Návod, ako sa dá vyhnúť lavínovému nebezpečenstvu na horách

Zimná turistická sezóna je každoročne sprevádzaná lavínovým nebezpečenstvom, na ktoré pravidelne upozorňujú aj horskí záchranári. Horská záchranná služba (HZS) sa prostredníctvom Strediska lavínovej prevencie stará aj o bezpečný pohyb na horách.

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS) každý deň monitoruje situáciu, robí pozorovania priamo v horských oblastiach a stanovuje stupeň lavínového nebezpečenstva podľa medzinárodných štandardov, robí tiež preventívne odstrely lavín v blízkosti lyžiarskych stredísk, cestných či železničných komunikácií, kde hrozí bezprostredné ohrozenie ľudí a majetku. SLP HZS prevádzkuje 42 meteostaníc v horskom prostredí, checkpointy - kontroly funkčnosti lavínových prístrojov na vstupe do turisticky frekventovaných dolín a meteoportál, kde si turisti nájdu aktuálne informácie o stave na horách: https://www.hzs.sk/typy-aktualit/novy-meteoportal-hzs/.

V neposlednom rade HZS zachraňuje turistov či už z lavín, alebo aj pri vzniku iných nešťastí.
„HZS je aj vďaka predchádzajúcemu riaditeľovi p. Janigovi, postavená na pevných základoch, ktoré chceme posúvať ďalej. Plánujeme sa zamerať na zefektívnenie v pátracích akciách, a to lokalizáciou mobilných telefónov pre osoby aj bez mobilného signálu. Verím, že aj pomocou integrácie moderných technológii sa nám podarí posunúť horskú záchranu v prospech pacienta,“ povedal novozvolený riaditeľ HZS Marek Biskupič

Pri plánovaní zimnej túry je možné sa nebezpečenstvu i lavínam na horách vyhnúť, no iba v prípade dodržiavania rád skúsených horských záchranárov:
• Vyhýbať sa lavínovým terénom a dráham hlavne v dňoch po snežení alebo silnom vetre
• Byť obozretný a sledovať lavínovú predpoveď
• Nechodiť nikdy sám do horského prostredia – základné pravidlo, bez ktorého sú všetky opatrenia zbytočné
• Nedeliť sa počas túry
• Do lavínového terénu vstupovať po jednom a vzájomne sa sledovať
• Mať základnú lavínovú výbavu – t. j. lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú lopatku a lavínovú sondu. Nutná výbava aj na túry na horské chaty. Vedieť túto výbavu efektívne použiť
• Mať nabitý mobilný telefón
• Mať lavínový airbag batoh, ktorý pomôže zostať na povrchu lavíny. Pri jeho aktivácii sa šanca na prežitie výrazne zvyšuje
• Vedieť sa zrieknuť túry, v prípade nepriaznivých podmienok, alebo zmeniť svoj ambiciózny plán na kratšiu a ľahšiu túru.

„Je dôležité načúvať odborníkom, riadiť sa ich radami a najmä nepreceňovať svoje sily. Ďakujem za ich každodennú prácu v náročnom horskom teréne,“ dodal minister vnútra Roman Mikulec.
Milovníkom zimnej turistiky HZS odporúča tiež absolvovať kurz lavínovej záchrany. V prípade lavínovej nehody ide už o život, nastáva stres, strach a panika. V takýchto situáciách je každá sekunda veľmi cenná:

• V prvotnej fáze je nutné pokúsiť sa z lavíny vylyžovať, ak sa človek nachádza v odtrhovom pásme, teda lavína sa odtrhla pri jeho nohách. Ak lavína podtrhne lyže a začne človeka ťahať, ideálne je prevaliť sa na bok, ruky zaboriť do snehu, snažiť sa o kotrmelec a dostať sa opäť na lyže a vylyžovať.
• V ďalšej fáze, kedy lavína naberá rýchlosť, snažiť sa zaujať polohu polosed – poloľah, pokrčiť nohy a „pádlovať“ proti prúdu. Tesne pred zastavením sa pokúsiť o vytvorenie čo najväčšieho priestoru pred tvárou.
• Je dôležité zachovať pokoj, šetriť si vzduch a energiu a čakať na záchranu. Dýchacia dutina je kľúčový prvok pre ďalší vývoj situácie. Bez dutiny nastáva fáza dusenia (15 - 35 minút). S dutinou je možné v lavíne prežiť aj niekoľko hodín, v závislosti od jej veľkosti.

Najväčšie šance na prežitie v lavíne sú prvých 15 minút. Horská záchranná služba preto opakovane pripomína jedno z najdôležitejších pravidiel, a to, že do lavínového horského prostredia nikdy nechoďte sami.