Prieskum ukázal, ktorá televízia má najobjektívnejšie spravodajstvo

Prieskum ukázal, ktorá televízia má najobjektívnejšie spravodajstvo Foto: prezident.sk

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Median SK najobjektívnejšie spravodajstvo na televíznom trhu má RTVS.

 


V období júl až september 2016 odpovedali respondenti na otázku: Ktorá televízia má najobjektívnejšie spravodajstvo?

 

24 percent opýtaných uviedlo RTVS. Na druhom mieste skončilo veľmi tesne spravodajstvo televízie Markíza s 23,8 percentami. Spravodajská televízia skončila s výraznejším odstupom (18,1 %) a štvrtá televízia JOJ s necelými 16 %. Opýtaní mohli uviesť len jednu televíziu, pričom 15,5 percent sa k otázke nevyjadrilo.

 

Na prvé miesto sa RTVS dostala po prvýkrát za sedem rokov, odkedy robí agentúra tento prieskum pravidelne.

Vývoj najobjektívnejšieho spravodajstva v rokoch 2010 až 2016

Prieskum robila agentúra Median SK od 27. júna do 18. septembra na vzorke 2 081 respondentov vo veku 14 – 79 rokov.