Markíza a JOJ dostali opäť pokuty za veľa reklám

Markíza a JOJ dostali opäť pokuty za veľa reklám

Televízia JOJ dostala upozornenie za reportáž  "Lekári odmietli potrat, žena zomrela".

Markíza dostala pokutu 4 tisíc eur za to, že na Dajto a TV Doma prerušila filmy Poklad Aztékov, Nebezpečný vlak, Pokoj a pohoda a Sedem smrteľných hriechov štyrikrát, teda viac, ako jej povoľuje zákon.

Z rovnakého dôvodu dostala sankciu aj JOJ. Pokutu 3 319 eur dostal vysielateľ za to, že pri filme Nebezpečný sudca na JOJ Plus prekročil počet povolených prerušení programu reklamou, reklama bola odvysielaná tiež štyrikrát.

Zároveň rada uložila vysielateľovi JOJ upozornenie na porušenie zákona za nedodržanie objektivity a nestrannosti v spravodajstve JOJ z novembra minulého roka v príspevku Lekári odmietli potrat (Žena zomrela). Podľa rady v príspevku boli prezentované jednostranné a neúplné informácie o kauze úmrtia tehotnej ženy v jednej z írskych nemocníc, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu, zároveň v úvode príspevku odznelo komentatívne vyjadrenie moderátorka.

Upozornenie na porušenie zákona dostalo aj Rádio VIVA z dôvodu, že niektoré dni nevyužívalo frekvenciu 90,0 MHz Medzilaborce, 92,8 MHz Ružomberok, frekvenciu 92,9 MHz Prievidza a frekvenciu 96,1 MHz Nitra na účely, na ktoré mu boli pridelené.

Rada zároveň udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby GOLEM TV spoločnosti GOLEM TECH.