproti minulému roku o 8 priečok. Je na 35 mieste.

RTVS v súvislosti s úmrtím televíznej hlásateľky a teatrológa mení program

2. RTVS v súvislosti s úmrtím televíznej hlásateľky a teatrológa mení program

RTVS v súvislosti s úmrtím prvej internej televíznej hlásateľky Blaženy Kočtúchovej a teatrológa Jaroslava Blaha mení program.

 

Hypotéka roka: Slovenská sporiteľňa zvíťazila s veľkým náskokom

3. Hypotéka roka: Slovenská sporiteľňa zvíťazila s veľkým náskokom

Slovenská sporiteľňa získala ocenenie Hypotéka roka, ktoré udeľuje týždenník Trend v spolupráci s Fincentrom. V hodnotení odbornej poroty dominovala vo všetkých hodnotených kritériách, spravidla s vysokým odstupom.

DM drogéria spúšťa testovanie plniacich staníc na niektoré prostriedky

4. DM drogéria spúšťa testovanie plniacich staníc na niektoré prostriedky

V sobotu spustila obchodná sieť DM vo vybraných filiálkach testovanie ekologickej služby – plniacich staníc na pracie a čistiace prostriedky.

V ČR vlani riešili 11 trestných oznámení súvisiacich s obsahom konšpiračných webov

5. V ČR vlani riešili 11 trestných oznámení súvisiacich s obsahom konšpiračných webov

 Na šírení xenofóbie v ČR sa výrazne podieľali konšpiračné weby.

Pozrite sa, ako vytvorili falošné video o moslimovi na katedrále pri vzniku požiaru (VIDEO)

6. Pozrite sa, ako vytvorili falošné video o moslimovi na katedrále pri vzniku požiaru (VIDEO)

Dôvod vzniku požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži je stále neznámy. Francúzske úrady vyhlásili, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že išlo o úmysel a podpaľačstvo.

Mobil za volantom bez rizika. Aplikácie Android Auto a Apple CarPlay chránia vodičov

7. Mobil za volantom bez rizika. Aplikácie Android Auto a Apple CarPlay chránia vodičov

Hoci počet tragických dopravných nehôd na Slovensku dlhodobo klesá, vlani na našich cestách napriek tomu zomrelo až 229 osôb. Podľa niektorých odborníkov sú za poklesom týchto čísel modernejšie a bezpečnejšie autá, keďže podobný trend môžeme sledovať v takmer všetkých krajinách Európskej únie.

Požiar katedrály vyvolal záplavu konšpirácií o tom, kto to spôsobil

8. Požiar katedrály vyvolal záplavu konšpirácií o tom, kto to spôsobil

Požiar parížskej katedrály Notre-Dame vyvolal na internete záplavu lživých správ a sprisahaneckých teórií.

Riaditeľ vládnej letky vysvetľuje, aká je pravda o chemtrails (VIDEO)

9. Riaditeľ vládnej letky vysvetľuje, aká je pravda o chemtrails (VIDEO)

Jedným z najobľúbenejších a najprimitívnejších hoaxov, ktoré už roky šíria konšpirátori je hrozba chemtrails – ide o teóriu, že lietadla do ovzdušia rozprašujú rôzne škodlivé baktérie, vírusy a iné látky s cieľom poškodzovať krajinu, civilizáciu.

4ka pokrýva rýchlym roamingom európske krajiny

10. 4ka pokrýva rýchlym roamingom európske krajiny

Rýchle dáta nepoznajú hranice. V čoraz väčšom počte krajín môžu Štvorkári využívať už aj rýchly 4G medzinárodný roaming. Pred letnou sezónou operátor sprístupnil rýchle 4G dáta v roamingu v ďalších 21 krajinách.

Najčítanejšie