Prieskum zisťoval, ktorá televízia má najobjektívnejšie spravodajstvo

Prieskum zisťoval, ktorá televízia má najobjektívnejšie spravodajstvo Foto: Markíza

Agentúra Median Sk opäť zisťovala, ktoré spravodajstvo považujú diváci za najobjektívnejšie. Verejnoprávna RTVS predbehla komerčnú JOJ.

 

 

V období od 31. marca do 22. júna tohto roka odpovedali respondenti na otázku „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo?"

Na prvom mieste skončila Markíza, uviedla ju skoro jedna tretina (28,8%) opýtaných, 21 percent sa prikláňa k verejnoprávnej RTVS (STV). TV JOJ uviedlo 17,3% a spravodajskú TA3 spomenulo 15,9% respondentov.
Inú televíziu uviedlo 6,1% opýtaných. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 10,9% respondentov sa k otázke nevedelo vyjadriť.

MML Omnibus, 2014/II, MEDIAN SK

Na vyplnenie dotazníka má určite vplyv, ktoré spravodajstvo respondent pozerá, ťažko môže označiť za objektívne to spravodajstvo, ktoré nepozerá.

Výsledok čiastočne kopíruje poradie pri sledovanosti.
Tradične najsledovanejšie spravodajstvo má Markíza po nej JOJ a nasleduje RTVS. Pri hodnotení objektívnosti RTVS už druhýkrát predbehla JOJ.

Výsledky odpovedí na otázku „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo" v rokoch 2010 až 2014

MML Omnibus, 2014/II, MEDIAN SK

Anketár mohol zaznačiť iba jednu odpoveď - teda jednu televíziu, ktorú respondent označil ako televíziu s najobjektívnejším spravodajstvom.

Terénny zber dát prebiehal náhodným kvótnym výberom v kombinácii s náhodnou prechádzkou. Respondenti tvoria reprezentatívnu vzorku populácie SR podľa údajov ŠÚ SR.
Prieskumu verejnej mienky sa zúčastnilo 2.150 vo veku 14 až 79 rokov metodológia zberu: osobné rozhovory (cca 80% vzorky) a samostatné vyplnenie webdotazníka respondentom (cca 20% vzorky).