Lidl v súťaži rozdáva 4 BMW a 100 eurové poukážky. Prinášame podrobnosti

Lidl v súťaži rozdáva 4 BMW a 100 eurové poukážky. Prinášame podrobnosti

Pravidlá súťaže „Lidl Plus súťaž o4xBMW a100 poukážok vhodnote 100 Eur na nákup v Lidl“

 

Súťaž prebieha v čase od 19.10.2020(00:00:00) do15.11.2020(23:59:59).

Súťaž je rozdelená do štyroch súťažných kôl:

- 1. súťažné kolo od 19.10.2020  do 25.10.2020
- 2. súťažné kolo v termíne od 26.10.2020 do 01.11.2020
- 3. súťažné kolo v termíne od 02.11.2020 do 08.11.2020
- 4. súťažné kolo v termíne od 09.11.2020 do 15.11.2020

Účasť v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, s adresou doručovania na území Slovenskej republiky. Má vek minimálne18 rokov.

Platným zapojením sa účastníka do súťaže znamená, že:
- účastník súťaže uskutoční počas času konania súťaže nákup v predajni Lidl  v hodnote minimálne 20,-Eur s DPH,
- najneskôr pred uhradením kúpnej ceny za nákup podľa bodu naskenuje svoju Lidl Plus kartu vrámci aplikácie Lidl Plus
- zaklikne vrámci Lidl Plus aplikácie tlačidlo „pošli moje účasti“.

Každý účastník súťaže, ktorý sa platne zapojí počas času trvania súťaže do súťaže, bude zaradený do žrebovania o výhry.

Podmienka účasti v súťaži sa považuje za splnenú za každých 20,-Eur s DPH toho istého nákupu t.j. v prípade splnenia podmienok týchto pravidiel sa účastník súťaže zapojí jedným nákup do súťaže toľkokrát počtom určeným ako celé číslo podielu hodnoty nákupu a čísla 20.

Účastník súťaže sa môže platne zapojiť do súťaže počas celého času trvania súťaže aj opakovane.

Účastník súťaže, ktorý sa platne zapojí do súťaže počas príslušného súťažného kola, bude automaticky zapojený do ďalších nasledujúcich súťažných kôl.

Výhry v súťaži a spôsob výberu výhercov

- 4x osobné motorové vozidlo zn. BMW X1sDrive18i, Line model Advantage
- 100x poukážky na nákup v predajniach Lidl v hodnote 100,-Eur

Spôsob určenia výhercov

V súťaži budú rozdelené celkovo 4hlavné výhry a 100 nákupných poukážok, pre každé jedno súťažné kolo bude určená 1 hlavná výhra a 25 nákupných poukážok.