Bábkarská Bystrica Tour 2018 spojí banskobystrický kraj s bábkovým divadlom Foto: BB

Bábkarská Bystrica Tour 2018 spojí banskobystrický kraj s bábkovým divadlom

05.10.2018 11:52 | Filmy | TS

Od 5. do 9. októbra sa v Banskej Bystrici a 6 ďalších obciach Banskobystrického kraja uskutoční 21. ročník najväčšieho festivalu bábkového divadla na Slovensku.

 

Bábkarská Bystrica TOUR 2018 ponúka predstavenia pre detské a dospelé publikum, scénické diala viac než 100 umelcov a umelkýň, zaujímavé sprievodné a paradivadelné aktivity, platformu pre rodiny s deťmi v Divadelnom šapite a iné inšpirácie bábkodivadelného sveta.

Od roku 2010 sa festival delí na dva impulzy. Program pre detských divákov a diváčky je združený pod názvom Prvý impulz a prináša predstavenia a akcie pre deti rôznych vekových kategórií, od batoliat po teenagerov a teenagerky. Následne pokračuje Druhý impulz, ktorý sa venuje bábkovému, objektovému a pohybovému divadlu pre dospelých.
Špeciálny impulz tvorí línia TOUR, ktorá od r. 2016 prináša medzinárodné bábkodivadelné produkcie na vidiek Banskobystrického kraja. Tento rok pôjde o predstavenia v 6 obciach mimo Banskej Bystrice: Hornom Tisovníku, Zemianskom Vrbovku, Pohronskom Bukovci, Ladomerskej Vieske, Hriňovej a Hrochoti.

V rámci hlavného programu festival uvedie 22 predstavení v podaní 19 súborov z 9 krajín sveta – Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Talianska, Holandska, Francúzska, Bieloruska a Brazílie. Hostia z Brazílie a Bieloruska vôbec po prvýkrát v histórii festivalu pricestujú do Banskej Bystrice.

Program Prvého impulzu (5. – 7. október) je zostavený zo 16 predstavení. „Zámerom je prezentovať tvorbu nekomerčného charakteru pre všetky vekové kategórie, od batoliat po tínedžerov. Tvorbu, ktorá ponúka divadelné produkcie mimo tendenčných a zaužívaných stereotypov divadla pre deti, poukazuje na tvorivé línie, ktorými sa divadlá vyhýbajú klišé.“ uvádza k predstaveniam Prvého impulzu riaditeľka festivalu a členka dramaturgickej rady Iveta Škripková.

Týmto spôsobom sa pre rok 2018 vyprofilovali tri oblasti predstavení pre deti:
„Od r. 2012 špeciálnu líniu tvoria predstavenia pre najmenších, tzv. batoláriá. Brazílsky súbor Grupo Sobrevento zo Sao Paula uvedie predstavenie Moja záhrada pre deti od 6 mesiacov, v premiére pre deti v Banskej Bystrici a v repríze pre deti v Hriňovej. Slovenské zoskupenie Odivo uvedie predstavenie inšpirované vzduchom a vetrom Aero, venované deťom od 18 mesiacov. Bábkové divadlo na Rázcestí, ktoré je hlavným organizátorom festivalu, sa tvorbe pre batoľatá kontinuálne venuje od r. 2011. Na programe festivalu uvedie svoje najmladšie batolárium Hmatuláci, pre divákov a diváčky od 15 mesiacov. Všetky tri predstavenia sa konajú na scéne BDNR.“ Uviedla k programu pre batoľatá dramaturgička Monika Tatarková.

