Tuchscher je novým šéfom Slovenského združenia pre značkové výrobky

Tuchscher je novým šéfom Slovenského združenia pre značkové výrobky

06.05.2014 10:23 | Ľudia | mk

Ochrana pred falšovanými výrobkami, uvádzanie inovatívnych technológií na trh, spoločenské záväzky známych značiek voči spotrebiteľom a  aktívna účasť na tvorbe legislatívy. To sú témy, v ktorých chce byť v budúcnosti viac viditeľné Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV).

 

 

Združenie očakáva, že tento cieľ sa podarí naplniť Ľubomírovi Tuchscherovi, ktorý bol menovaný novým riaditeľom povereným vedením združenia. V tejto pozícii chce nadviazať na prácu Dušana Pleška.

SZZV zastupuje lídrov trhu s rýchloobrátkovými výrobkami.

„Našim záujmom je posilniť pozitívne vnímanie značkových výrobkov, ich výrobcov a dovozcov na slovenskom trhu. Očakávame, že nadviažeme na realizované projekty a v budúcnosti dokážeme ešte lepšie a efektívnejšie chrániť záujmy našich členov," povedal predseda predstavenstva združenia Jozef Polievka.

Združenie od roku 2012 projektovo spolupracuje s agentúrou Neopublic Porter Novelli a prostredníctvom tejto agentúry aj s Tuchscherom. „Združenie má vybudované veľmi dobré vzťahy s oficiálnymi autoritami. Chceme tieto vzťahy ďalej rozvíjať a zároveň budovať intenzívnejšie vzťahy so širokou verejnosťou, ktorá veľmi málo pozná aktivity výrobcov a dovozcov značkových výrobkov," povedal Tuchscher.

Ľubomír Tuchscher pôsobí v oblasti externých vzťahov a komunikácie od roku 2004. Viedol externú komunikáciu Slovenského plynárenského priemyslu, riadil vzťahy s verejnosťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a od roka 2012 pôsobí ako senior konzultant agentúry Neopublic Porter Novelli.

SZZV je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. CSZZV vzniklo v roku 1996, má 17 členov a je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií.Najčítanejšie