Branislav Gröhling: Podrobnosti k otváraniu škôl, všetky informácie pre deti, učiteľov aj rodičov

Branislav Gröhling: Podrobnosti k otváraniu škôl, všetky informácie pre deti, učiteľov aj rodičov FOTO: FB Branislav Gröhling

Od 1. júna 2020 môžu zriaďovatelia rozhodnúť o obnovení vyučovania v jednotlivých školách a podľa záujmu môžu otvoriť jednotlivé:

 - materské školy (vrátane špeciálnych)
- 1-5. ročník základných škôl (vrátane špeciálnych)
- školské kluby detí

Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma (ak nemajú záujem alebo ide o zdravotné či iné dôvody). Týmto rodičom bude naďalej vyplácaná OČR. Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie týchto žiakov vo forme a rozsahu, ktorý umožňujú personálne a technické podmienky.

Odporúčame aj: Spustili 4. fázu uvoľňovania: Mení sa otváracia doba, otvárajú sa obchodné domy, školy, kiná, športoviská (VIDEO)

Dnes nájdu školy na webe pomocné materiály, ktoré im pomôžu pripraviť sa na výučbu v školách. Zriaďovateľ pomôže škole zabezpečiť prostriedky na dezinfekciu a ochranné prostriedky. Oslovil som tiež Štátne hmotné rezervy, aby pomohli školám s nákladmi pri otvorení.

Potrebné materiály pre ZŠ a MŠ:

Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl
Organizácia a podmienky prevádzky základných škôl

ďalšie nájdete na na webe ministerstva: https://bit.ly/2TkE6ds (rozhodnutie čoskoro pribudne) 

V školách budú skupiny detí po 20 žiakov v ZŠ a po 15 žiakov v MŠ. Tieto skupiny by sa nemali premiešavať. Žiaci na vyučovaní nemusia mať rúška, zamestnancom sa odporúča štít alebo rúško. Zabezpečí sa dezinfekcia, minimalizuje sa zhromažďovanie pred školou a v jej priestoroch, každé ráno bude meraná teplota bezdotykovým teplomerom (ľudia s príznakmi nemôžu vstúpiť do školy, resp. ju čo najskôr opustia). ZŠ môžu upraviť formu aj obsah vzdelávania, ak je to nutné.