Redaktori Markízy vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Redaktori Markízy vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Na dnešný striktný nesúhlas vedenia Markízy s požiadavkami reagovali popoludní nespokojní zamestnanci a spolupracovníci Markízy vyhlásením štrajkovej pohotovosti a to presne od 16:00:

Foto: Michal Kovačič

Vo vyhlásení žiadajú, aby sa vedenie najneskôr do piatich dní písomne zaviazalo, že "zabezpečí nepretržité dodržiavanie uspokojivých pracovných podmienok členov redakcie spravodajstva tak, ako ich predpokladajú ustanovenia interných smerníc" a ďalších dokumentov – pracovných zmlúv a zákonných ustanovení.

Odporúčame aj: Vedenie Markízy reaguje na výzvu stovky zamestnancov: Nemienime ustupovať ultimátam

Zároveň žiadajú verejne deklarovať, že vedenie zabezpečí plnenie nasledujúcich povinností:

1. „Politické témy, spravodajské a publicistické relácie vysielame slobodne, objektívne, nestranne a vo verejnom záujme bez ohľadu na to, či sa v nich aktuálna vládna moc ukáže pozitívnom alebo negatívnom svetle,“ pomenovali zamestnanci záväzok, ktorý má vedenie podpísať.
2. Záväzok, že budú môcť klásť aj kritické otázky. „Je novinárskou povinnosťou klásť aj otázky, ktoré respondentom nie sú príjemné, lebo smerujú na ich politické rozhodnutia, motivácie a väzby. Ak respondent pred odpoveďou uteká alebo na novinára útočí, máme povinnosť pravdivo o takýchto reakciách informovať.“
3. V spravodajstve nebude dochádzať k neštandardným a mimoriadnym zásahom do obsahu už schválených reportáží pripravených na odvysielanie.


Ak vedenie nesplní ich požiadavky, sú odhodlaní ísť do štrajku.

Nesúhlas je vidieť aj vo vysielaní. Nespokojní redaktori sa dnes prihovárajú divákom v čiernom oblečení. Rovnako v čiernom chodili pred pár týždňami aj zamestnanci RTVS, na protest proti novému zákonu, ktorým sa ruší existujúca RTVS. V štrajkovej pohotovosti sú už dva týždne.

Zaujíma vás zákulisie médií, sledujte nás aj na Facebooku a na Instagrame