EK navrhla prvú reguláciu umelej inteligencie, obmedzí rozpoznávanie tvárí

EK navrhla prvú reguláciu umelej inteligencie, obmedzí rozpoznávanie tvárí Foto: EP

Európska komisia dnes navrhla vôbec prvé pravidlá využívania umelej inteligencie, s ktorých pomocou by chcela obmedziť škodlivé vplyvy napríklad sledovacích či manipulatívnych technológií. Zásadne regulovať chce najmä možnosti rozpoznávania tvárí, ktoré vzbudzujú obavu u ochrancov súkromia. Za porušovanie pravidiel, ktorými by exekutíva Európskej únie chcela zaviesť medzinárodné štandardy v tejto doteraz neregulovanej oblasti, majú hroziť vysoké pokuty.

Navrhované nariadenie zavádza niekoľko kategórií systémov umelej inteligencie podľa ich rizikovosti. Ako neprijateľné označuje tie, ktoré ohrozujú životy, bezpečie či práva ľudí. Zakázané preto majú byť v EÚ napríklad systémy umožňujúce vládam takzvané sociálne hodnotenie, ktoré bežne používa na sledovanie svojich občanov napríklad Peking. Zákaz sa má týkať napríklad aj hračiek s hlasovými asistentmi, ktoré navádza deti a mladých ľudí k nebezpečnému správaniu.

Ďalšou skupinou sú technológie s vysokým rizikom, ktoré budú povolené len pri splnení prísnych požiadaviek. Medzi ne patrí napríklad softvér triediaci uchádzačov o prácu či o bankovú pôžičku, hodnotiaci skúšky v škole alebo overujúci spoľahlivosť dôkazov na súde. Radia sa sem aj všetky systémy biometrickej identifikácie vrátane rozpoznávania tvárí. Ich všeobecné využívanie bude úplne zakázané a použiť ich budú môcť úrady len vo výnimočných prípadoch, napríklad pri pátraní po deťoch či odhaľovaní teroristických útokov.

Technologické firmy, ktoré vidia v umelej inteligencii motor budúceho rastu, sa k obmedzovaniu stavajú skôr skepticky. Aj preto sa očakáva, že potrebné schválenie pravidiel členskými štátmi únie a Európskym parlamentom potrvá až niekoľko rokov.