September v O2: Paušály, domáci internet aj hardvér za lepšie ceny a dvojnásobok dát v balíčku pre O2 Fér

September v O2: Paušály, domáci internet aj hardvér za lepšie ceny a dvojnásobok dát v balíčku pre O2 Fér Foto: O2

O2 predstavilo v septembri viacero noviniek týkajúcich sa O2 SMART Paušálov, Internetu na doma, O2 Fér aj výhodnejšej kúpy smartfónov. Zákazníci môžu od 6. septembra získať väčšie paušály a domáci internet za cenu menších. Rovnako môžu výhodnejšie získať aj vyššie modelové rady smartfónov za cenu nižších. Tešiť sa môžu aj zákazníci O2 Fér, ktorí využívajú internetový balík. Po novom v ňom získajú až dvojnásobok dát za pôvodnú cenu.

„V septembri máme opäť dobré správy pre nových aj existujúcich zákazníkov O2. Noví zákazníci môžu získať za prenos čísla do O2 vyššie O2 SMART Paušály za ceny nižších. Podobne zvýhodňujeme aj službu domáceho internetu. A do tretice si môžu všetci zákazníci zakúpiť aj vyšší rad vybraných smartfónov za cenu nižšieho. Od septembra navyše zvýhodňujeme cenu internetu aj pre zákazníkov O2 Fér. V obľúbenom internetovom balíčku dostupnom pre zákazníkov s platbou na faktúru, ale aj s predplatenkou, zdvojnásobujeme objem dát pri nezmenenej cene,“ uviedol riaditeľ komerčného úseku Milan Morávek.

Vyšši O2 SMART Paušál za cenu nižšieho

O2 od dnešného dňa zatraktívňuje prenos čísla do vlastnej siete formou ponuky vyššieho programu O2 SMART Paušálu za cenu nižšej. Napríklad ak bude mať zákazník pri prenose čísla záujem o Modrý O2 SMART Paušál, O2 mu ponúkne v cene Modrého Strieborný O2 SMART Paušál so všetkými jeho výhodami, teda s výrazne väčším balíkom dát a jednou prémiovou aplikáciou v cene. V prípade Zlatého O2 SMART Paušálu tak môže zákazník získať v tej istej cene výhody už dátovo neobmedzeného Titánového O2 SMART Paušálu. Zvoliť si môže ktorýkoľvek z ponuky O2 SMART Paušálov okrem Bieleho, pričom zvýhodnenú cenu získava až na 24 mesiacov. Viac informácií o prenose čísla a bonuse v podobe vyššieho O2 Smart Paušálu za cenu nižšieho nájdete na https://www.o2.sk/ponuka/mobilne-sluzby/prenos-cisla/prenos-cisla-na-o2-smart-pausal.

Vyšší Internet na doma za cenu nižšieho

Podobne ako pri O2 SMART Paušále funguje aj zľava pre Internet na doma. Napríklad, zákazník pri aktivácii služby Strieborný Internet na doma získava zľavu, po ktorej je cena programu totožná ako pri nižšej tarife. Zákazník tak získa za cenu Bieleho alebo Modrého programu službu Strieborného Internetu na doma. Zákazníkovi po úspešnom zriadení vybranej služby domáceho internetu a prenesení prvých megabajtov aktivuje O2 zľavu z mesačného poplatku vo výške 5 eur na alikvotné obdobie a ďalších 12 zúčtovacích období. Zákazník získa takúto formu zľavy na ktorýkoľvek z ponuky programov služby okrem Bieleho a Modrého Internetu na doma. Viac informácií nájdete na https://www.o2.sk/ponuka/pre-domacnost/internet-na-doma/.

Vyššia rada smartfónu za cenu nižšej

O2 svojim zákazníkom ponúkne od 6. septembra aj možnosť zakúpiť si vyššiu modelovú radu vybraných smartfónov za cenu nižšej rady. Týmto spôsobom môžu zákazníci ušetriť pri nákupe telefónu sumu až do výšky 204 eur. To znamená, že zákazník si za nižšiu cenu môže vybrať paušál s vyšším bonusom na zariadenie a ešte navyše získať atraktívnu zľavu na nový 5G telefón. Ponuku môžu využiť existujúci aj noví zákazníci, ktorí si aktivujú jeden z programov O2 SMART Paušál alebo O2 Dáta v termíne od 6. septembra do 6. novembra. Nárok na ponuku majú aj zákazníci, ktorí už využívajú zľavy na zariadenia v rámci svojich programov. Viac informácií nájdete na: https://www.o2.sk/ponuka/telefony-a-zariadenia/vynimocna-zlava.

Vylepšenie dátového balíka O2 Internet 1GB pre program O2 Fér

O2 s platnosťou od 6. septembra navyšuje objem dát v obľúbenom dátovom balíku O2 Internet z 1GB na 2GB pri nezmenenej cene balíka 5 eur mesačne. Zákazník dostane od tohto termínu k dispozícii nový vyšší objem dát a to bez ohľadu na to, kedy mu končí fakturačné obdobie alebo 30 dňový cyklus. Zároveň mu však ostane stav už spotrebovaných dát bez zmeny a zákazník pokračuje v spotrebe až do objemu 2GB.