Druhú líniu tvoria neštandardné divadelné experimenty pre deti, využívajúce rôznorodé techniky bábkového a objektového divadla, hry svetla a tieňa, pohyb, živú hudbu a animáciu. „Západné súbory sa vyslovene špecializujú na tieňové divadelné produkcie. K vyzretým súborom s dlhoročnou tradíciou v tejto oblasti sa radí taliansky súbor L´assina sull´isola. Uvedie sa s novou

 

 

 

produkciou BZZ - operkou so živou muzikou. Tutu holandského súboru Lichtbende je experimentálne, tieňové, technicky dokonale zvládnuté predstavenie, podporené živou muzikou a unikátnym spôsobom svietenia starobylými lampami. Táto inscenácia očarila publikum na viacerých kontinentoch.“ uviedla riaditeľka Iveta Škripková.
V tretej línii sa objavujú známe príbehy autorov a autoriek svetových mien v podaní profesionálnych divadiel spravovaných mestom, alebo samosprávou. „Ide o pomerne častú metódu dramaturgie v bábkových divadlách. Uvedené produkcie odrážajú túto prax, ich kvalita tkvie vo výslednom inscenačnom a režijnom spracovaní. Tvorivý tím využíva invenčne všetky možnosti bábkového divadla, predstavenia zasiahnu publikum svojím emotívnym režijným a výtvarne efektným spracovaním.“ Na scéne Štátnej opery v Banskej Bystrici sa predstaví poľské divadlo Banialuka z Bielsko-Bialej. Uvedie historický príbeh so súčasnými presahmi Kráľ Matej Prvý, na motívy knihy J. Korczaka. Svetoznáma rozprávka o Dlhom, Širokom a Bystrozrakom pricestuje z Divadla Loutek Ostrava a predstaví technologicky invenčné marionetové bábky
a sošné objekty. Gomeľské bábkové divadlo z Bieloruska uvádza dadaisticko-expresívne podanie svetovej klasiky z pera nemeckého spisovateľa W. Buscha o dvojici psíkov Pliš a Plum.
„Programový profil detskej časti festivalu uzatvárajú hry, ktoré sme nazvali hry prvého kontaktu. Ide o produkciu založenú na čare bábok Loutkovište/Bábkohrisko, v podaní českého zoskupenia Waxwing Company, ktorá sa predstaví v rámci TOURu v Zemianskom Vrbovku. Osobnostné kúzlo českého bábkara, rodeného komedianta Víťu Marčíka, rozhodne upúta divákov a diváčky v Pohronskom Bukovci a Ladomerskej Vieske, kam pricestuje so známym príbehom o princovi Babjajovi. Do tejto línie radíme aj prezentáciu študentskej tvorby Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU v podobe inscenácie Gerda, ako prvý kontakt študentov/študentiek s festivalom.“ Uzavrela program Prvého impulzu riaditeľka festivalu Iveta Škripková.
ZMENA PROGRAMU. V pondelok 1.10. informoval súbor Waxwing Company, že z vážnych zdravotných dôvodov nebude môcť participovať na programe festivalu. Namiesto plánovanej produkcie Loutkovište/Bábkohrisko, ktorá sa mala uskutočniť 6. 10. v Zemianskom Vrbovku zahrá domáce Bábkové divadlo na Rázcestí predstavenie M. Gusńiowská: Dobrú chuť, vlk, v réžii Mariána Pecka.
Druhý impulz sa koná v dňoch 8. a 9. októbra a prináša 6 inscenácií bábkových a alternatívnych divadiel zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska a Francúzska, ktoré sa venujú tvorbe pre dospelých divákov a diváčky. „V Druhom impulze festival presadzuje cieľ: prelomiť predsudky voči bábkovému divadlu pre túto vekovú kategóriu, emancipovať a šíriť tento typ tvorby a repertoár pre dospelých. Program tvorí šesť predstavení, ktoré z nášho pohľadu reprezentujú súčasné línie tvorby pre dospelých v oblasti bábkového divadla.“ Iveta Škripková.
V rámci slovenských divadiel sa predstaví Nové divadlo z Nitry s úspešnou inscenáciou Anna Franková, adaptáciou autentických denníkových zápiskov mladej ženy, Židovky, ktorej dospievanie bolo úzko prepojené s udalosťami Druhej svetovej vojny. Herecký výkon hlavnej protagonistky Lucie Korenej bol ocenený cenou za najlepší ženský herecký výkon sezóny 2016/2017 na divadelnom ocenení sezóny DOSKY 2017.
Žilinské bábkové divadlo do Banskej Bystrice pricestuje s jedným zo svojich najúspešnejších titulov Tracyho tiger. Spracovanie známeho príbehu amerického spisovateľa W. Saroyana o

