V spote Aliancie za rodinu účinkuje moderátorka RTVS

V spote Aliancie za rodinu účinkuje moderátorka RTVS

Aliancia za rodinu je pobúrená, že televízie odmietli vysielať jej spot. Aktualizované o stanovisko RTVS.

 


Dnes sa spot objavil na youtube. Hrá v ňom moderátorka hlavného spravodajstva RTVS Natália Žembová, ktorá je momentálne na rodičovskej dovolenke. „Adamko, prišli tvoji noví rodičia," hovorí Žembová v spote, ktorý odmietli vysielať Markíza, JOJ aj RTVS. 

 Odporúčame aj: V spote Aliancie, ktorý odmietli televízie, vystupuje homosexuálny pár

Foto: RTVSŽembová bola naposledy v RTVS moderátorka hlavných správ. Aktuálne je zamestnankyňa RTVS na rodičovskej dovolenke. Minulý rok sa podieľala na príprave náboženskej relácie RTVS Orientácie.

Zamestnancom aj spolupracovníkom vystupovanie v reklame takazujú dve normy: zákon o vysielaní a retransmisii aj Štatút programových pracovníkov RTVS.

Podľa štatútu programových pracovníkov, ktorý platí pre zamestnancov aj externých spolupracovníkov RTVS, účinkovanie v reklame je neprípustné ako vo zvuku a v obraze, tak i v texte, pretože je v priamom rozpore so zákonom o vysielaní a retransmisii.

Podľa zákona vo vysielaní nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politicko-publicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku.

Aktualizácia o stanovisko RTVS (18. januára 2015)

Podľa stanoviska RTVS Natália Žembová je interným zamestnancom RTVS. Aktuálne čerpá rodičovskú dovolenku.

O jej účinkovaní v predmetnom spote RTVS nemala vedomosť. "Aktuálne sa podrobne zaoberáme detailnou analýzou skutočností tohto prípadu. Akékoľvek závery by boli v tejto chvíli predčasné," reagovala RTVS pre Omédiách.com

"Legislatívny rámec ako aj štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS túto oblasť upravuje v nezmenenom znení už niekoľko rokov. Keďže ide o personálnu záležitosť, nebudeme sa k nej bližšie vyjadroovať," povedala pre Omédiách.com manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou RTVS Dominika Šulková.

Požiadali sme o stanovisko aj Žembovú.