Program zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 6. 2. 2019

04.02.2019 19:55 | Tlačové správy | RVR

N á v r h p r o g r a m u zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 6. 2. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 334/SL/2019 (pôvodne 1391/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice číslo licencie: TKR/229

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 465/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C.S.M. group s.r.o. číslo licencie: R/121

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 387/SL/2019 (pôvodne 1511/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: INICIATÍVA s.r.o. číslo licencie: R/131

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1524/SO/2018
(na vysielanie TVT – Turzovská televízia zo dňa 10. 11. 2018)
Vysielateľ: T – services, s.r.o. číslo licencie: T/238

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1523/SO/2018
(na vysielanie zo dňa 10.11.2018)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s. číslo licencie: T/91

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1469/SO/2018
(na vysielanie programu Nu Spirit FM zo dňa 2. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/4

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1468/SO/2018
(na vysielanie Clavin Platinum zo dňa 1. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1491/SO/2018
(na vysielanie programu ČS má talent (repríza) zo dňa 8. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1401/SO/2018
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 15. 11. a 16. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1447/SO/2018
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1448/SO/2018
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 9. 11. 2018 – 10. 11. 2018 a Noviny zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o. číslo licencie: TD/199
MEDIA company s.r.o. číslo licencie: TD/159

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1445/SO/2018
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15. 10. 2018 a upútavky na tento program)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1404/SO/2018
(na vysielanie zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s. číslo licencie: T/91

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1402/SO/2018
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 17. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1365/SO/2018
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 10. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1465/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/SO/2018
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1489/SO/2018
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1498/SO/2018
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 4. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1497/M/2018
(Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1335/M/2018
(Večera s Havranom zo dňa 9. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/2

23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
MAC TV s.r.o.
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
C.E.N. s.r.o.

24/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2018
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

25/ SK č.: 195/SKO/2019 (pôvodne 1074/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 786/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Návštevníci 3: Revolúcia/ 8. 6. a 10. 6. 2018/JOJ PLUS, JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16, T/39,TD/1

26/ SK č.: 325/SKO/2019 (pôvodne 1376/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: štatistika o odvysielanom programe/júl, august, september 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: TD/14

27/ SK č.: 227/SKO/2019 (pôvodne 1176/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 851/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Parker/29. 6. 2018 /DAJTO
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47

NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 365/SKL/2019 (pôvodne 1475/SKL/2018) zo dňa 4. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

29/ SK č.: 464/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113

30/ SK č.: 434/SKL/2019 zo dňa 8. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o. číslo licencie: TD/181

31/ SK č.: 359/SKL/2019 (pôvodne 1463/SKL/2018) zo dňa 29. 11. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Spartak TV, s.r.o. číslo licencie: TD/8

32/ SK č.: 503/SKL/2019 zo dňa 16. 1. 2019
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 471/SKL/2019 zo dňa 15. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT číslo licencie: TKR/233

34/ SK č.: 462/SKL/2019 zo dňa 14. 1. 2019
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o., Levice číslo licencie: TKR/306

35/ SK č.: 496/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák číslo licencie: TKR/279

36/ SK č.: 505/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o. číslo licencie: TKR/102

37/ SK č.: 528/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Vrbovce číslo licencie: TKR/301

38/ SK č.: 530/SKL/2019 zo dňa 24. 1. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: ISPER Slovakia s.r.o. číslo licencie: TKR/361

39/ Oznámenie o prevádzkovaní služby splashtv.sk
Oznámenie č. 438/ITV/2019
Vysielateľ: MADWIRE, s.r.o.

40/ Rôzne

pošli na vybrali.sme.sk


Na koncertoch bez mobilu, aj tak padali na festivale Pohoda rekordy

1. Na koncertoch bez mobilu, aj tak padali na festivale Pohoda rekordy

Orange a festival Pohoda idú ruka v ruke už osem rokov k stále vydarenejším ročníkom tohto obľúbeného festivalu. Tento rok však návštevníci nezdieľali len jedinečnú atmosféru, hudbu či zážitky s priateľmi, ale aj myšlienku o zodpovednom používaní telefónu či podporu ekologického recyklovania elektro-odpadu. Štatistiky sú aj tento rok plné rekordov.

Ten chlapec jej môže zničiť život!

2. Ten chlapec jej môže zničiť život!

Občas sa ocitnete v situácii, ktorá môže radikálne zmeniť váš život. Nielen týždne a mesiace, ktoré prídu. Ale celý váš život...

Začal sa súd s Ruskom a Kočnerom za falšovanie zmeniek televízie Markíza

3. Začal sa súd s Ruskom a Kočnerom za falšovanie zmeniek televízie Markíza

Dnes začalo súdne pojednávanie s exministrom hospodárstva a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom a kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom v kauze falšovania štyroch zmeniek vystavených na sumu v celkovej výške takmer 69 miliónov eur, ktorých preplatenie vymáhala aj od Markízy jedna z Kočnerových firiem.

Najlepšie zarábajúcim filmom všetkých čias sa stal Avengers: Endgame (VIDEO)

4. Najlepšie zarábajúcim filmom všetkých čias sa stal Avengers: Endgame (VIDEO)

Pozrite si aktuálny rebríček najlepšie zarábajúcich filmov v histórii.

Novým stratégom Mayer/McCann Erickson sa stal Martin Kozár

5. Novým stratégom Mayer/McCann Erickson sa stal Martin Kozár

O júla tohto roku pôsobí na pozícii Head of Strategy reklamnej agentúry Mayer/McCann Erickson Martin Kozár.

Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

6. Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková vymenovala štyroch nových členov.

Fico: Hlavnú vinu na stave slovenskej spoločnosti nesú slovenské médiá

7. Fico: Hlavnú vinu na stave slovenskej spoločnosti nesú slovenské médiá

Predseda Smeru-SD dnes pobúril článok Nového Času, na facebooku opäť kritizuje slovenské médiá.

Ukrajinský prezident navrhol výmenu novinára Vyšynského za Sencova

8. Ukrajinský prezident navrhol výmenu novinára Vyšynského za Sencova

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes navrhol výmenu novinára Kyryla Vyšynského väzneného v Kyjeve za režiséra Oleho Sencova odsúdeného v Rusku na dvadsať rokov.

Na komunikačnom oddelení v Tescu sú zmeny

10. Na komunikačnom oddelení v Tescu sú zmeny

Na komunikačnom oddelení spoločnosti Tesco Slovensko došlo k viacerým zmenám.

Najčítanejšie