Verejná výzva - Zastavme únos RTVS - má už desaťtisíce podpisov

Verejná výzva - Zastavme únos RTVS - má už desaťtisíce podpisov

Kontroverzný návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase z dielne Martiny Šimkovičovej vyvolal vlnu kritiky zo strany odborníkov, opozície, pracovníkov a spolupracovníkov RTVS ale aj bežných ľudí. Návrh, ktorý slúži na ovládnutie RTVS vládnou mocou, je v pripomienkovom konaní. Nesúhlas môžte vyjadriť aj vo verejnej výzve, ktorú zorganizovali mimovládne organizácie - je to list Európskej komisii a Európskemu parlamentu, v ktorom mimovládne organizácie upozorňujú na ohrozenie základných pilierov slobody slova a demokracie. Výzvu už podpísalo viac ako 20 tisíc ľudí. Prinášame celý text výzvy aj link, kde ju môžte podpísať:

Vážená Európska Komisia,
Vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu,

Ako zástupcovia občianskej spoločnosti na Slovensku si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Sme presvedčení, že sloboda tlače je jeden zo základných pilierov právneho štátu a hodnôt, na ktorých stojí Európska únia. Slobodné a od štátnej moci nezávislé verejnoprávne médiá sú nevyhnutným predpokladom funkčnej demokracie, v ktorej majú občania ako pôvodcovia moci prístup k nemanipulovaným informáciám o činnosti politikov.

Odporúčame aj: Takmer 200 novinárov podpísalo vyhlásenie: Podporujeme kolegov a kolegyne v RTVS

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že navrhované znenie zákona zásadným spôsobom ohrozuje vyššie pomenované ideály. Ako problematické vnímame najmä nasledujúce kroky:

Možnosť odvolania generálneho riaditeľa bez udania dôvodu
Zmena zloženia Rady RTVS a spôsobu jej voľby,
Zmena voľby generálneho riaditeľa,
Vznik nového orgánu – Programovej rady, ktorá bude môcť zasahovať do spravodajstva

Takúto zmenu zákona považujeme za nástroj na politické ovládnutie verejnoprávnej televízie a rozhlasu vládnou mocou.
Zároveň máme za to, že je v príkrom rozpore

so zárukami nezávislého fungovania poskytovateľov verejnoprávnych médií podľa čl. 5 návrhu Európskeho aktu o slobode médií (European Media Freedom Act) , ktorý nedávno schválil Európsky parlament
so slobodou prejavu chránenou čl. 11 Charty základných práv EÚ,
s odporúčaniami Európskej komisie v Správe o právnom štáte na Slovensku z roku 2023, ktorá obsahovala odporúčanie posilniť redakčnú nezávislosť RTVS

Vyzývame Vás, aby ste naďalej pozorne sledovali vývoj na Slovensku v oblasti právneho štátu a slobody médií, verejne vyjadrili kritický postoj k uvedenému návrhu zákona a zvážili potenciálne kroky nevyhnutné na ochranu právneho štátu na Slovensku.

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu
Katarína Batková, VIA IURIS
Michal Piško, Transparency International Slovensko
Lukáš Diko, ICJK
Dušan Zachar, INEKO
Rasťo Kužel, MEMO 98

Výzvu môžte podporiť podpisom tu: https://www.mojapeticia.sk/campaign/zastavme-unos-rtvs/1122f862-62d8-461b-b368-f1a5c4c3d026

Zaujíma vás zákulisie médií, sledujte nás aj na Facebooku a na Instagrame