 

 

slobodnom zvierati vo vnútri nás samých, reprezentuje synkretické divadlo založené na znakovej spolupráci animácie, mediálnych technológií, hre svetla a tieňa, herectve, pohybe.
Inscenácia Fáza Rem Fáza je koprodukčným počinom poľského súbor Grupa Coincidentia
a nemeckého súbor Figurentheater Wilde&Vogel, v réžii profilovej osobnosti nemeckého objektového divadla Michaela Vogela. Fáza Rem Fáza prichádza ako scénické laboratórium, vizuálno –akustická koláž s hudbou, bábkami, objektami inšpirovaná svetom snov.
České nezávislé divadlo Continuo viacnásobne účinkovalo na festivale Bábkarská Bystrica, ako reprezentant divadla pre dospelých, ktoré využíva najrôznejšie prístupy divadelnej praxe. Tentokrát predstaví angažovanú produkciu s tematikou symptomatického roku 1968. V predstavení Poludnie spomína na osudy niekoľkých odvážnych osobností, ktoré na Červenom námestí protestovali proti okupácii ČSR vojskami Varšavskej zmluvy. Predstavenie je sprevádzané tematickou výstavou.
Pohybovo-hudobnú alternatívu s bábkami uvedie české zoskupenie Waxwing Company. Beštiár je autentickým vyjadrením tímu k téme morálnej identity človeka v neustále sa meniacom svete. Súbor sa na festivale predstaví po prvýkrát.
Záver festivalu patrí mimoriadne pozoruhodnému predstaveniu mladého francúzskeho súboru La Mue/tte Jeden v druhom. Prostredníctvom originálnych vizuálnych obrazov sa tvorcovia a tvorkyne vyjadrujú k vnímaniu a premenám mužsko-ženských identít v párových vzťahoch. „Nadpriemerne vyspelá neverbálna pohybová a vizuálna šou využíva masky, figuríny, hru svetla a bábkarské technológie, ktoré málokedy vidíme v regióne V4.“ Okomentovala záverečné predstavenie riaditeľka festivalu Iveta Škripková.
ZMENA PROGRAMU. V pondelok 1.10. informoval súbor Waxwing Company, že z vážnych zdravotných dôvodov nebude môcť participovať na programe festivalu. Z tohto dôvodu sa namiesto predstavenia Beštiár, ktoré sa malo uskutočniť v utorok 9.10. o 19.00 hod. uvedie banskobystrický súbor ODIVO s autorským bábkovo-pohybovým predstavením Stopy v pamäti, v réžii Márie Danadovej a Moniky Kováčovej. Predstavenie sa koná v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

Výročný rok 2018 inšpiroval festivalový tím aj v oblasti výskumnej teatrologickej činnosti. V rámci sprievodného programu Druhého impulzu sa uskutoční krst knihy Bábky na česko-slovenskej medzi, 1918 – 2018. Publikácia sa venuje vzťahom medzi českým a slovenským prostredím, tvorivým počinom a významnými osobnosťami v priebehu existencie spoločnej republiky v oblasti bábkového divadla. Publikácia vznikla za prispenia slovenských a českých teatrológov a teatrologičiek, v edičnom spracovaní divadelných teoretičiek Dagmar Inštitorisovej, Dominiky Zaťkovej a dramatičky, dramaturgičky, režisérky, riaditeľky festivalu Ivety Škripkovej. Publikácia vychádza v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Krst sa uskutoční 8. októbra po predstavení Divadla Continuo.
Počas predfestivalového obdobia (21. - 30. september) sa v Divadelnom šapite uskutočnili divadelné a tanečné predstavenia detských ochotníckych súborov z Banskobystrického kraja. (Viac v TS o Prológu festivalu).
V šapite je zároveň inštalovaná unikátna výstava Rodinné bábkové divadlá, zo zbierok SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. Výstava mapuje vývoj českého a slovenského bábkarstva od medzivojnového obdobia až po súčasnosť. Výstavu a interaktívne hry pre deti

 

 

animujú študenti a študentky z Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave.
Výstava je otvorená do konca festivalu, 9. októbra 2018.

