Pozor, nová zmena režimu na hraniciach od 7. decembra (PODROBNOSTI)

ZMENA REŽIMU NA HRANICIACH PRE PENDLEROV OD 7. DECEMBRA

AKTUALIZOVANÉ 19:40: Hlavný hygienik SR Ján Mikas podvečer potvrdil, že pendlerom sa bude uznávať aj antigénový test vykonaný v zahraničí podobne ako pri PCR testoch.
Pendleri budú povinní pri príchode na územie SR preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 14 dní. Vyplýva to z novej vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

KOHO SA NOVÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚ?
- Povinnosť sa vzťahuje na osoby staršie ako 7 rokov, ktoré pravidelne prekračujú hranice. Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na občanov SR žijúcich v prihraničných oblastiach susedných štátov (teda do 30 km).
- Ide o prekračovanie hraníc za účelom:
▪️výkonu zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu,
▪️štúdia,
▪️poskytovania neodkladnej starostlivosti o blízku osobu a
▪️na ďalšie osoby, ktoré majú výnimku z izolácie a testovania po vstupe na naše územie.

UZNÁVAJÚ SA ANTIGÉNOVÉ TESTY ZO SLOVENSKA AJ ZO ZAHRANIČIA
- V prípade antigénového testu sa osoby musia preukázať certifikátom vydaným Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
alebo potvrdením vydaným mobilným odberovým miestom, alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb na tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky ÚVZ.
- Okrem toho sa budú môcť pendleri preukázať aj testom vykonaným v zahraničí. Musí však byť certifikovaný na území EÚ. Informoval o tom hlavný hygienik. Vyhlášku bude v pondelok ÚVZ aktualizovať.
- Viac tu https://www.facebook.com/uvzsr.sk/posts/1358425921173223
 Polícia Slovenskej republiky AKCEPTUJE AJ PCR TESTY VYKONANÉ V ZAHRANIČÍ

 JE MOŽNÉ SA PREUKÁZAŤ AJ POTVRDENÍM O PREKONANÍ OCHORENIA COVID-19
NA HRANICIACH MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA NIE SÚ K DISPOZÍCII

REGISTRÁCIA A KARANTÉNA
- Kto nemá potrebné testy alebo potvrdenia, môže sa preukázať registráciou na stránke www.korona.gov.sk/ehranica. V tomto prípade musí zotrvať v izolácii do doručenia výsledku testu.

PREKRAČOVANIE HRANÍC NA OTOČKU
- Občania, ktorí chcú prekročiť hranicu tzv. na otočku, musia byť schopní preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.

ZOZNAM ANTIGÉNOVÝCH TESTOVACÍCH MIEST