Reakcia na rozhodnutie RPR pri kampani Slovensko potrebuje dobrých otcov

28.02.2014 17:41 | Tlačové správy | Profitmedia, Centrum Slniečko

Spoločnosť Profitmedia a Centrum Slniečko nesúhlasia s rozhodnutím Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, ktorá označila rozhlasový spot "„Slovensko potrebuje dobrých otcov" za neetický. Tu je ich reakcia, ktorú zaslali Rade pre reklamu.

Vážená pani riaditeľka, vážená Rada pre reklamu,

je nám naozaj úprimne ľúto, že kampaň Slovensko potrebuje dobrých otcov, ktorá vznikla s cieľom predovšetkým verejne oceniť hodnoty dobrého otcovstva pre jednotlivca, rodinu, komunitu a celú spoločnosť, ako aj spopularizovať oslavy Dňa otcov na Slovensku, bola dvoma sťažujúcimi sa fyzickými osobami mylne pochopená. Všetky posolstvá a komunikáty kampane nájdete na www.dobriotcovia.sk [1].

Dovoľujem si prízvukovať, že už za pilotný ročník kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" prevzala pani Mariana Kováčová, riaditeľka n.o. Centrum Slniečko, TOP prestížne ocenenie v SR - Krištáľové krídlo v sekcii Filantropia za rok 2013, ktoré je dostatočným potvrdením jej spoločenskej adekvátnosti, potrebnosti a celospoločenskej významnosti. Okrem toho v prílohe prikladáme celý výskum, na základe ktorého boli aktuálne predmetné zistenia komunikované. Nájdete tam všetky potrebné informácie.

V ďalšej časti našej odpovede prikladáme odborné vyjadrenie právničky k predmetnej záležitosti: "Z textu sa nedá vôbec vyhodnotiť, že by násilie páchali len otcovia. To nie je posolstvom kampane, ani táto informácia z nej nevyplýva. Naopak vyzdvihuje sa úloha otcov ako dôležitých osôb v živote detí. Deti, ktoré zažívajú násilie, predsa majú svojich rodičov, ktorí ich majú chrániť a pomáhať im v ich harmonickom a všestrannom vývoji a raste. Celá reklama aj aktivity spojené s touto kampaňou boli formulované pozitívne ako pozitívny a motivujúci stimul na vyzdvihnutie fenoménu otcovstva. Informačná kampaň bola orientovaná na pozdvihnutie vedomia o právach detí a ich prežívanie a dôležitý význam otcov v ich živote. V iných kampaniach tento fenomén nastavujeme a prezentujeme spoločnosti z iného uhla pohľadu.

Preto nevidíme v ničom porušenie akýchkoľvek etických a právnych noriem. Je nespochybniteľným faktom, že pokiaľ ide o násilie v rodine, páchateľmi sú v prevažnej väčšine muži a celá agenda ochrany ženských práv je založená na tejto skutočnosti a tvorí súčasť politík EÚ a ich krajín. Zistenia toho druhu sú súčasťou výsledkov priloženého výskumu. No aj napriek tomu táto informácia nebola posolstvom kampane. Nezisková organizácia Centrum Slniečko je akreditovaný subjekt a mimovládna organizácia, ktorá sa venuje pomoci deťom a obetiam násilia na základe zákona 305/2005 Z.z. vyše 14 rokov a má pozitívnu reputáciu. Podobne ako Profitmedia, s.r.o., ktorá sa systematicky od svojho vzniku venuje filantropii a CSR v spolupráci s MVO. Viac na www.centrumslniecko.sk [2] a www.profitmedia.sk [3].

Kampaň bola prejavom spoločenskej angažovanosti a práva slobodne prezentovať názory a ovplyvňovať mienku verejnosti tak, ako to robia aj iné - aj otcovské organizácie - ZDÔRAZŇUJEME: V SNAHE POZITÍVNE OVPLYVNIŤ SPOLOČNOSŤ A NIKOMU NEKLÁSŤ VINU ZA TENTO STAV. Spôsob, akým sme prezentovali naše názory, bol podľa nás etický a v ničom sme nemohli vyvolať uvedené predpoklady. Oznamovateľ tohto podnetu disponuje rovnakými možnosťami a právami, ktoré aj využíva, a do ktorých mu obdobnými sťažnosťami alebo podaniami nikto z nás nezasahuje, i keď s nimi nie vždy súhlasíme. Preto žiadame, aby sme ani my v našej činnosti neboli týmto spôsobom rušení a bola zachovaná pluralita názorov a ich prezentácií, kedy našou prezentáciou nemôže byť nikto objektívne dotknutý."


S úctou
za Centrum Slniečko, n.o. - Mgr. Mariana Kováčová, riaditeľka
a za Profitmedia, s.r.o. - Ing. Silvia Struhárová, PhD. riaditeľkaNajčítanejšie