 

Festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018 sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera.
Zriaďovateľom BDNR je Banskobystrický samosprávny kraj.

Festival bol v roku 2017 ocenený medzinárodným titulom LAUREAT EFFE 2017-2018, ktorý udeľuje Európska festivalová asociácia (EFA) v spolupráci s Európskou úniou 26 najzaujímavejším umeleckým festivalom v Európe.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

pošli na vybrali.sme.sk


Kniha novinára o československom agentovi sa stala námetom pre hollywoodsky film

1. Kniha novinára o československom agentovi sa stala námetom pre hollywoodsky film

Kniha novinára  Jaroslava Kmenta Český špión Erwin van Haarlem sa stala námetom pre hollywoodsky film. Autorovi a investigativnemu novinárovi ponúkol spoluprácu producent a scenárista David Klawans.

Fico bude mať Duel Špeciál u Jaromíra Soukupa v TV Barrandov

2. Fico bude mať Duel Špeciál u Jaromíra Soukupa v TV Barrandov

Predseda Smeru Robert Fico bude vo štvrtok hosťom kontroverzného moderátora Jaromíra Soukupa v TV Barrandov v jeho relácii Duel Špeciál.

Popoluška má tento rok vlastnú známku aj výstavu

3. Popoluška má tento rok vlastnú známku aj výstavu

Filmová rozprávka Tri oriešky pre Popolušku je nielen pre divákov na Slovensku a Česku, ale aj v Nemecku jedným zo symbolov Vianoc.

Robert Fico: Čelíme mediálnemu lynču, nenecháme to takto

4. Robert Fico: Čelíme mediálnemu lynču, nenecháme to takto

V sobotu mala strana Smer-SD v Trenčíne snem.

ʼNdrangheta. Nenásytná talianska mafia

5. ʼNdrangheta. Nenásytná talianska mafia

´Ndrangheta v prvých rokoch nášho storočia ešte viac zbohatla a presadila sa aj na medzinárodnej úrovni. Dávno totiž vyrovnala krok s globálnym trhom a investovala do obchodných aktivít...

Kaliňák obhajuje konšpirátorov a aj oni ho majú celkom radi

6. Kaliňák obhajuje konšpirátorov a aj oni ho majú celkom radi

Bývalý minister vnútra a poslanec Smeru Robert Kaliňák vo štvrtok zvolal tlačovú besedu, na ktorej kritizoval spravodajské médiá. Naopak mal potrebu zastať sa webu, ktorý šíri hoaxy, antisemitizmus a medicínske bludy.

Šéfredaktor podal výpoveď po tom, ako majiteľ dal do novín nekorektnú antikampaň

7. Šéfredaktor podal výpoveď po tom, ako majiteľ dal do novín nekorektnú antikampaň

To, aké články pôjdu alebo nepôjdu do novín, v nezávislých novinách rozhoduje šéfredaktor. Inzercia je označená a mnohé médiá si dávajú pozor, aby aj platená inzercia bola korektná, antikampaň do novín nepúšťajú. To, čo predviedol majiteľ novín, je ukážkovým príkladom zneužitie novín na nekorektnú špinavú kampaň pred voľbami. Pokračovanie.

YouTube a Facebook ovládajú polovicu trhu s videoreklamou na sieti

8. YouTube a Facebook ovládajú polovicu trhu s videoreklamou na sieti

Internetoví giganti YouTube a Facebook ovládajú dokopy 56 percent trhu s videoreklamou na internete.

Sídlo CNN v New Yorku evakuovali kvôli nahláseným bombám

9. Sídlo CNN v New Yorku evakuovali kvôli nahláseným bombám

Americká polícia v noci na dnes zhruba na dve hodiny evakuovala sídlo televíznej stanice CNN v New Yorku kvôli hláseniu, že v budove bolo ukrytých päť výbušných zariadení.

Zem a Vek do knižníc nepatrí – Verejná výzva OĽaNO županom, primátorom a starostom

10. Zem a Vek do knižníc nepatrí – Verejná výzva OĽaNO županom, primátorom a starostom

Hnutie OĽaNO vyzýva všetkých predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest a starostov obcí na Slovensku.

Najčítanejšie