Markíza hrozí, že zákazníci UPC jej programy od 1. júla nenaladia

Markíza hrozí, že zákazníci UPC jej programy od 1. júla nenaladia Foto: Markíza

Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA dnes oznámila, že s účinnosťou od 1. júla 2023 vyprší rámcová zmluva so spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, na základe ktorej má spoločnosť UPC udelený súhlas na retransmisiu televíznych programov skupiny Markíza, ako aj na poskytovanie ďalších doplnkových služieb. Od toho dňa UPC stratí právo distribuovať televízne stanice skupiny Markíza a poskytovať súvisiace doplnkové služby.

"Skupina Markíza vyjadruje poľutovanie nad tým, že približne 134-tisíc zákazníkov UPC stratí prístup k jej TV staniciam Markíza, Doma a Dajto. Aj naďalej však zostáva otvorená rokovaniam o korektnom predĺžení zmluvy, čo by odvrátilo úplné odpojenie staníc Markízy pre zákazníkov UPC," píše v tlačovej správe Markíza.

„Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, žiaľ, zatiaľ sme nedospeli k dohode. Vyzývame UPC, aby pokračovali v rokovaniach a nenechali svojich 134-tisíc zákazníkov bez prístupu ku kanálom skupiny Markíza. Vždy sa snažíme o férovú dohodu a operátorom ponúkame transparentné a porovnateľné podmienky. Tieto boli všetkými ostatnými operátormi akceptované. Mrzí nás, že práve UPC zatiaľ nepristúpilo na našu štandardnú ponuku a neuzavrelo s nami zmluvu, ktorá by reflektovala návrhy dvoch ponúk na jeden rok alebo tri roky. Dúfame, že

UPC záleží na dostupnosti porovnateľných služieb pre ich zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ skupiny Markíza Matthias Settele.

Čo na to UPC?

„Spoločnosť UPC pokračuje v rokovaniach s vysielateľom TV Markíza o novej zmluve. Zo strany Markízy ide o bezprecedentný nátlak (nielen mediálny), nasledujúci len 2 dni po zaslaní zmluvy na podpis, v ktorých neakceptovala žiadne z našich pripomienok,“ povedal pre Omediach.com ovorca UPC Jaroslav Kolár. „Prijatie požiadavky Markízy o 35% medziročné zvýšenie platieb za jej stanice by znamenalo výrazné zvýšenie cien pre zákazníkov, čomu sa snažíme zabrániť. K tomu tlak na vyradenie českých staníc a požiadavka zakázať divákom preskakovanie reklám v archíve, potvrdzujú záujem Markízy zvyšovať svoje zisky na úkor zákazníkov a ísť proti záujmom slovenských divákov,“ dodal Kolár.
UPC verí, že sa takýmto správaním “rodinnej televízie” budú zaoberať príslušné orgány, najmä Protimonopolný úrad.

Markíza odmieta, že by neprávom či neúmerne navyšovala poplatky za svoje televízne stanice.
„Poplatky za naše kanály vychádzajú z ich hodnoty. Zároveň sme partnerov dlhodobo a priebežne informovali a informujeme o postupnom zvyšovaní cien, až kým nedosiahneme férovú trhovú odplatu, odzrkadľujúcu prínos našich staníc pre ponuku operátorov. Zároveň im poskytujeme možnosť uzatvárať s nami dlhodobé kontrakty a pripraviť pre ich zákazníkov balíčky a služby, ktoré je možné ponúkať na dlhšie obdobie,“ povedal Settele.