Rada opäť pokutovala reality šou, najviac sa ušlo JOJ

Extrémne prípady Foto: JOJ Extrémne prípady Foto: JOJ

Na včerajšom rokovaní Rady pre vysielanie a retransmisiu padali sankcie za relácie Extrémne rodiny, Extrémne prípady aj Farmár hľadá ženu.

 

 

Najviac pokút sa ušlo JOJ. Pokutu 3 319 eur dostala televízia za upútavky na program Farmár hľadá ženu z augusta minulého roka, kde bolo zobrazené násilie.
Ďalších 3 319 za neslušnú upútavku na Extrémne prípady. A 1 500 eur za nedodanie súvislého záznamu z vysielania programu Extrémne rodiny.

Licenčná rada včera dala televízii Joj pokutu vo výške 3 319 eur aj za to, že v auguste minulého roka nesplnila zákonný limit určený na vysielanie pre sluchovo a zrakovo postihnutých na JOJ plus.

A dve pokuty po 3 319 eur dostal vysielateľ za to, že 23. augusta a 2. septembra vysielal na Joj plus viac reklamy, ako je povolený zákonný limit 12 minút za hodinu.

Rovnakú sankciu dostala aj televízia Markíza. 

Zároveň včera rada začala voči súkromným vysielateľom viacero správnych konaní: voči Markíze v súvislosti s označením sponzora vo Farme, tri správne konania voči JOJ v súvislosti s prerušovaním programu reklamou a nesprávnym označením programu podľa vekovej vhodnosti. A jednu za nedodanie záznamu vysielania.