Médiá zabúdajú na konflikt záujmov kvôli Pente

Médiá zabúdajú na konflikt záujmov kvôli Pente Foto: Omédiách.com

Ak chce byť redakcia korektná ku svojim čitateľom, mala by pri článkoch týkajúcich sa aktivít a biznisu svojho majiteľa upozorniť, že Penta je zároveň aj vlastníkom média. Poznámku s približne týmto textom: „Vydavateľstvo vlastní spoločnosť News and Media Holding patriaca k finančnej skupine Penta," dáva pravidelne pod články Trend, ale nie vždy. Ako je to u iných médií? Pokračovanie.