Súd vydal ďalšie predbežné opatrenie, ktorým zakázal vysielanie Dr.Ludského

Súd vydal ďalšie predbežné opatrenie, ktorým zakázal vysielanie Dr.Ludského JOJ.sk

Po mesiaci vydal súd druhé predbežné opatrenie v prípade kauzy Dr.Ludského. Autori literárnej predlohy si budú vymáhať náhradu škody.

 

 

Podľa informácií Omédiách.com Okresný súd Bratislava III v spore ohľadom autorstva k seriálu Dr. Ludsky vydal predbežné opatrenie, ktorým nariaďuje spoločnosti MAC TV (JOJ), aby sa „zdržala konania, ktorým by dochádzalo k verejnému prenosu audiovizuálnych diel tvoriacich druhú sériu televízneho seriálu Dr. Ludsky."

Je to už druhé predbežné opatrenie súdu týkajúceho sa seriálu o dr. Danielovi Ludskom. Okresný súd Bratislava III vydal začiatkom októbra prvé predbežné opatrenie, ktorým pozastavil vysielanie a šírenie druhej série Dr. Ludského Slovenskou produkčnou - spoločnosťou, ktorá zabezpečuje výrobu programov pre televíziu JOJ. V októbri rozhodol, že ju nesmie nielen vysielať, ale ani predať sublicenciu tretej osobe. Televízia nasadila druhú sériu seriálu o súdnom znalcovi Ludskom, ale pod novým názvom Dr. Dokonalý. Ten sa vysiela stále.

Žalobu podali Stano Dančiak ml. a Roman Olekšák, autori literárnej predlohy, ktorí pôvodne na základe zmluvy pripravili aj scenáre k prvej sérii. Pri druhej sérii s nimi Slovenská produkčná už dohodu neuzavrela a scenáre písali iní autori, bez toho, aby od pôvodných autorov pýtali súhlas.

„Predbežnými opatreniami sme sa snažili predísť porušeniu našich práv, keďže TV JOJ žiadnym spôsobom nezareagovala ani na upozornenia, ktoré sme jej zaslali pred tým, než sme sa rozhodli riešiť vec súdnou cestou," povedali pre Omédiách.com Dančiak a Olekšák. Sú presvedčení, že TV JOJ stále vysiela druhú sériu Dr. Ludského. „Na tejto skutočnosti nič nemení ani to, že formálne zmenili názov druhej série. Vysielajú seriál bez toho, aby boli náležite vysporiadané práva na vysielanie, ktoré sa viažu k nami vytvorenej literárnej predlohe tohto seriálu," tvrdia autori. „Takýto stav považujeme za porušenie našich autorských práv, ktorý navyše zakladá aj nárok na náhradu škody, ktorého sa budeme domáhať."

V rámci lehoty uvedenej v predbežnom opatrení podajú na súde žalobu, na základe ktorej bude súd rozhodovať vo veci samej.

Požiadali sme o stanovisko JOJ, televízia sa nevyjadrila.