Redaktori zrušených Reportérov zverejnili otvorený list

Redaktori zrušených Reportérov zverejnili otvorený list Reprofoto RTVS

Šesť redaktorov Reportérov a ich šéf Pavol Fejer dnes zverejnili Otvorený list, v ktorom kritizujú rozhodnutie vedenia RTVS zrušiť reláciu Reportéri a nesúhlasia ani so stanoviskom, v ktorom vedenie kritizovalo ich prácu.  

 

 

Vážený pán predseda, vážení členovia Rady RTVS,

obraciame sa na vás v súvislosti s rozhodnutím generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka pozastaviť vysielanie relácie Reportéri a presunúť jej redaktorov do celkom inak koncipovanej relácie Občan za dverami. Toto rozhodnutie nás zaskočilo, sklamalo a nesúhlasíme s ním. Zdôrazňujeme pritom, že spomínané rozhodnutie nám generálny riaditeľ oznámil na vôbec prvom oficiálnom stretnutí s redakciou relácie Reportéri po svojom zvolení do funkcie. Súčasne sa ohradzujeme proti oficiálnemu stanovisku RTVS, ktoré sa týka dôvodov pozastavenia relácie. Medializované tvrdenia považujeme za nekorektné a faktami nepodložené.

Sme presvedčení, že Reportéri ako posledná investigatívna relácia na slovenskom mediálnom trhu má svoje nezastupiteľné miesto v programovej štruktúre RTVS. Myslíme si tiež, že pozastavenie relácie Reportéri môže ohroziť napĺňanie úloh verejnej služby RTVS, ako ich definujú Zákon o RTVS a Štatút RTVS. Jej pozastavenie podľa nás poškodí reputáciu RTVS, čomu nasvedčujú aj reakcie odbornej a laickej verejnosti na toto rozhodnutie.

Investigatívna žurnalistika so sebou prináša riziko nespokojnosti tých, na ktorých konanie poukazuje. Zdôrazňujeme, že takmer všetky sťažnosti adresované Rade pre vysielanie a retransmisiu v uplynulých troch rokoch sa ukázali ako neopodstatnené.

Žiadame preto Radu RTVS, aby prerokovala rozhodnutie generálneho riaditeľa RTVS a vyzvala ho na prehodnotenie tohto kroku. Sami sme v minulosti opakovane upozorňovali na neuspokojivé podmienky pre výkon našej práce. Zdôrazňujeme, že zo strany nového vedenia absentovala koncepcia či návrhy na zmeny v doterajšom fungovaní relácie. Na výzvu sme predložili viacero konkrétnych návrhov na zlepšenie, no spätnú väzbu sme nedostali.

Relácia, ktorá za svoju doposiaľ trinásťročnú existenciu získala desiatky ocenení v novinárskych súťažiach, si bezpochyby zaslúži serióznejšie zhodnotenie a verejnosť by o ňu nemala byť ukrátená.

Odporúčame aj: Ku kritike zrušenia Reportérov sa na facebooku pridávajú aj redaktori spravodajstva

Redakcia relácie Reportéri:

Ivan Brada
Pavol Fejér
Soňa Gyarfašová
Lýdia Kokavcová
Juraj Mravec
Tomáš Mrva
Katarína Začková

Na vedomie: Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS
Juraj Rybanský, riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky