Marián Tkáč: Chceme TV Maticu

Marián Tkáč: Chceme TV Maticu Foto: RTVS

Matica slovenská, ktorá ročne dostáva od štátu dotáciu 1,5 milióna, má stále málo. Ak by mala viac, jej predseda by rád spustil vlastnú televíziu. Povedal predseda Matice Marián Tkáč v relácii Večera sa Havranom.

 


Na otázku moderátora: „Keby ste mali toľko peňazí, koľko by ste v Matici chceli mať, čo by ste v Matici robili?" Tkáč odpovedal bez zaváhania: "Mali by sme televíziu TV Matica."
Tkáč nie je spokojný s vysielaním RTVS, myslí si, že nie je dostatočne informačná, kultúrna, vzdelávacia a národná, ako jej to ukladá zákon, ale skôr zabávajúca.

 

Ako by vyzerala TV Matica? „Vzdelávali by sme mimoškolsky národ. Vysielali by sme osvetu, slovenské rozprávky, lebo naše deti nemajú prístup k slovenským rozprávkam, lebo televízie vysielajú české," povedal Tkáč, podľa ktorého ani Slovenský rozhlas nevysiela rozprávky, ako kedysi vysielal.
RTVS vysiela rozprávky na STV cez víkend, cez pracovné dni dopoludnia a pre program pre deti je vyčlenený priestor aj každý pracovný deň večer na Dvojke. Od roku 2010 v rámci Slovenského rozhlasu vysiela internetové Rádio Junior, určené pre deti. 7 dni v týždni vysiela rozprávkové hry, povesti, krátke rozprávky, čítania na pokračovanie , dobrodružné hry, životopisné hry, muzikály, programy pre deti.

Matica chce, aby RTVS presadzovala štátnu politiku

Matica už dlhodobo nie je spokojná s tým, aké má postavenie RTVS. Chce, aby bola štátna. V roku 2012 prijali matičiari takéto vyhlásenie: „Štát musí mať dosah na obsah vysielania verejnoprávnych médií v záujme šírenia a presadzovania štátnej politiky vo všetkých oblastiach. Jasne treba vymedziť miesto a zaradenie (podriadenie) verejnoprávnych médií v záujme šírenia objektívnych informácií. Ak sú platené štátom, musia šíriť jeho politiku a zastávať záujmy štátu. Vláda je predsa povinná zabezpečiť dostatok relevantných a pravdivých informácií pre obyvateľov."

Záznam diskusie na RTVS a reportáž, kde už matičiari používajú označenie TV Matica.