Najvyšší súd potvrdil pre Markízu pokutu 16 tisíc eur, hrozia jej ďalšie

Najvyšší súd potvrdil pre Markízu pokutu 16 tisíc eur, hrozia jej ďalšie

Najvyšší súd potvrdil prvú zo sankcií, ktoré licenčná rada uložila v súvislosti s vysielaním audiotextových súťaží.

 


Rada pre vysielanie a retransmisiu minulý rok uložila televízii Markíza nie malú finančnú pokutu 16 000 eur za porušenie zákona pri vysielaní audiotextových súťaží Sexy výhra dňa 11. a 20. januára 2013 a Akčná výhra dňa 30. marca a 1. mája 2013 na DAJTO.
Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie rady, o rozsudku informuje samotná rada.

 

Odporúčame aj: Licenčná rada varuje divákov pred podvodnými televíznymi súťažami

Rada sankciu vysielateľovi uložila za porušenie paragrafu, ktorý ukladá povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu, pretože obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštrukcie o spôsobe riešenia zadaných úloh. „Pri dodržaní zadania príkladu, tak ako ho prezentovala moderátorka počas hry, nebolo možné dospieť k výsledku, ktorý označil vysielateľ za správny, a príklad bol fakticky neriešiteľný," píše rada.

Rada vydala v súvislosti s vysielaním audiotextových súťaží zatiaľ päť rozhodnutí o uložení sankcie – štyroch pokút v celkovej výške 32 000 eur a jedného upozornenia na porušenie zákona; voči vysielateľom vedie niekoľko správnych konaní. Všetky pokuty boli uložené vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spoločnosť sa na Najvyšší súd odvolala voči viacerým rozhodnutiam.

Požiadali sme o stanovisko televíziu Markíza, k rozhodnutiu sa nevyjadrila.