TA3 a TASR získali od ministerstva zdravotníctva dotáciu 130 tisíc eur

TA3 a TASR získali od ministerstva zdravotníctva dotáciu 130 tisíc eur

Súkromnej TA3 sa podarilo z dotačného fondu určeného na protidrogové aktivity na rok 2013 získať spolu približne 80 tisíc na spoty a krátke filmy a Tlačovej agentúre SR 49 tisíc eur na web.

 

 

Štátom dotovaná Tlačová agentúra a súkromná televízia TA3 patria medzi úspešných žiadateľov, ktorým sa podarilo získať nemalú štátnu dotáciu z fondu Ministerstva zdravotníctva na protidrogové aktivity v roku 2013. V porovnaní s ostatnými žiadateľmi, ktorí získali podporu, TA3 a TASR patria medzi tých, ktorí získali najvyššiu sumu. Najvyššia možná podpora bola 50 tisíc eur, pričom na podporu na všetky projekty sa rozdávalo spolu 515 tisíc eur. TA3 získala podporu na dva projekty.

Dotáciu vo výške 46 930 eur získala televízia TA3 na projekt s názvom "Edukačné videá – krátke filmy."

Ďalších 33 060 eur získala TA3 na projekt „Spotová kampaň – propagácia Národnej protidrogovej stratégie SR a seminára pre verejnosť."

Podrobnosti projektov v zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv nie sú známe.

TASR získala od ministerstva zdravotníctva dotáciu 49 tisíc eur. Dotácia je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s projektom nebudotrokdrog.sk. Web s týmto názvom si TASR registruje. Predmetom zmluvy je aj záväzok TASR spolufinancovať projekt v sume 112 tisíc eur z vlastných zdrojov vo výške najmenej 5 percent zo schválenej sumy.

Pokúšame sa získať podrobnosti o projektoch.