Od 19.4. sa zmierňujú podmienky nosenia respirátora a rúška, toto sú dôležité zmeny

Podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii upravujú podmienky nosenia rúška či respirátora.

Prehľad najdôležitejších zmien:

V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.

Namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:
- všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení,
- pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania,
- na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu,
- zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).